RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.10.2022
Prima / Noutăţi / Legea privind recensământul populației și locuințelor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova
Legea privind recensământul populației și locuințelor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova
28.07.2022
Versiune tipar

Legea privind recensământul populației și locuințelor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova

Legea privind recensământul populației și locuințelor a fost aprobată, în lectură finală,  astăzi, 28 iulie 2022, de Parlamentul Republicii Moldova. Legea a fost elaborată de către Biroul Național de Statistică (BNS) cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în scopul îndeplinirii prevederilor art. 17   al Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, dar și având în vedere Rezoluția adoptată la a 46-a sesiune a Comisiei de Statistică a Organizației Națiunilor Unite, prin care statele membre sunt chemate să efectueze cel puțin un recensământ în Runda mondială de recensământ 2020, care cuprinde anii 2015-2024.

Documentul are drept scop crearea cadrului legal necesar pentru realizarea viitoarelor recensăminte ale populației și locuințelor în Republica Moldova, organizarea și efectuarea recensămintelor anterioare fiind reglementată prin adoptarea actelor normative specifice fiecărui recensământ. Instituirea unor norme-cadru de reglementare, aplicabile tuturor recensămintelor viitoare, va permite eficientizarea organizării și efectuării recensămintelor, reducerea resurselor administrative și bugetare pentru elaborarea și adoptarea cadrului de reglementare, dar și edificarea memoriei operaționale în acest sens.

Legea reglementează organizarea și efectuarea recensămintelor, care implică procesul de planificare, colectare, prelucrare, evaluare și diseminare a datelor despre persoane (caracteristici demografice, sociale și economice) și locuințele acestora și pentru producerea indicatorilor statistici de recensământ.

Un recensământ al populației și locuințelor (RPL sau recensământ) este  cea mai importantă sursă de informații statistice cu privire la numărul și caracteristicile populației și ale fondului locativ.  RPL este o activitate de mare anvergură caracterizată prin planificare extinsă, resurse considerabile (umane și financiare) și operațiuni complexe. 

Următorul recensământ se planifică a fi desfășurat în Republica Moldova în anul 2024. Bugetul total estimativ al acestuia este de 329,2 milioane lei.

Datele colectate în timpul recensământului sunt esențiale pentru buna guvernare, planificarea dezvoltării bazată pe dovezi, formularea politicilor și furnizarea de servicii.

Grupul țintă final al rezultatelor recensământului îl reprezintă întreaga populație a țării care va beneficia, în mod direct, în urma organizării și desfășurării recensământului populației și locuințelor, de statistici relevante, fiabile și actualizate, dezagregate pe diverse caracteristici demografice, sociale și economice și diferite niveluri teritoriale. De asemenea, în mod indirect, rezultatele finale ale recensământului, precum și cele ce se vor produce în următoarea perioadă postcenzitară, vor permite elaborarea unor politici bazate pe date care reflectă realitatea demografică, economică și socială a țării.  

În linii generale, informațiile colectate la recensământ, direct de la populație și indirect din surse administrative de stat și private relevante, sunt prelucrate ulterior, în special pentru:

  • calculul numărului populației rezidente a Republicii Moldova la data de referință a recensământului, dar și servesc drept bază pentru estimările anuale postcenzitare, cu dezagregare la nivel detaliat în profil teritorial: raioane/municipii, orașe, comune;
  • calculul celorlalți indicatori statistici de recensământ, cu dezagregare teritorială;
  • constituirea bazei de sondaj pentru alte cercetări statistice în gospodăriile populației.

Menționăm că, elaborarea cadrului legislativ pentru efectuarea următorului recensământ al populației și locuințelor este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235/2021. De asemenea, legea elaborată răspunde angajamentelor asumate în Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (ratificat la 02.07.2014 prin Legea nr. 112/2014), care se referă la alinierea treptată a legislației Republicii Moldova la acquis-ul UE în domeniul statisticii.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47005 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran