RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2016
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2016
15.12.2016
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2016*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2016, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 39749 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 6,3% față de trimestrul III 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 7,3% față de același trimestru din 2015 și cu 3,0% față de trimestrul II 2016.

Tabelul 1. Evoluția produsului intern brut trimestrial

Anii

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anual

 

 

în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2014

103,8

104,4

106,0

104,4

104,8

 

2015

104,8

 102,5

96,3 

 96,7

 99,5

 

2016

100,8

101,8

106,3

-

-

 


Serie ajustată sezonier

2014

105,0

105,2

105,9

104,2

-

 

2015

104,1

102,3

95,7

97,0

-

 

2016

100,6

101,7

107,3

-

-

 

 

în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2014

98,9

101,9

104,2

99,2

-

 

2015

98,7

100,2

97,5

100,5

-

 

2016

102,4

101,3

103,0

-

-

 

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul III 2016 (Anexa 1):

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută pe economie (VAB) s-a majorat, în trimestrul III 2016, cu 7,1% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 6,1% și cu 85,9%, respectiv.

Contribuții pozitive la creșterea PIB, în perioada de referință, au înregistrat următoarele activități economice:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+4,9%), cu o pondere de 20,6% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 24,2%;
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (+0,8%), cu o pondere de 11,9% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 6,8%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; transport și depozitare; informații și comunicații (cu câte +0,2%), cu o pondere la formarea PIB de 11,7%; 4,8% și 5,1%, respectiv și o majorare a VAB cu 1,2%; 3,3% și cu 2,9%, corespunzător.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 3,1% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,4% și cu 14,4%, respectiv.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o următoarele activități economice:

 • Construcțiile; administrația publică și apărare, asigurări sociale obligatorii, învățământ, sănătate și asistență socială (cu câte  -0,1%), cu o pondere la formarea PIB de 3,7% și 12,2% și o diminuare a VAB cu 2,8% și cu 0,8%, respectiv;
 • Alte activități (-0,5%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 5,3%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+4,2%), cu o pondere de 85,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 4,9%;
 • Exportului net de bunuri și servicii (+1,2%), consecință a creșterii cu 16,4% a exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai redusă a importurilor de bunuri și servicii (+7,4%).

Impact negativ (-0,3%) asupra creșterii PIB a avut-o formarea brută de capital fix, a cărui volum s-a situat sub nivelul perioadei respective a anului precedent cu 1,1%, cu o pondere la formarea PIB de 21,8%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii calculelor pentru trimestrul III 2016, fiind revizuită față de varianta publicată la 15 iunie 2016. Astfel:

 • rezultatele trimestrului I 2016 față trimestru I 2015 s-au modificat de la 100,3% la 100,6%;
 • rezultatele trimestrului II 2016 față de trimestrul II 2015 s-au modificat de la 101,0% la 101,7%;
 • rezultatele trimestrului I 2016 față de trimestrul IV 2015 s-au modificat de la 101,7% la 102,4%;
 • rezultatele trimestrului II 2016 față de trimestrul I 2016 s-au modificat de la 100,6% la 101,3%.

În ianuarie-septembrie 2016 PIB a constituit în valoare nominală 98280 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 3,3% faţă de ianuarie-septembrie 2015.

Tabelul 2. Produsul intern brut în ianuarie-septembrie 2016

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Ianuarie-septembrie

Milioane lei, prețuri curente

27 097

31 434

39 749

98 280

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

100,8

101,8

106,3

103,3

În % față de trimestrul precedent

102,4

101,3

103,0

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în ianuarie-septembrie 2016 (Anexa 2):

Categorii de resurse

Creșterea PIB, în ianuarie-septembrie 2016 față de ianuarie-septembrie 2015, s-a datorat, îndeosebi, următoarelor activități economice:

 • Agriculturii, silviculturii și pescuitului (+2,1%), cu o pondere de 11,5% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 18,5%;
 • Comerțului cu ridicata și cu amănuntul; întreținerii și reparării autovehiculelor și a motocicletelor (+0,6%), cu o pondere de 13,9% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,9%;
 • Informațiilor și comunicațiilor (+0,3%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 4,5%;
 • Impozitelor pe produse (+0,3%), cu o pondere de 15,2% și o majorare a volumului cu 2,0%.

Contribuții negative asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o:

 • Alte  activități (-0,9%), cu o pondere de 10,4% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 7,9%;
 • Construcțiile (-0,3%), cu o pondere de 3,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 7,9%.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat consumului final al gospodăriilor populației (+2,9%), cu o contribuție la formarea PIB de 87,3% și o majorare a volumului cu 3,3%.

Contribuții negative asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o:

 • Formarea brută de capital fix (-1,1%), cu o pondere la formarea PIB de 21,8% și o reducere a volumului cu 4,5%;
 • Exportul net (-1,3%), consecință a contribuției importurilor de bunuri și servicii cu 3,3% în raport cu contribuția exporturilor de bunuri și servicii, cu 2,0%.

 

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

   
Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45497 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran