RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în anul 2019
Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în anul 2019
19.10.2020
Versiune tipar

Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în anul 20191,2

În baza datelor anchetei structurale anuale (ASA) în întreprinderi, Biroul Național de Statistică informează că valoarea cifrei de afaceri (venitul din vânzări) în anul 2019 a constituit 344,8 mild.lei sau cu 11% mai mult comparativ cu anul 2018. Din valoarea totală a cifrei de afaceri, 254,1 mild. lei (73,7%) revin întreprinderilor mici și mijlocii3 (ÎMM). Valoarea cifrei de afaceri pe un salariat în ÎMM constituie 924 mii lei, iar în întreprinderile cu 250 și peste salariați – 747,7 mii lei.

Numărul mediu anual de salariați a constituit 396,3 mii persoane, din care 275 mii salariați (69,4%) au fost angajați în sectorul ÎMM.

Valoarea producției4 a constituit circa 174 mild.lei, din care 116,6 mild.lei (67%) este realizată de sectorul ÎMM.

Tabelul 1. Principalii indicatori economici pe clase de mărimi, în 2019

Indicatori

Total

după numărul salariaţilor:

0-9 salariaţi

10-19 salariaţi

20-49 salariaţi

50-249 salariaţi

250 şi peste salariați

Numărul întreprinderilor, mii unități

36,3

30,1

3,2

1,8

1,0

0,2

Numărul mediu de salariaţi, mii persoane

396,3

81,3

42,4

55,5

95,8

121,3

Cifra de afaceri, mild. lei

344,8

53,0

37,3

52,4

111,4

90,7

în medie pe un salariat, mii lei

870,0

651,9

879,7

944,1

1162,8

747,7

Valoarea producţiei (lucrări şi servicii), mild. lei

174,0

28,2

16,4

21,3

50,7

57,4

Ponderea cea mai mare în valoarea cifrei de afaceri revine întrepriderilor cu 50-249 de salariați (32,3%) și întreprinderilor cu 250 și peste salariați (26,3%).

Partea preponderentă a întreprinderilor au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 15,6 mii întreprinderi, sau 43% din numărul total al întreprinderilor.

Din valoarea totală a cifrei de afaceri, 56,9 mild. lei (sau 16,5%) revin întreprinderilor din industria prelucrătoare, iar 185,8 mild. lei (sau 53,9%) - întreprinderilor cu activitatea de comerț.

Tabelul 2. Principalii indicatori economici pe genuri de activitate, în 2019

Numărul de întreprinderi, mii unităţi

Numărul mediu de salariaţi,
mii persoane

Cifra de afaceri mild. lei

Valoarea producţiei (lucrări şi servicii),
mild. lei

Total

36,3

396,3

344,8

174,0

din care:

 

 

 

 

Industria extractivă

0,1

2,6

1,4

1,4

Industria prelucrătoare

3,7

105,2

56,9

47,6

Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

0,1

11,0

22,6

8,7

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

0,5

8,6

3,0

3,1

Construcţii

2,5

28,1

20,5

20,7

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

15,6

116,2

185,8

39,4

Transport şi depozitare

2,4

42,7

20,7

20,6

Activități de cazare și alimentație publică

1,7

16,4

4,5

4,2

Informaţii şi comunicaţii

1,6

20,1

13,2

12,4

Tranzacţii imobiliare

2,7

14,1

6,1

6,0

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

3,3

11,9

4,2

4,1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de suport

1,2

15,3

5,3

5,3

Alte activităţi de servicii

1,0

4,1

0,6

0,5

Analizând activitatea întreprinderilor în profil regional5 constatăm că valoarea cifrei de afaceri în municipiul Chișinău a constituit 242 mild. lei (sau 70,2% din total pe republică), iar în restul regiunilor - 102,8 mild.lei (sau 29,8%). În municipiul Chișinău au activat 238,7 mii salariați (sau 60,2% din total salariați), iar în restul regiunilor au activat 157,6 mii salariați (sau 39,8%).

Tabelul 3. Principalii indicatori economici în profil regional, în 20196

Cifra de afaceri

Numărul mediu de salariați

mild.lei

structura, %

mii persoane

structura, %

Total

344,8

100,0

396,3

100,0

din care:

Mun. Chișinău

242,0

70,2

238,7

60,2

Nord

41,0

11,9

66,5

16,8

Centru

40,3

11,7

56,1

14,2

Sud

12,5

3,6

22,8

5,8

UTA Găgăuzia

9,0

2,6

12,2

3,1

Valoarea cifrei de afaceri în medie pe un salariat a constituit 870,0 mii lei. În mun. Chișinău valoarea cifrei de afaceri în medie pe un salariat a constitut 1013,8 mii. lei și a depășit media pe republică, iar în restul regiunilor acest indicator a fost sub nivelul valorii înregistrate în mediu pe republică.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Informația de presă actuală prezintă date succinte privind ASA 2019. Date detaliate privind rezultatele ASA 2019 vor fi prezentate în publicația specială ”Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în anul 2019”, care va fi publicată în luna decembrie curent.
3 La sectorul întreprinderilor mici și mijlocii se atribuie întreprinderile cu numărul mediu anual de până la 250 de salariați (art.4,5 din Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii nr. 179/2016). 
4 Valoarea producţiei (lucrări şi servicii)  reprezintă suma cifrei de afaceri, producţiei de imobilizări şi variaţiei stocurilor de producţie finită şi în curs de execuţie, minus costul de procurare al mărfurilor vândute.
5 Datele în profil regional se elaborează în conformitate cu Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova
6 Calculele sunt elaborate in baza datelor unitaților locale ale întreprinderilor din Ancheta Structurala Anuală (Metodologia calculării datelor statistice privind activitatea întreprinderilor în aspect teritorial)

Precizări metodologice:
 

    

   Persoană de contact:

   Mocanu Oxana 
   Șef al direcției statistică structurală
   tel. 067 770 085

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40718 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran