RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2016
10.11.2016
Versiune tipar
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2015 a constituit 99,8%. În luna septembrie 2016 faţă de septembrie 2015 acest indice a marcat 97,3%.

Industria extractivă în ianuarie-septembrie 2016 comparativ cu ianuarie-septembrie 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producției cu 16,7%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-septembrie 2016 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2015 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 1,7%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producție pe țară cu 1,4%.

În ianuarie-septembrie 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,2%). Creșterea volumului producţiei în industria alimentară se datorează creșterii acestuia la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 62,0% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,2%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 9,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 6,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 5,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 3,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 35,5% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 21,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 13,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,6%).

În ianuarie-septembrie 2016 faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 61,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea de mobilă – cu 30,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea produselor textile – cu 29,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,5%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 23,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 19,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 16,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 12,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 10,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%) etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-septembrie 2015 la activităţile: fabricarea echipamentelor electrice – cu 19,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,6%); fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 13,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 10,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 6,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-septembrie 2016 faţă de ianuarie-septembrie 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 7,8% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 1,0%).

Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 7,2% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 10,2%.

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-septembrie 2016 faţă de ianuarie-septembrie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 97,0%, regiunea Nord – 98,3%, regiunea Centru – 102,4%, regiunea Sud – 106,2% şi UTA Găgăuzia – 116,0%.

 

Anexă:

Precizări metodologice:

 • Metodologia de calcul a Indicelui producţiei industriale
 • Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare 
  după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.
 • Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51962 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran