RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2020
19.10.2020
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 20201,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna august 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 7,7%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (-9,8%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+41,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+1,6%).

În luna august 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 3,3% față de luna august a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-9,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,9%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+25,9%).

În ianuarie-august 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,5%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-6,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,9%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+2,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-august 2020, comparativ cu ianuarie-august 2019, s-a micșorat cu 6,9%, datorită descreșterii producției în industria prelucrătoare (-6,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,4%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+1,3%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, pe secțiuni ale industriei, %

 

 

August 2020 față de august 2019

Ianuarie-august 2020 față de
ianuarie-august 2019

TOTAL

B

92,3

93,5

S

96,7

93,1

Industria extractivă

B

141,2

102,7

S

125,9

101,3

Industria prelucrătoare

B

90,2

93,1

S

90,7

93,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

101,6

94,1

S

98,1

95,6

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

În luna august 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 17,2% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,9%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – cu 49,7% (-1,0%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 37,7% (-1,8%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 13,3% (-1,0%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 12,6% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 11,4% (-0,4%); fabricarea produselor lactate – cu 4,9% (-0,2%), etc.

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 51,3 ori (motivând creșterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 43,1%.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de august 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 52,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 46,3% (-0,6%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 46,0% (-1,3%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 45,8% (-2,5%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 40,5% (-0,6%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 19,8% (-1,0%); fabricarea băuturilor – cu 19,4% (-2,5%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 6,8% (-0,1), etc.

Totodată, în perioada de referință față de august 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 31,7% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 30,6% (+2,1%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 18,4% (+0,8%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 14,4% (+0,2%); fabricarea de mobilă – cu 9,1% (+0,4%); alte activități industriale n.c.a. – cu 8,5% (+0,1%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 7,5% (+0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 7,3% (+0,6%); fabricarea produselor textile – cu 4,1% (+0,1%).

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe total activități economice industriale în august 2020, %

 

August 2020 față de iulie 2020

August 2020 față de august 2019

Gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, % (august 2020 față de august 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

96,1

92,3

-7,7

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

101,2

141,2

+1,0

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

95,7

90,2

-8,8

Industria alimentara

103,3

82,8

-3,9

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

97,7

86,7

-1,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

98,1

94,9

-0,0

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

114,9

62,3

-1,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

134,9

de 51,3 ori

+0,5

Fabricarea produselor lactate

88,2

95,1

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

83,3

87,4

-0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

100,9

88,6

-0,4

Fabricarea altor produse alimentare

381,6

50,3

-1,0

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

105,0

143,1

+0,0

Fabricarea băuturilor

83,2

80,6

-2,5

Fabricarea produselor textile

90,2

104,1

+0,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

88,4

130,6

+2,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

81,7

114,4

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

116,0

97,0

-0,0

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

106,3

94,8

-0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

119,2

93,2

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

108,6

118,4

+0,8

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

54,8

53,7

-0,6

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

94,8

80,2

-1,0

Producția altor produse din minerale nemetalifere

99,8

107,3

+0,6

Industria metalurgică

120,1

89,0

-0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

67,1

107,5

+0,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

197,7

59,5

-0,6

Fabricarea echipamentelor electrice

79,3

54,0

-1,3

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

86,7

47,2

-1,0

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

113,2

54,2

-2,5

Fabricarea de mobilă

102,1

109,1

+0,4

Alte activitați industriale n.c.a.

95,2

108,5

+0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

149,7

131,7

+0,4

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

99,1

101,6

+0,1

Sectorul energetic în luna august 2020 față de luna august 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 1,6%, motivând creșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 0,1%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

 

Informații relevante:

 

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:
 
Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 Persoana de contact:

Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42119 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran