RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 10.07.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015
10.09.2015
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2014 a constituit 106,7%. În luna iulie 2015 faţă de iulie 2014 acest indice a marcat 110,5%.

Industria extractivă în ianuarie-iulie 2015 comparativ cu ianuarie-iulie 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 4,0%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-iulie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 7,9%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 6,1%.

În ianuarie-iulie 2015 faţă de ianuarie-iulie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 4,0% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,9%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 18,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 17,3% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 15,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 5,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 5,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 5,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 41,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 25,1% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 5,2% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,3%).

În ianuarie-iulie 2015 faţă de ianuarie-iulie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 56,4%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 21,9%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 19,5%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 18,9%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 16,1%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 12,7%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 12,0%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 6,2%; fabricarea de mobilă – cu 3,3% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-iulie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 56,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); industria metalurgică – cu 17,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 7,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-iulie 2015 faţă de ianuarie-iulie 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 7,4% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 1,2%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 9,1% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice – cu 7,0%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-iulie 2015

Indicele producţiei industriale, %

 Ponderea  valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

iulie 2015

faţă de

iulie

2014

ianuarie-iulie 2015

faţă de

ianuarie-iulie 2014

Industria – total

110,5

106,7

100,0

+6,7

Industria extractivă

91,6

96,0

3,0

-0,1

Industria prelucrătoare

113,5

107,9

79,4

+6,1

Industria alimentară

96,9

104,0

24,6

+0,9

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

84,4

94,8

5,4

-0,3

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

97,6

74,9

0,5

-0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

109,8

115,4

3,6

+0,4

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

124,7

117,3

1,0

+0,3

fabricarea produselor lactate

99,5

105,0

3,5

+0,2

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

101,3

106,2

0,6

+0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

107,6

105,4

5,2

+0,2

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

108,8

105,8

4,7

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

86,8

116,6

4,3

+0,2

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

67,3

105,1

1,2

+0,1

fabricarea băuturilor

116,2

100,2

10,9

+0,0

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

86,2

59,0

2,1

-0,7

fabricarea vinurilor din struguri

125,5

106,1

5,5

+0,2

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

131,6

118,4

1,0

+0,2

Fabricarea produselor de tutun

239,4

43,6

1,1

-0,4

Fabricarea produselor textile

118,4

105,2

3,2

+0,2

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

123,8

112,7

7,5

+1,1

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

86,7

106,2

1,6

+0,1

fabricarea încălţămintei

86,9

110,2

1,2

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

136,9

104,3

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

103,8

92,7

1,0

-0,1

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

161,2

121,9

1,4

+0,4

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

105,1

118,9

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

103,7

112,0

2,9

+0,3

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

103,0

101,3

7,3

+0,1

Industria metalurgică

64,9

82,8

1,1

-0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

105,2

110,7

1,9

+0,3

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

162,7

116,1

2,2

+0,4

Fabricarea echipamentelor electrice

166,8

156,4

3,0

+2,4

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

132,7

119,5

2,0

+0,4

Fabricarea de mobilă

94,2

103,3

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

94,5

107,4

14,3

+1,2

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

93,8

107,0

11,0

+0,9

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

116,9

109,1

3,2

+0,3

Distribuirea apei; salubritate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare

89,6

85,4

3,3

-0,5

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-iulie 2015 faţă de ianuarie-iulie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 103,9%, regiunea Nord – 120,3%, regiunea Centru – 101,4%, regiunea Sud – 98,5% şi UTA Găgăuzia – 96,7%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49741 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran