RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.11.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2017/18
Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2017/18
14.12.2017
Versiune tipar

Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2017/18

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic în anul de studii 2017/181.

Învățământul profesional tehnic

La începutul anului de studii 2017/18 numărul de instituții de învăţământ profesional tehnic a constituit 86 unităţi, inclusiv 11 centre de excelenţă, 32 colegii (inclusiv 3 instituții nestatale) şi 43 şcoli profesionale. În învățământul profesional tehnic își fac studiile 46,6 mii elevi (cu 4,5% mai puțin comparativ cu anul de studii 2016/17), din care 13,8 mii ‒ în centre de excelenţă, 17,4 mii ‒ în colegii şi 15,4 mii ‒ în şcoli profesionale. Activitatea educaţională şi de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 4,2 mii cadre didactice.

Învățământul profesional tehnic secundar se desfășoară în 6 centre de excelență și 43 școli profesionale.

La începutul anului de studii 2017/18, numărul de elevi în învățământul profesional tehnicsecundar a constituit 16,9 mii persoane sau cu 10,7% mai puțin faţă de anul de studii precedent. Descreşterea numărului de elevi este de 17,9% la programele de instruire în baza studiilor gimnaziale cu durata de 3 ani și de 7,0% la cele cu durata de studii 2 ani. Interesul tinerilor pentru învățământul dual este în creștere, numărul de elevi  fiind de 2,5 ori mai mare comparativ cu anul de studii 2016/17. Totodată, numărul de elevi cu nivelul de pregătire liceal sau în baza studiilor medii de cultură generală care au optat pentru învățământul profesional tehnicsecundar este de 3 ori mai mic.

Acest nivel de învăţământ continuă să fie solicitat mai mult de către băieţi (73,0% din total elevi).

Tabelul 1. Elevi în învățământul profesional tehnic secundar pe programe de studii, la începutul anilor de studii 2016/17–2017/18

 

2016/17

2017/18

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

cu finanţare

bugetară

fete

cu finanţare

bugetară

Total 

18 980

5 635

18 285

16 948

4 568

16 178

În baza studiilor gimnaziale:

 

 

 

 

 

 

o meserie ‒ 2 ani (inclusiv fără studii gimnaziale)

10 289

3 400

9 722

9 569

2 808

8 961

meserii conexe (inclusiv grupe profesionale) ‒ 3 ani

8 015

2 046

7 895

6 579

1 540

6 428

învăţământ dual ‒ 1 an

263

97

263

661

191

661

În baza studiilor medii de cultură generală şi liceale

413

92

405

139

29

128

La fel ca și în anii precedenți, cea mai mare parte a elevilor își fac studiile cu finanțare bugetară (95,5%).

Cea mai înaltă pondere în structura pe vârste a elevilor înscriși în învățământul profesional tehnic secundar o dețin persoanele în vârstă de 17 ani (31,9%), fiind urmate de cele de 16 ani (31,4%), iar 18,0% au vârsta de 18 ani.

Înmatricularea. În anul de studii 2017/18, au fost înmatriculate 7,9 mii persoane, prezentând o reducere cu 4,3% faţă de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 96 la sută au fost înmatriculaţi în baza certificatului de studii gimnaziale, majoritatea din care (80,7%) sînt absolvenţi ai anului 2017.

În baza studiilor gimnaziale la programe cu durata de 2 ani au fost înmatriculate 4,8 mii persoane (din care 92,0% cu finanţare bugetară), la meserii conexe cu durata de 3 ani – 2,4 mii persoane (din care 96,6% cu finanţare bugetară) și în învățământul dual2 – 0,6 mii persoane cu finanţare bugetară. În acelaşi timp, persoanele înmatriculate în baza studiilor medii de cultură generală sau liceale enumeră doar 0,1 mii, din care cei cu finanţare bugetară alcătuiesc 92,1%.

Cele mai solicitate meserii au fost următoarele: mecanic auto (8,0% din total înmatriculaţi), bucătar (6,2%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (5,4%), tencuitor (4,0%), electrogazosudor-montator (3,3%), cusătoreasă în industria confecțiilor (3,5%), etc. Totodată, unele meserii dintre acestea se regăsesc şi în meseriile conexe. Astfel, se remarcă preferinţe pentru următoarele meserii conexe: electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze (4,8%), croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – cusător (3,9%), electromontor utilaj electric – lăcătuş-electrician utilaj electric (3,3%), electrician-electronist auto – mecanic auto (3,2%), bucătar – chelner (3,1%), etc.

Mai mult de trei pătrimi din numărul total de elevi au fost înmatriculaţi în domeniul inginerie, prelucrare şi construcţii, fiecare al șaselea în domeniul servicii, iar cea mai mică pondere revine domeniului ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială. 

Figura 1. Structura elevilor înmatriculaţi în învățământul profesional tehnic secundar pe domenii generale, în anul de studii 2017/18

Absolvenţi. În anul 2017 numărul de absolvenţi a constituit 7,6 mii persoane, față de 3,6 mii în anul precedent (în anul 2016 numărul de absolvenți a fost redus ca rezultat al majorării duratei programului de 1 an la 2 ani). Din total absolvenţi, 11,4% au obţinut calificarea bucătar, 11,4% – mecanic auto, 6,0% – tencuitor, 5,9% – electrogazosudor-montator, 4,6% – cusătoreasă în industria confecţiilor, 3,7% – operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, 3,7% – electromontor utilaj electric, etc.

Învățământul profesional tehnic postsecundar se desfășoară în 11 centre de excelență și 32 colegii.

La începutul anului de studii 2017/18, în învățământul profesional tehnic postsecundar au fost înscriși 29,6 mii persoane, cu 0,6% mai puțin comparativ cu anul de studii precedent. Din totalul elevilor cuprinşi în acest nivel educaţional, 5,6% îşi fac studiile în instituţii nestatale.

Ponderea elevilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat este de 47,9%, fiind în creștere cu 2,5 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2016/17.

Distribuţia elevilor pe sexe relevă o pondere mai mare a fetelor (53,2%) faţă de cea a băieţilor (46,8%). 

Tabelul 2. Elevi în instituțiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2016/17 – 2017/18

 

2016/17

2017/18

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total 

29 811

15 632

14 473

29 638

15 759

15 057

Instituţii de stat 

28 067

14 249

12 729

27 970

14 453

13 389

Instituţii nestatale

1 744

1 383

1 744

1 668

1 306

1 668

Distribuția elevilor pe vârste se prezintă astfel: 3,6% din elevii înscrişi la acest nivel educațional au vârsta de până la 16 ani, 20,2% – 16 ani, 22,4% – 17 ani, 21,8% – 18 ani, 19,9% – 19 ani, iar 12,1% dintre elevi au vârste de 20 ani şi peste.

Înmatricularea. În anul de studii 2017/18, au fost înmatriculate 8,2 mii persoane (la nivelul anului de studii precedent), din care 91,6% au fost înmatriculaţi în baza certificatului de studii gimnaziale.

În instituţiile de stat au fost înmatriculate 7,7 mii persoane sau 94 la sută din total elevi. Comparativ cu anul de studii 2016/17, numărul elevilor înmatriculaţi cu finanţare bugetară (3,8 mii) a înregistrat o scădere cu 4,0%, iar cei înmatriculaţi în bază de contract (3,9 mii) – o creștere cu 5,8%.

Pe domenii generale, cea mai mare pondere a elevilor revine domeniului inginerie, prelucrare şi construcţii (30,7% față de 34,0% în anul de studii 2016/17). La fel, ponderi semnificative s-au înregistrat și pentru domeniile: afaceri, administrare şi drept (18,6% față de 18,1%), sănătate şi asistenţă socială (16,9% față de 17,9%). Se remarcă că, comparativ cu anul de studii 2016/17, acest nivel educațional oferă pregătire și în domeniul educație (3,9% din total înmatriculați).

Figura 2. Structura elevilor înmatriculați în învățământul profesional tehnic postsecundar, pe domenii generale, în anul de studii 2017/18

Cele mai solicitate au fost următoarele specialităţi: îngrijirea bolnavilor (9,3% din total înmatriculaţi), contabilitate (7,8%), turism (4,5%), asistenţă socială (3,1%), exploatarea tehnică a transportului auto (2,9%), frizerie şi cosmetică (2,8%), medicină (2,4%), etc.

Absolvenţi. În anul 2017, numărul absolvenţilor a constituit 6,4 mii persoane, înregistrând o scădere de 6,2% comparativ cu anul precedent. Fiecare al treilea specialist a absolvit domeniul inginerie, prelucrare şi construcţii, de două ori mai puţini specialiști au absolvit domeniile sănătate şi asistenţă socială, și afaceri, administrare şi drept. Din numărul total de absolvenţi, 86 la sută au urmat studii liceale şi cursuri de specialitate. Numărul de elevi care au promovat examenele de bacalaureat în instituțiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar în anul 2017 a constituit 2757 persoane.

 

Note:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie.
2 Învăţământ în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează în instituția de învăţământ, iar cea practică – la întreprindere.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49221 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran