RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2021
Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2021
18.06.2021
Versiune tipar

Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna aprilie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 50,4%, pe fundalul descreșterii producției în aprilie 2020 față de luna corespunzătoare a anului 2019 cu 25,8%. Majorarea producției în aprilie 2021 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+71,5%), în industria prelucrătoare (+51,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+40,8%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 1,9%, 42,1% și 6,4% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna aprilie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 26,1% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+54,8%), în industria prelucrătoare (+41,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+20,5%).

Evoluția producției industriale în aprilie 2011- aprilie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.
 

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 11,9%, ca urmare a creșterii producției în industria extractivă (+9,0%), în industria prelucrătoare (+8,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+26,6%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu ianuarie-aprilie 2020, s-a majorat cu 7,7%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+6,7%), în industria prelucrătoare (+5,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+20,0%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Aprilie 2021 față de aprilie 2020

Ianuarie-aprilie 2021 față de ianuarie-aprilie 2020

TOTAL

B

150,4

111,9

S

126,1

107,7

Industria extractivă

B

171,5

109,0

S

154,8

106,7

Industria prelucrătoare

B

151,6

108,0

S

141,9

105,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

140,8

126,6

S

120,5

120,0

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna aprilie 2021, comparativ cu aceeași lună a anului 2020, industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 2,1% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – de 2,0 ori (+1,0%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 98,9% (+0,6%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 32,0% (+1,4%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 17,4% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 13,9% (+1,1%); fabricarea produselor lactate – cu 2,9% (+0,1%), etc.

În același timp s-au înregistrat descreșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 90,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 3,6%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 16,0% (-0,1%).
 
În luna de referință s-au înregistrat creșteri față de aprilie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 5,4 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 5,6%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – de 3,9 ori (+5,3%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – de 3,9 ori (+2,2%); fabricarea echipamentelor electrice – de 2,7 ori (+3,4%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – de 2,6 ori (+0,8%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – de 2,3 ori (+5,8%); fabricarea produselor textile – de 2,2 ori (+3,8%); industria metalurgică – de 2,1 ori (+0,2%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – de 2,0 ori (+1,0%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 71,5% (+2,7%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 70,3% (+0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 41,5% (+2,4%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 39,0% (+3,1%); fabricarea băuturilor – cu 21,1% (+1,6%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 25,0% (+0,5%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 13,4% (+0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 13,1% (+0,9%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 4,3% (+0,1%), etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice industriale în aprilie 2021, % (serie brută)
 

 

Aprilie 2021 față de:

Aprilie 2021 față de aprilie 2020: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, %

martie 2021

aprilie 2020

aprilie 2019

INDUSTRIE – TOTAL

94,4

150,4

111,6

+50,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

117,9

171,5

107,0

+1,9

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

104,2

151,6

107,1

+42,1

Industria alimentara

106,5

102,1

101,9

+0,6

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

123,7

113,9

110,1

+1,1

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

133,0

198,9

126,6

+0,6

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

90,4

100,3

77,0

+0,0

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

22,0

9,2

70,7

-3,6

Fabricarea produselor lactate

106,5

102,9

100,4

+0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

100,6

84,0

99,2

-0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

113,7

132,0

107,8

+1,4

Fabricarea altor produse alimentare

116,8

202,2

94,7

+1,0

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

98,7

117,4

127,7

+0,1

Fabricarea băuturilor

95,2

121,1

93,9

+1,6

Fabricarea produselor textile

77,5

222,9

116,2

+3,8

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

101,3

230,6

95,3

+5,8

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

128,0

390,3

153,3

+2,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

86,5

170,3

126,3

+0,4

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

102,3

125,0

109,7

+0,5

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

102,3

123,6

65,4

+0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

113,2

113,1

136,7

+0,9

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

71,9

104,3

92,0

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

122,2

141,5

128,3

+2,4

Producția altor produse din minerale nemetalifere

111,2

139,0

107,8

+3,1

Industria metalurgică

113,0

207,1

141,5

+0,2

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

142,1

171,5

148,2

+2,7

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

78,9

257,5

98,6

+0,8

Fabricarea echipamentelor electrice

119,3

266,1

82,3

+3,4

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

53,6

113,4

105,8

+0,3

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

91,5

392,2

54,0

+5,3

Fabricarea de mobilă

146,9

544,5

180,9

+5,6

Alte activitați industriale n.c.a.

108,3

223,5

176,4

+0,9

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

108,1

202,6

127,2

+1,0

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

60,0

140,8

149,3

+6,4

Datele tabelului în format .xls

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48805 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran