RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.09.2021
Prima / Comunicate de presă / Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2021
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2021
17.05.2021
Versiune tipar

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2021*

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2021 au avut o valoare de 287,2 milioane dolari SUA, cu 26,5% mai mare în raport cu luna februarie 2021 și cu 36,6% - comparativ cu luna martie 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 712,7 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoarea acestora fiind mai mare cu 5,6%, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone  în ianuarie-martie 2021 au constituit 539,8 milioane dolari SUA (75,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 3,5% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 2,7%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-martie 2021 s-au cifrat la 172,9 milioane dolari SUA (24,3% din total exporturi), cu 12,5% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi cu 2,9%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 15,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă,  lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 8,7%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-martie 2021 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (88,0% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (5,9%), transportul aerian (5,1%), transportul feroviar (0,9%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27)  în ianuarie-martie 2021 au totalizat  439,3 milioane dolari SUA (cu 1,8% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 61,6% în total exporturi, în scădere cu 4,7 puncte procentuale față de ianuarie-martie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI  în ianuarie-martie 2021 au avut o valoare de 112,0 milioane dolari SUA (cu 18,1% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,7% în total exporturi, în creștere cu 1,7 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-martie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 87,4% din total exporturi au fost: România (25,7% din total exporturi), Germania (10,0%), Turcia (9,6%), Federația Rusă (9,3%), Italia (5,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (5,3%), Polonia (3,9%), Ucraina (3,2%), Republica Cehă (2,9%), Belarus (2,3%), Spania (2,1%), Bulgaria și Ungaria (câte 1,6%), Elveția, Olanda și Franța (câte 1,4%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevă majorarea livrărilor de mărfuri  în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (de 3,3 ori), Turcia (de 1,6 ori), Federația Rusă (+24,6%), Germania (+13,3%),  Ungaria (de 2,4 ori), România (+2,9%), Ucraina (+28,4%), Spania (+46,6%), Portugalia (de 1,9 ori), Liban (de 1,9 ori), Belgia (de 1,9 ori), Canada (de 1,8 ori), Egipt (de 13,8 ori), Uzbekistan (de 2,0 ori), Macedonia de Nord (de 3,5 ori),  Slovacia (+13,6%), Serbia (+22,5%), Swaziland (de 4,1 ori), Letonia (+29,9%), China (+12,6%), Cote D'Ivoire (de 11,5 ori), Danemarca (de 1,8 ori), Liberia (de 7,7 ori), Olanda (+2,2%), Tunisia (de 1356,5 ori), Coreea de Sud (de 3,0 ori), Chile (de 17,6 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 16,6%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Italia (-33,5%), Elveţia (-62,2%), Cipru (-80,2%), Indonezia (-98,8%), Grecia (-32,5%), Republica Cehă (-13,0%), Franța (-21,4%), Belarus (-11,0%), Statele Unite ale Americii (-32,0%), Bulgaria (-13,6%), Austria  (-18,3%), Polonia (-4,2%), Estonia (-59,8%), Filipine (-96,2%), Iordania (-88,4%), Irak (-28,3%), Taiwan, provincie a Chinei (-93,7%), Arabia Saudită (-40,5%), Maroc (-96,6%), Israel (-24,7%), Georgia (-5,2%),  Australia (-66,0%),  Lituania (-11,0%), Singapore (-90,2%), Vietnam (-62,6%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 10,5%.   

În structura exporturilor din ianuarie-martie 2021 (Figura 6 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 89,9% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (28,3%); articole manufacturate diverse (19,7%); produse alimentare și animale vii (17,0%); materiale brute necomestibile (11,0%); mărfuri manufacturate (7,0%); băuturi și tutun (6,9%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2021, comparativ cu  perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 6), au sporit exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+18,1%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 6,1 ori), produse medicinale și farmaceutice (de 2,6 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 7,3 ori), mobilă și părțile ei (+27,7%), vehicule rutiere (de 1,7 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+24,8%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,6 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+5,7%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,0 ori), articole prelucrate din metal (+31,6%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+36,8%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+27,6%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 2,8 ori), fier și oțel (de 3,0 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+1,3%), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,1 ori), materiale plastice prelucrate (de 1,8 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+7,3%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,8 ori), articole de voiaj; sacoșe și similare (+9,3%), cărbune, cocs și brichete (de 11,2 ori), produse lactate și ouă de păsări  (+16,1%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,8 ori), produse tanante și colorante (de 1,8 ori), influențând creșterea pe total exporturi cu 14,3%.

Totodată, s-au redus exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-60,0%), legume și fructe (-23,0%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-18,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-62,6%), hrană destinată animalelor (-40,1%), animale vii (-28,9%), încălțăminte (-12,6%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-27,8%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-35,4%), tutun brut și prelucrat (-10,0%), metale neferoase (-54,0%), materiale plastice sub forme primare (-34,7%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 12,7%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2021 au constituit  630,2 milioane dolari SUA, fiind în creștere cu 20,8% față de luna februarie 2021 și cu 25,9%, comparativ cu luna martie 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2021 importurile de mărfuri au însumat 1551,1 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 13,6%.

Majoritatea importurilor de mărfuri  în ianuarie-martie 2021 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (85,8% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,7%), instalațiile fixe de transport (4,5%), transportul aerian (2,2%), transportul maritim (2,1%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-martie 2021 s-au cifrat la 731,5 milioane dolari SUA (cu 13,0% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 47,2% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-martie 2021 au avut o valoare de 360,7 milioane dolari SUA (cu 5,7% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 23,2% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2021 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2), care au reprezentat 85,6% din total importuri au fost: Federația Rusă (12,6% din total importuri), România (12,2%), China (11,8%), Germania (8,5%), Ucraina (8,3%), Turcia (7,4%), Italia (6,6%), Polonia (3,9%), Franța (3,2%), Ungaria (2,2%), Belarus (1,9%), Republica Cehă (1,7%), Spania (1,5%), Statele Unite ale Americii și Austria (câte 1,4%), Olanda (1,0%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2021, comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevă majorarea importurilor provenite din China (+33,7%), Italia (+24,7%), Turcia (+19,8%), Germania (+14,9%), România (+6,8%), Ucraina (+8,4%), Federația Rusă  (+4,2%), Franța (+18,3%), Polonia (+13,9%), Vietnam (de 1,9 ori), Austria (+27,0%), Belarus (+16,5%), Statele Unite ale Americii (+20,9%), Republica Cehă (+15,7%), Belgia (+23,8%), Portugalia (+36,3%), Japonia (+13,8%), Elveţia (+25,8%), Olanda (+10,6%), Spania (+7,1%), India (+14,8%), Coreea de Sud (+14,0%), Chile (de 2,5 ori), Slovacia (+15,9%), Malaysia (+39,3%), Suedia (+18,0%), Australia (de 6,2 ori), Ungaria (+2,8%), Thailanda (+39,1%), Luxemburg (de 3,7 ori), Bulgaria (+4,7%), Uzbekistan (+29,6%), Ecuador (+11,3%), Letonia (+20,9%), Insulele Feroe (de 2,1 ori), Danemarca (+20,2%), Tunisia (de 2,1 ori), Taiwan,  provincie a Chinei (+13,3%), Estonia (de 1,6 ori), Croația (+33,0%), Maroc (+29,8%), Macedonia de Nord  (de 1,8 ori), Norvegia (+15,7%), Costa Rica (de 2,1 ori), Filipine (de 1,7 ori), Pakistan (+15,0%), Tanzania (de 10,6 ori), Indonezia (+17,2%), Canada (+21,6%), Siria (de 604,5 ori), Kazahstan (+7,5%), Slovenia (+3,0%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 14,6%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Azerbaidjan (-92,4%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-10,6%), Lituania (-37,9%), Turkmenistan (-93,9%), Serbia (-12,6%), Egipt (-35,1%), Argentina (-73,8%), Islanda (-37,3%), Emiratele Arabe Unite (-35,8%), Singapore (-41,6%), Irlanda (-21,4%), Brazilia (-21,4%), Georgia (-26,8%), Cote D'Ivoire (-93,1%), Arabia Saudită (-30,5%), Israel (-8,4%), atenuând, astfel, creşterea pe total importuri cu 1,0%.     

În structura importurilor din ianuarie-martie 2021 (Figura 12 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 94,6% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,5%); mărfuri manufacturate (17,1%); produse chimice (15,5%); combustibili minerali (12,6%); produse alimentare și animale vii (12,4%); articole manufacturate diverse (11,5%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+37,0%), vehicule rutiere (+48,0%), produse medicinale și farmaceutice (+22,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+34,6%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+24,5%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+28,9%), articole prelucrate din metal (+26,0%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor  (de 1,8 ori), materiale plastice prelucrate (+29,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+49,0%), mobilă și părțile ei (+41,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+24,5%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+3,3%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+35,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+11,8%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+5,0%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+7,8%), mașini  generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,7 ori), hrană destinată  animalelor (+31,8%), cereale și preparate pe bază de cereale (+7,5%), articole din minerale nemetalice (+8,1%), carne și preparate din carne (+25,5%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+17,1%), piele și blană prelucrate (+16,0%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+16,3%), încălțăminte (+12,1%), pește, crustacee, moluște (+9,2%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+5,3%), fier și oțel (+3,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), produse tanante și colorante (+14,3%), legume și fructe (+2,0%), materiale plastice sub forme primare (+8,0%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+15,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+8,0%), fibre textile și deșeurile lor (+20,0%), produse lactate și ouă de păsări (+1,6%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+13,2%), cauciuc prelucrat (+1,9%), cauciuc brut (de 1,6 ori), contribuind, astfel, creșterea pe total importuri cu 14,6%.

Totodată, au scăzut importurile de îngrășăminte minerale sau chimice (-31,8%), gaz și produse industriale obținute din gaz (-8,7%), tutun brut și prelucrat (-30,2%), metale neferoase (-9,6%), animale vii (-57,2%), cărbune, cocs și brichete (-37,5%), semințe și fructe oleaginoase (-3,0%), produse chimice anorganice (-14,9%), atenuând majorarea pe total importuri cu 2,0%.

Deficitul balanței comerciale în luna martie 2021 a fost de 343,0 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 48,5 milioane dolari SUA (+16,5%) mai mult, față de cel înregistrat în luna februarie 2021 și cu 52,7 milioane dolari SUA (+18,1%) mai mult, comparativ cu luna martie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-martie 2021 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 838,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 148,3 milioane dolari SUA (+21,5%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-martie 2021 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 292,2 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI - 248,7 milioane dolari SUA, respectiv cu 92,3 milioane dolari SUA (+46,2%) și cu 2,3 milioane dolari SUA (+0,9%) mai mult, față de valorile înregistrate în  perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2021 a fost de 45,9%, în scădere cu 3,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2021 a constituit 60,1%, diminuându-se cu 9,0 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI  gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2021 a marcat 31,1%, fiind în creștere cu 3,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2021 mărfuri  în valoare de 57,6 milioane dolari SUA, cu 29,4% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+32,3%), cărora le-a revenit 85,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

  

Anexă (8 tabele în format Excel):

*Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru luna martie 2021 sunt provizorii, iar pentru lunile anterioare și perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
  4. Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  5. Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri
   reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare
   reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:  

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

 
Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
29955 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran