RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.01.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2015
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2015
28.04.2016
Versiune tipar

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2015.

Studii de doctorat. În anul 2015, înmatricularea la studii superioare de doctorat (ciclul III) s-a desfăşurat în 43 şcoli doctorale, organizate în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale. Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi anii anteriori îşi continuă studiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înmatriculării lor (în 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 19 instituţii de învăţămînt superior).

În anul 2015, numărul total de doctoranzi a constituit 1751 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 7,6% faţă de anul anterior, înregistrînd cea mai mare valoare în ultimii 10 ani. Numărul de doctoranzi a marcat fluctuaţii atît la forma de învăţămînt cu frecvenţă, cît şi la cea cu frecvenţă redusă. Totodată, numărul doctoranzilor din învăţămîntul cu frecvenţă redusă a relevat tendinţe de creştere începînd cu anul 2010 (cu 31 la sută), iar la cel cu frecvenţă începînd cu anul 2012 (cu 15 la sută). 

Figura 1. Evoluţia efectivelor de doctoranzi, în 2006-2015

În acest nivel educaţional femeile depăşesc numeric bărbaţii, în anul 2015 raportul fiind de 131 femei la 100 de bărbaţi.

Tabelul 1. Numărul doctoranzilor pe forme de învăţămînt şi sexe, în 2014-2015

2014

2015

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvenţă

cu frecvenţă
 redusă

cu frecvenţă

cu frecvenţă
 redusă

Total

1628

432

1196

1751

455

1296

   bărbaţi

714

170

544

759

173

586

   femei

914

262

652

992

282

710

Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul ştiinţe sociale şi economice (54,1%), urmat de ştiinţe medicale (14,6%) şi ştiinţe umaniste (12,0%).

Figura 2. Structura doctoranzilor conform domeniilor ştiinţifice, în 2015

Structura doctoranzilor pe sexe şi domenii ştiinţifice atestă, că la doctorat femeile predomină în corpul studenţesc din domeniul ştiinţe umaniste (68,1% în numărul de studenţi la acest domeniu), medicale (63,3%), ştiinţe sociale şi economice (56,8%), ştiinţe ale naturii (54,4%),  agricole (52,0%), în timp ce ponderea bărbaţilor rămîne majoritară doar în domeniul ştiinţe inginereşti şi tehnologii (74,4%).

Pe grupe de vîrstă, structura doctoranzilor este următoarea: 6,6% din totalul doctoranzilor aveau vîrsta de pînă la 25 ani, 40,7% se aflau în grupa de vîrstă 26-30 ani, 19,9% aveau vîrsta 31-34 ani, 15,7% – 35-39 ani şi 17,1% aveau vîrsta de 40 ani şi peste. Mai mult, doar la categoria de vîrstă 40 de ani şi peste, s-au înregistrat 92 de femei la 100 de bărbaţi, în alte grupe de vîrstă femeile au fost suprareprezentate. Ponderea tinerilor doctoranzi cu vîrsta de pînă la 30 ani rămîne a fi în descreştere, înregistrînd în anul 2015 o valoare sub 50% sau cu 29 puncte procentuale mai puţin faţă de 2006. 

Figura 3. Structura doctoranzilor pe grupe de vîrstă, în 2006-2015

În anul 2015, cu finanţare de la buget au studiat 1004 persoane sau cu 5,4% mai mult comparativ cu anul anterior, reprezentînd 57 la sută din total doctoranzi. Ponderea doctoranzilor cu finanţare de la buget care au urmat studiile la forma cu frecvenţă redusă este de 68,3%, iar la cea cu frecvenţă – 31,7%. 

Înmatriculaţi. În anul 2015 la studii de doctorat au fost înmatriculate 529 persoane (exclusiv cei străini), inclusiv 310 persoane cu finanţare de la buget (cu 6,2% mai mult comparativ cu anul 2014) şi 219 persoane în bază de contract (cu 2,7% mai puţin).

Mai mult de două treimi din înmatriculări revin doctoranzilor înmatriculaţi la secţia cu frecvenţă redusă. Numărul doctoranzilor înmatriculaţi la secţia cu frecvenţă şi cu finanţare de la buget a constituit 123 persoane, reprezentînd 40 la sută din înmatriculările de la buget. În cazul persoanelor înmatriculate în bază de contract, ponderea celor cu frecvenţă este de 22,8%.

Tabelul 2. Numărul persoanelor înmatriculate, pe forme de învăţămîntşi sexe, în 2014-2015

2014

2015

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvenţă

cu frecvenţă
  redusă

cu frecvenţă

cu frecvenţă
 redusă

Total

517

168

349

529

173

356

   bărbaţi

236

75

161

227

64

163

   femei

281

93

188

302

109

193

Ponderea doctoranzilor înmatriculaţi cu finanţare de la buget la secţia cu frecvenţă redusă în totalul persoanelor înmatriculate la această formă de învăţămăt a crescut cu 3,8 puncte procentuale comparativ cu anul 2014.

Figura 4. Structura persoanelor înmatriculate după forma de finanţare, în 2014-2015

Absolvenţi. În anul 2015 studiile de doctorat au fost absolvite de 351 persoane sau cu 4,6% mai puţin comparativ cu anul anterior. Din perspectiva de gen, remarcăm o pondere superioară a femeilor absolvente (56,1% din total absolvenţi) şi o reducere cu 7,5% a numărului femeilor absolvente faţă de 2014.

Tabelul 3. Numărul absolvenţilor pe forme de învăţămîntşi sexe, în 2014-2015

2014

2015

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvenţă

cu frecvenţă
  redusă

cu frecvenţă

cu frecvenţă
 redusă

Total

368

109

259

351

105

246

   bărbaţi

155

47

108

154

44

110

   femei

213

62

151

197

61

136

Studii de postdoctorat. În anul 2015, numărul total al postdoctoranzilor a constituit 47 persoane; înmatriculate la postdoctorat au fost 20 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 14 persoane. Ponderea femeilor în numărul total de postdoctoranzi este de 46,8%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
39300 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran