RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 10.07.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, notă informativă
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, notă informativă
14.09.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015* 
   (Notă informativă)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iulie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1157,8 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 15,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 760,8 mil. dolari SUA (65,7% din total exporturi), cu 11,3% mai puţin faţă de ianuarie-iulie 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 397,0 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,3% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-iulie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 23,5%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie şi grupe de ţări

Ianuarie-iulie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2014

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2014

2015

2014

2015

Export – total     

1157,8

84,1

100,0

100,0

2,6

-15,9

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

722,1

100,3

52,3

62,4

8,4

0,2

România

262,1

108,6

17,5

22,6

0,7

1,5

Italia

124,5

79,4

11,4

10,8

4,7

-2,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

91,5

155,8

4,3

7,9

0,2

2,4

Germania

68,5

86,5

5,8

5,9

1,7

-0,8

Polonia

31,4

87,3

2,6

2,7

-0,8

-0,3

Franţa

25,0

119,7

1,5

2,2

0,3

0,3

Olanda

17,5

145,2

0,9

1,5

0,3

0,4

Republica Cehă

16,5

105,8

1,1

1,4

-0,1

0,1

Bulgaria

15,3

63,6

1,8

1,3

0,4

-0,6

Grecia

13,6

77,2

1,3

1,2

0,1

-0,3

Austria

8,8

74,8

0,9

0,8

0,4

-0,2

Letonia

8,1

de 2,0 ori

0,3

0,7

0,1

0,3

Spania

7,7

93,1

0,6

0,7

0,3

-0,0

Cipru

5,8

de 2,5 ori

0,2

0,5

0,1

0,3

Belgia

5,6

77,3

0,5

0,5

0,3

-0,1

Lituania

5,5

56,3

0,7

0,5

0,1

-0,3

Slovacia

5,0

113,4

0,3

0,4

0,0

0,0

Ungaria

3,0

71,6

0,3

0,3

-0,5

-0,1

Estonia

2,2

84,2

0,2

0,2

0,0

-0,0

Suedia

1,8

de 2,2 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Danemarca

1,6

de 1,9 ori

0,0

0,1

-0,0

0,1

Ţările CSI

292,8

63,9

33,3

25,3

-5,7

-12,0

Federaţia Rusă

136,7

46,6

21,3

11,8

-6,4

-11,4

Belarus

87,6

128,5

5,0

7,6

1,4

1,4

Kazahstan

38,0

de 2,0 ori

1,4

3,3

0,1

1,4

Ucraina

22,5

35,0

4,7

1,9

-0,9

-3,0

Uzbekistan

3,6

67,4

0,4

0,3

0,1

-0,1

Azerbaidjan

1,6

45,2

0,3

0,1

-0,0

-0,1

Turkmenistan

1,0

126,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte ţări

142,9

71,9

14,4

12,3

-0,1

-4,1

Turcia

37,0

52,6

5,1

3,2

-1,9

-2,4

Elveţia

22,5

93,7

1,7

1,9

1,1

-0,1

Statele Unite ale Americii

13,8

99,9

1,0

1,2

-0,2

0,0

Georgia

11,3

88,2

0,9

1,0

0,0

-0,1

Irak

7,8

130,1

0,4

0,7

-0,1

0,1

Liban

4,9

147,5

0,2

0,4

0,2

0,1

China

4,5

126,8

0,3

0,4

0,1

0,1

Indonezia

3,9

de 3,5 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Canada

1,6

de 3,5 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Serbia

1,5

de 1,7 ori

0,1

0,1

0,0

0,0

Malaysia

1,5

de 1,7ori

0,1

0,1

0,1

0,0

Siria

1,5

81,7

0,1

0,1

x

-0,0

Israel

1,1

88,1

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-iulie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-53,4%), Ucraina (-65,0%), Turcia (-47,4%), Italia (-20,6%), Germania (-13,5%), Bulgaria (-36,4%), Polonia (-12,7%), Grecia (-22,8%), Lituania (-43,7%), Austria (-25,2%), Elveţia (-6,3%), Georgia (-11,8%), Belgia (-22,7%), Uzbekistan (-32,6%), Ungaria (-28,4%), Azerbaidjan (-54,8%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 22,2%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+55,8%), România (+8,6%), Belarus (+28,5%), Kazahstan (de 2,0 ori), Olanda (+45,2%), Franţa (+19,7%), Letonia (de 2,0 ori), Cipru (de 2,5 ori), Indonezia (de 3,5 ori), Republica Cehă (+5,8%), Irak (+30,1%), Liban (+47,5%), China (+26,8%), Suedia (de 2,2 ori), Canada (de 3,5 ori), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 8,9%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2014

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2014

2015

2014

2015

Export - total

1157,8

84,1

100,0

100,0

2,6

-15,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

292,4

86,6

24,5

25,3

8,2

-3,3

Animale vii

1,7

38,5

0,3

0,2

0,0

-0,2

Carne şi preparate din carne

3,3

19,6

1,2

0,3

0,7

-1,0

Produse lactate şi ouă de păsări

8,1

79,0

0,7

0,7

0,1

-0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

79,1

77,3

7,4

6,8

4,4

-1,7

Legume şi fructe

147,7

105,5

10,2

12,8

0,3

0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

37,4

84,0

3,2

3,2

1,8

-0,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,7

102,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,2

71,0

1,1

0,9

0,9

-0,3

Produse şi preparate alimentare diverse

1,2

99,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

88,1

79,2

8,1

7,6

-4,4

-1,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

81,7

79,8

7,4

7,0

-3,6

-1,5

Tutun brut şi prelucrat

6,4

72,8

0,7

0,6

-0,8

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

138,1

105,2

9,5

11,9

-1,8

0,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,4

69,6

0,2

0,2

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

109,8

113,8

7,0

9,5

0,6

1,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,5

48,6

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Lemn şi plută

1,5

161,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,0

103,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,9

de 2,1 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

4,4

61,0

0,5

0,4

-0,1

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

12,3

74,7

1,2

1,1

-2,3

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,3

187,7

0,1

0,2

0,0

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

5,9

54,5

0,8

0,5

-0,1

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

5,8

58,0

0,7

0,5

0,2

-0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

7,8

0,1

0,0

-0,3

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

49,1

88,0

4,1

4,2

2,9

-0,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

49,0

89,0

4,0

4,2

2,9

-0,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

70,9

63,8

8,1

6,1

0,7

-2,9

Produse chimice organice

1,9

128,1

0,1

0,2

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

0,7

100,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

39,6

48,6

5,9

3,4

1,5

-3,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

23,5

107,5

1,6

2,0

-0,6

0,1

Materiale plastice sub forme primare

3,0

de 2,1 ori

0,1

0,3

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

1,0

28,6

0,2

0,1

-0,2

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

1,1

162,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

74,6

68,8

7,9

6,5

-3,2

-2,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,8

59,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

5,9

94,0

0,5

0,5

-0,2

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

3,7

91,6

0,3

0,3

-0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

4,0

45,8

0,6

0,4

-0,3

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

27,5

71,5

2,8

2,4

-0,4

-0,8

Articole din minerale nemetalice

18,9

58,6

2,4

1,6

0,3

-1,0

Fier şi oţel

1,6

54,3

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Metale neferoase

2,2

163,5

0,1

0,2

-0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

10,0

77,3

0,9

0,9

-2,2

-0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

185,2

93,8

14,3

16,0

-1,5

-0,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

2,3

62,3

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

6,0

91,5

0,5

0,5

-0,2

0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,6

121,4

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

19,2

86,4

1,6

1,7

-0,4

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,5

89,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,5

113,4

0,2

0,2

0,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

142,3

96,1

10,7

12,3

0,4

-0,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

6,8

54,2

0,9

0,6

-1,1

-0,4

Alte echipamente de transport

4,0

de 11,5 ori

0,0

0,3

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

253,2

81,0

22,7

21,9

1,8

-4,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,8

87,6

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

53,7

85,9

4,5

4,5

0,4

-0,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

8,7

70,8

0,9

0,8

0,1

-0,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

137,8

79,4

12,6

11,9

1,8

-2,6

Încălţăminte

14,8

71,8

1,5

1,3

-0,2

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

15,9

86,3

1,3

1,4

0,1

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,8

117,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

19,7

88,1

1,6

1,7

-0,2

-0,2

În ianuarie-iulie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-51,4%), îmbrăcăminte şi accesorii (-20,6%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-22,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-20,2%), articole din minerale nemetalice (-41,4%), carne şi preparate din carne (-80,4%), fire, ţesături şi articole textile (-28,5%), mobilă şi părţile ei (-14,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-11,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-16,0%), maşini şi aparate electrice (-3,9%), încălţăminte (-28,2%), vehicule rutiere (-45,8%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-25,3%), hrană destinată animalelor (-29,0%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-29,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-42,0%), produse lactate şi ouă de păsări (-21,0%), tutun brut şi prelucrat (-27,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-39,0%), animale vii   (-61,5%), materiale plastice prelucrate (-71,4%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-30,4%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-37,7%), fier şi oţel (-45,7%), cauciuc brut (-51,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-92,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 18,1%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+13,8%), legume şi fructe (+5,5%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+7,5%), materiale plastice sub forme primare (de 2,1 ori), fibre textile şi deşeurile lor (de 2,1 ori), metale neferoase (+63,5%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 2,0%.

În ianuarie-iulie 2015 importurile de mărfuri au totalizat 2325,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,3%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine şi grupe de ţări

Ianuarie-iulie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2014

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2014

2015

2014

2015

IMport – total     

2325,8

77,7

100,0

100,0

-2,5

-22,3

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1139,4

77,1

49,4

49,0

3,7

-11,3

România

332,8

75,9

14,6

14,3

2,1

-3,5

Germania

189,0

76,1

8,3

8,1

0,8

-2,0

Italia

160,8

74,6

7,2

6,9

0,8

-1,8

Polonia

66,6

80,2

2,8

2,9

0,2

-0,5

Austria

54,8

77,2

2,4

2,4

-0,1

-0,5

Franţa

50,4

88,2

1,9

2,2

-0,2

-0,2

Ungaria

38,9

73,4

1,8

1,7

-0,2

-0,5

Bulgaria

38,7

88,2

1,5

1,7

-0,3

-0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

30,0

70,8

1,4

1,3

0,3

-0,4

Republica Cehă

28,1

72,5

1,3

1,2

0,0

-0,4

Spania

26,1

91,6

1,0

1,1

0,1

-0,1

Olanda

25,5

79,4

1,1

1,1

0,1

-0,2

Belgia

20,7

89,0

0,8

0,9

0,0

-0,1

Grecia

11,9

45,3

0,9

0,5

0,1

-0,5

Slovenia

9,7

92,0

0,4

0,4

0,0

0,0

Danemarca

8,9

96,4

0,3

0,4

0,0

0,0

Suedia

8,5

78,2

0,4

0,4

0,0

-0,1

Slovacia

8,3

69,2

0,4

0,4

0,0

-0,1

Finlanda

6,6

96,3

0,2

0,3

-0,1

0,0

Lituania

5,3

78,5

0,2

0,2

-0,0

-0,0

Letonia

4,4

116,5

0,1

0,2

0,0

0,0

Portugalia

4,0

88,9

0,2

0,2

0,0

-0,0

Estonia

3,7

91,2

0,1

0,2

0,1

-0,0

Ţările CSI

586,2

72,3

27,1

25,2

-4,5

-7,5

Federaţia Rusă

318,5

81,3

13,1

13,7

-1,4

-2,4

Ucraina

207,3

66,3

10,4

8,9

-2,0

-3,5

Belarus

41,8

50,2

2,8

1,8

-1,0

-1,4

Uzbekistan

8,7

112,7

0,3

0,4

0,0

0,0

Kazahstan

7,0

45,8

0,5

0,3

0,0

-0,3

Turkmenistan

2,7

de 808,9 ori

0,0

0,1

-0,1

0,1

Alte ţări

600,2

85,2

23,5

25,8

-1,7

-3,5

China

205,3

79,4

8,6

8,8

-0,1

-1,8

Turcia

176,1

101,3

5,8

7,6

-1,7

0,1

Japonia

32,8

de 1,8 ori

0,6

1,4

-0,2

0,5

Statele Unite ale Americii

30,0

65,1

1,5

1,3

0,1

-0,5

Elveţia

20,1

77,4

0,9

0,9

0,2

-0,2

Israel

17,0

132,2

0,4

0,7

-0,5

0,1

India

16,0

67,6

0,8

0,7

0,1

-0,3

Coreea de Sud

14,9

68,6

0,7

0,6

0,1

-0,2

Serbia

8,5

72,3

0,4

0,4

0,1

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

6,4

65,7

0,3

0,3

0,0

-0,1

Vietnam

5,7

62,7

0,3

0,2

0,0

-0,1

Ecuador

4,7

84,0

0,2

0,2

0,0

0,0

Malaysia

4,3

63,4

0,2

0,2

0,0

-0,1

Brazilia

3,3

44,5

0,3

0,1

0,1

-0,1

Bangladesh

3,3

93,5

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Argentina

3,1

45,9

0,2

0,1

0,1

-0,1

Thailanda

2,9

51,7

0,2

0,1

0,0

-0,1

Indonezia

2,6

66,7

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Pakistan

2,3

124,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Hong Kong, RAS a Chinei

2,3

de 2,4 ori

0,0

0,1

-0,0

0,0

Egipt

2,2

38,5

0,2

0,1

0,1

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-iulie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-24,1%), Ucraina (-33,7%), Federaţia Rusă (-18,7%), Germania (-23,9%), China (-20,6%), Italia (-25,4%), Belarus (-49,8%), Polonia (-19,8%),  Austria (-22,8%), Ungaria (-26,6%), Statele Unite ale Americii (-34,9%), Grecia (-54,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-29,2%), Republica Cehă (-27,5%), India (-32,4%), Kazahstan (-54,2%), Franţa (-11,8%), Bulgaria (-11,8%), Olanda (-20,6%), Elveţia (-22,6%), Coreea de Sud (-31,4%), Spania (-8,4%), Belgia (-11,0%), Suedia (-21,8%), Serbia (-27,7%), Slovacia (-30,8%), Taiwan, provincie a Chinei (-34,3%), Vietnam (-37,3%), Lituania (-21,5%), Malaysia (-36,6%), Brazilia (-55,5%), Argentina (-54,1%), Thailanda (-48,3%), Egipt (-61,5%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 22,5%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 1,8 ori), Turcia (+1,3%) Israel (+32,2%) şi Turkmenistan (de 808,9 ori).

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2014

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2014

2015

2014

2015

Import - total            

2325,8

77,7

100,0

100,0

-2,5

-22,3

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

242,7

76,4

10,6

10,4

-0,2

-2,5

Animale vii

5,3

50,0

0,4

0,2

0,2

-0,2

Carne şi preparate din carne

13,0

46,2

0,9

0,6

0,2

-0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

19,1

73,6

0,9

0,8

0,0

-0,2

Peşte, crustacee, moluşte

18,8

69,2

0,9

0,8

0,0

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

33,8

72,7

1,5

1,5

-0,1

-0,4

Legume şi fructe

77,8

96,6

2,7

3,3

-0,2

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,6

62,1

0,3

0,2

-0,5

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

22,6

79,8

0,9

1,0

0,0

-0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

13,0

75,0

0,6

0,6

0,1

-0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

33,7

76,6

1,5

1,4

0,1

-0,3

Băuturi şi tutun

54,6

88,9

2,1

2,4

-0,6

-0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

20,3

64,0

1,1

0,9

-0,5

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

34,3

115,7

1,0

1,5

-0,1

0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

64,6

90,0

2,4

2,8

0,0

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

17,0

104,5

0,5

0,7

0,1

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,9

58,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

15,0

96,5

0,5

0,7

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

7,1

88,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,8

68,7

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,4

65,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

17,2

90,1

0,7

0,7

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

447,6

71,4

20,9

19,2

-2,0

-6,0

Cărbune, cocs şi brichete

8,2

105,5

0,3

0,3

-0,1

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

241,7

72,1

11,2

10,4

0,1

-3,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

197,3

79,0

8,3

8,5

-0,7

-1,8

Energie electrică

0,4

1,3

1,1

0,0

-1,3

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,0

69,3

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,3

27,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,6

70,7

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,1

107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

365,0

79,0

15,4

15,7

0,3

-3,2

Produse chimice organice

7,3

80,7

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse chimice anorganice

6,5

71,6

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

15,3

78,4

0,7

0,7

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

104,0

68,8

5,0

4,5

0,4

-1,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

62,5

86,2

2,4

2,7

-0,2

-0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

28,2

96,4

1,0

1,2

-0,1

0,0

Materiale plastice sub forme primare

28,8

83,8

1,1

1,2

0,0

-0,2

Materiale plastice prelucrate

47,7

73,5

2,2

2,0

0,3

-0,6

Alte materiale şi produse chimice

64,7

89,7

2,4

2,8

-0,1

-0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

461,6

81,1

19,0

19,8

0,7

-3,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

18,3

83,7

0,7

0,8

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

27,9

75,0

1,2

1,2

0,0

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

30,0

79,7

1,3

1,3

0,1

-0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

45,1

78,1

1,9

1,9

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

118,6

75,8

5,2

5,1

0,0

-1,3

Articole din minerale nemetalice

55,5

75,5

2,5

2,4

0,0

-0,6

Fier şi oţel

61,3

83,6

2,5

2,6

-0,2

-0,4

Metale neferoase

41,3

116,2

1,2

1,8

0,8

0,2

Articole prelucrate din metal

63,6

83,6

2,5

2,7

-0,1

-0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

473,5

76,6

20,7

20,4

-0,4

-4,8

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

7,2

93,1

0,3

0,3

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

72,7

65,0

3,7

3,1

0,9

-1,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,7

153,8

0,1

0,3

0,0

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

76,6

84,4

3,0

3,3

0,0

-0,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

12,5

52,9

0,8

0,5

-0,1

-0,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

41,8

82,8

1,7

1,8

-0,5

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

154,8

87,9

5,9

6,7

-0,8

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

99,3

66,8

5,0

4,3

0,1

-1,6

Alte echipamente de transport

2,9

54,4

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

209,0

80,7

8,7

9,0

-0,2

-1,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

17,7

83,7

0,7

0,8

0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

23,1

67,6

1,1

1,0

-0,1

-0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,3

57,7

0,1

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

45,1

78,4

1,9

1,9

0,0

-0,4

Încălţăminte

9,9

60,1

0,6

0,4

0,0

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

34,2

120,9

1,0

1,5

-0,1

0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

4,2

73,8

0,2

0,2

0,0

-0,1

Alte articole diverse

72,5

79,0

3,1

3,1

0,0

-0,6

În ianuarie-iulie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-27,9%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-21,0%), produse medicinale şi farmaceutice (-31,2%), vehicule rutiere (-33,2%), fire, ţesături şi articole textile (-24,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-35,0%), energie electrică (-98,7%), maşini şi aparate electrice (-12,1%), articole din minerale nemetalice (-24,5%), materiale plastice prelucrate (-26,5%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-15,6%), carne şi preparate din carne (-53,8%), articole prelucrate din metal (-16,4%), fier şi oţel (-16,4%), îmbrăcăminte şi accesorii (-21,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-21,9%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-27,3%), mobilă şi părţile ei (-32,4%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-36,0%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-47,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-13,8%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-17,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-20,3%), cauciuc prelucrat (-25,0%), peşte, crustacee, moluşte (-30,8%),  materiale plastice sub forme primare (-16,2%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-20,2%), produse lactate şi ouă de păsări (-26,4%), hrană destinată animalelor (-25,0%), încălţăminte (-39,9%), animale vii (-50,0%), legume şi fructe (-3,4%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-16,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-16,3%), produse tanante şi colorante (-21,6%), produse chimice organice (-19,3%), produse chimice anorganice (-28,4%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-31,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-37,9%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică (-26,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-29,3%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-42,3%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 21,7%.

Totodată, au sporit importurile de metale neferoase (+16,2%), tutun brut şi prelucrat (+15,7%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+20,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (+53,8%).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-iulie 2015 a fost de 1168,0 mil. dolari SUA, cu 449,5 mil. dolari SUA (-27,8%)  mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Tendinţele comerţului exterior

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie  2015  în % faţă de ianuarie-iulie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1617,5

-1168,0

72,2

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-758,8

-417,3

55,0

Germania

-169,2

-120,5

71,2

România

-197,0

-70,7

35,9

Austria

-59,3

-46,1

77,6

Italia

-58,7

-36,2

61,7

Ungaria

-48,9

-35,9

73,5

Polonia

-47,1

-35,2

74,8

Franţa

-36,3

-25,4

70,1

Bulgaria

-19,8

-23,4

118,2

Spania

-20,2

-18,4

91,0

Belgia

-15,9

-15,0

94,4

Republica Cehă

-23,1

-11,6

50,0

Slovenia

-10,0

-9,5

95,1

Olanda

-20,0

-8,0

39,8

Danemarca

-8,5

-7,4

87,2

Suedia

-10,0

-6,7

66,6

Finlanda

-6,5

-6,5

100,7

Portugalia

-4,5

-4,0

88,8

Slovacia

-7,5

-3,2

43,2

Estonia

-1,5

-1,6

103,2

Lituania

3,1

0,2

7,7

Grecia

-8,7

1,7

x

Letonia

0,3

3,7

de 11,8 ori

Cipru

1,7

5,3

de 3,2ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

16,3

61,5

de 3,8 ori

Ţările CSI

-352,9

-293,4

83,2

Ucraina

-248,2

-184,8

74,4

Federaţia Rusă

-98,5

-181,8

de 1,8 ori

Uzbekistan

-2,3

-5,0

de 2,2 ori

Turkmenistan

0,8

-1,7

x

Azerbaidjan

3,5

1,6

45,2

Kazahstan

3,3

31,0

de 9,3 ori

Belarus

-15,1

45,7

x

Alte ţări

-505,8

-457,3

90,4

China

-255,0

-200,8

78,7

Turcia

-103,5

-139,0

134,3

Japonia

-17,4

-32,0

de 1,8 ori

Statele Unite ale Americii

-32,3

-16,2

50,2

Israel

-11,7

-15,9

136,7

India

-23,4

-15,8

67,6

Coreea de Sud

-21,7

-14,7

68,1

Serbia

-10,8

-6,9

64,1

Taiwan,  provincie a Chinei

-9,1

-5,6

61,8

Vietnam

-6,5

-5,3

82,6

Ecuador

-5,6

-4,7

84,0

Brazilia

-7,5

-3,3

44,5

Argentina

-6,8

-3,1

45,9

Bangladesh

-3,5

-3,0

86,0

Malaysia

-5,9

-2,8

47,5

Thailanda

-5,2

-2,5

48,0

Hong Kong, RAS a Chinei

2,5

-2,1

x

Pakistan

3,2

-1,8

x

Egipt

-3,3

-1,7

52,3

Canada

-3,4

-0,1

2,5

Indonezia

-2,8

1,3

x

Siria

1,8

1,5

81,1

Elveţia

-2,0

2,4

x

Liban

2,9

4,5

153,4

Irak

6,0

7,8

130,1

Georgia

11,7

10,0

86,0

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2015  în % faţă de ianuarie-iulie 2014

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1617,5

-1168,0

72,2

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

20,0

49,7

de 2,5 ori

Animale vii

-6,2

-3,6

58,2

Carne şi preparate din carne

-11,5

-9,7

85,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-15,7

-11,0

70,1

Peşte, crustacee, moluşte

-27,1

-18,8

69,4

Cereale şi preparate pe bază de cereale

55,8

45,3

81,1

Legume şi fructe

59,5

69,9

117,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

35,6

31,9

89,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-24,7

-18,9

76,5

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-3,0

-2,9

93,8

Produse şi preparate alimentare diverse

-42,7

-32,5

76,0

Băuturi şi tutun

49,7

33,5

67,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

70,5

61,3

86,9

Tutun brut şi prelucrat

-20,8

-27,8

133,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

59,6

73,6

123,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,3

2,4

73,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

80,2

92,8

115,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,2

-0,5

de 1,8 ori

Lemn şi plută

-14,6

-13,5

92,4

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,7

0,9

126,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-6,6

-4,2

63,6

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-1,1

-1,3

118,6

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

15,8

11,9

75,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-17,9

-14,9

83,3

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-616,3

-441,7

71,7

Cărbune, cocs şi brichete

-7,7

-8,2

105,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-325,4

-235,9

72,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-248,9

-197,2

79,2

Energie electrică

-34,3

-0,4

1,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

48,6

44,1

90,8

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,5

-0,3

54,8

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

50,0

45,4

90,8

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,9

-1,0

119,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-351,1

-294,2

83,8

Produse chimice organice

-7,6

-5,5

71,7

Produse chimice anorganice

-8,9

-6,4

71,6

Produse tanante şi colorante

-18,9

-14,6

77,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-69,9

-64,4

92,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-50,7

-39,0

77,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-29,2

-28,1

96,4

Materiale plastice sub forme primare

-32,9

-25,8

78,3

Materiale plastice prelucrate

-61,4

-46,7

76,0

Alte materiale şi produse chimice

-71,6

-63,7

89,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-461,1

-387,0

83,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-20,5

-17,5

85,4

Cauciuc prelucrat

-30,9

-22,0

71,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-33,6

-26,3

78,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-49,0

-41,1

83,8

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-118,2

-91,1

77,1

Articole din minerale nemetalice

-41,2

-36,6

88,8

Fier şi oţel

-70,4

-59,7

84,8

Metale neferoase

-34,2

-39,1

114,3

Articole prelucrate din metal

-63,1

-53,6

84,9

Maşini şi echipamente pentru transport

-420,8

-288,3

68,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-4,0

-4,8

121,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-105,4

-66,8

63,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,4

-4,1

de 1,7 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-68,5

-57,4

83,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-23,0

-12,0

52,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-48,3

-39,3

81,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-28,1

-12,5

44,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-136,2

-92,5

67,9

Alte echipamente de transport

-4,9

1,1

x

Articole manufacturate diverse

53,6

44,2

82,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-19,1

-15,9

83,3

Mobilă şi părţile ei

28,3

30,6

108,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

8,4

6,5

76,9

Îmbrăcăminte şi accesorii

116,1

92,7

79,8

Încălţăminte

4,2

4,9

117,6

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-9,9

-18,4

de 1,8 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,1

-3,4

67,8

Alte articole diverse

-69,3

-52,8

76,1

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 43,0 mil. dolari SUA, cu 41,7% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-40,0%), cărora le-au revenit 89,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna iulie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49737 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran