RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.11.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
20.05.2020
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020

Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,5%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă (-20,9%), în industria prelucrătoare (-8,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-16,0%).

În luna martie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 6,8% față de luna martie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției industriale în industria extractivă (-7,4%), în industria prelucrătoare (-4,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-9,6%).

În ianuarie-martie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,2%, ca urmare a creșterii în industria extractivă (+2,2%) și în industria prelucrătoare (+4,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-11,0%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-martie 2020, comparativ cu ianuarie-martie 2019, a crescut cu 0,2%, datorită creșterii în industria extractivă (+4,8%) și în industria prelucrătoare (+4,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,6%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, pe total și secțiuni ale industriei, % 

 

 

Martie 2020 față de martie 2019

Ianuarie-martie 2020 față de ianuarie-martie 2019

TOTAL

B

89,5

100,2

S

93,2

100,2

Industria extractivă

B

79,1

102,2

S

92,6

104,8

Industria prelucrătoare

B

91,3

104,0

S

95,6

104,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

84,0

89,0

S

90,4

93,4

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

INFORMATIV: Activitatea industriei în luna martie 2020, perioadă declarată stare de urgență pe teritoriul Republicii Moldova

În luna martie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 3,3% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 56,6% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 15,2% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 5,4% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); etc.

În același timp s-au înregistrat reduceri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 22,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea altor produse alimentare – cu 7,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 5,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 5,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); etc.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de martie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: industria metalurgică – cu 42,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 35,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 3,2%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 34,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 33,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 31,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 22,9% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,3%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 23,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor textile – cu 22,6% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,9%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 17,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea de mobilă – cu 13,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – 8,9% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 7,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); etc.

Totodată, în perioada de referință față de martie 2019, producția industrială înregistrează creșteri la activitățile: fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 50,9% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,6%), fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 17,0% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,5%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 11,1% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 7,0% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 1,8% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%). 

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe total activități economice industriale în martie 2020, %

 

Martie 2020 față de februarie 2019

Martie 2020 față de martie 2019

Gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, % (martie 2020 față de martie 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

92,6

89,5

-10,5

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

127,6

79,1

-0,5

Alte activități extractive

126,3

77,0

-0,6

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

94,7

91,3

-6,8

Industria alimentara

103,2

103,3

+0,7

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

104,0

115,2

+0,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

72,1

77,3

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

105,0

94,9

-0,1

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

101,0

105,4

+0,2

Fabricarea produselor lactate

99,3

94,5

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

113,7

156,6

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

105,0

100,5

+0,0

Fabricarea altor produse alimentare

114,8

92,3

-0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

144,4

111,8

+0,0

Fabricarea băuturilor

93,8

95,8

-0,4

Fabricarea produselor textile

86,3

77,4

-0,9

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

65,7

64,6

-3,2

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

69,3

82,2

-0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

111,9

65,3

-0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

97,7

107,0

+0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

103,2

91,1

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

118,5

117,0

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

162,5

150,9

+0,6

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

97,2

101,8

+0,1

Producția altor produse din minerale nemetalifere

110,6

92,5

-0,4

Industria metalurgică

46,0

57,2

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

125,0

111,1

+0,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

72,3

69,0

-0,2

Fabricarea echipamentelor electrice

87,5

66,9

-1,2

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

105,5

76,9

-0,3

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

87,8

77,1

-1,3

Fabricarea de mobilă

68,9

86,3

-0,4

Alte activitați industriale n.c.a.

98,6

85,7

-0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

128,0

99,7

-0,0

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

82,1

84,0

-3,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

82,1

84,0

-3,2

Sectorul energetic în perioada martie 2020 față de martie 2019 a înregistrat micșorarea producției industriale cu 16,0%, motivând descreșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 3,2%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.

 

Anexă:

Precizări metodologice:

 

 Informații relevante:

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49248 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran