RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2007/2008
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2007/2008
11.01.2008
Versiune tipar

 Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesionalşi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2007/08

Învăţămîntul secundar profesional asigură pregătirea profesională a cadrelor de muncitori calificaţi şi se realizează în şcoli profesionale, şcoli de meserii şi licee profesionale (începînd cu anul de studii 2007/08 şcolile profesionale N2 şi N3 din mun. Chişinău, cu titlu de experiment, au fost reorganizate în licee profesionale).

Instituţii şi elevi în învăţămîntul secundar profesional. La începutul anului de studii 2007/08 numărul de instituţii de învăţămînt secundar profesional a constituit 75 unităţi, sau cu 3 unităţi mai puţin comparativ cu anul de studii 2006/07, ca rezultat al reorganizării prin absorbţie a unor instituţii. Astfel, în sistemul de învăţămînt secundar profesional activează 2 licee profesionale, 50 şcoli profesionale şi 23 şcoli de meserii (din acestea 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare).

Numărul total de elevi a constituit 24,5 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul de studii 2006/07 cu 3,6%. Din numărul total de elevi, 7,7% fac studiile în licee profesionale, 78,9% - în şcoli profesionale şi 13,4% - în şcoli de meserii. Repartizarea pe sexe a elevilor din învăţămîntul secundar profesional relevă o pondere mai mare a băieţilor (65,6%).

Tab.1 Instituţii şi elevi în învăţămîntul secundar profesional

  2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
Numărul de instituţii82838381787875
     licee profesionale------2
     şcoli profesionale53535453525250
     şcoli de meserii29302928262623
Numărul de elevi 22999226472275722696250052365624506
     licee profesionale------1875
     şcoli profesionale18606180511793218106207961969419347
     şcoli de meserii4393459648254590420939623284

După limba de predare, distribuţia elevilor s-a prezentat astfel: 20,6 mii persoane (84,0%) fac studiile în limba de stat şi 3,9 mii persoane (16,0%) - în limba rusă. Numărul de elevi care studiază limbi moderne a constituit 14,3 mii persoane, din care 70,4% studiază limba franceză, 28,8% - limba engleză şi 0,8 % - alte limbi moderne.

În ceea ce priveşte structura pe vîrste, ponderea majoritară o deţin elevii în vîrstă de 16 ani - 34,5%, urmaţi de cei în vîrstă de 17 ani - 27,8% şi 18 ani - practic fiecare al cincilea elev.

  Fig.1 Structura elevilor din învăţămîntul secundar profesional pe vîrste, în anul de studii 2007/08

Inv_sec_prof_2007_2008Fig1.jpg

În cadrul instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, în anul de studii 2007/08 activează 2 instituţii nestatale (şcoli de meserii), în care îşi fac studiile 235 persoane, sau 1,0% din numărul total de elevi. Astfel, procesul de instruire şi pregătire profesională se realizează practic doar în instituţiile de stat (73 unităţi). Numărul de elevi care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt de stat a constituit 24,3 mii persoane, reprezentînd 99,0% din totalul elevilor.

În funcţie de finanţarea studiilor, în anul de studii 2007/08 se menţine mare ponderea persoanelor finanţate din buget (93,4% din totalul elevilor). În instituţiile de învăţămînt secundar profesional de stat din contul bugetului sînt instruiţi 22,9 mii persoane (94,3%), iar în bază de contract – 1,4 mii persoane (5,7%). Mărimea medie a taxei anuale pentru instruirea unui elev în instituţiile de stat variază în limitele de la 680 pînă la 6100 lei în dependenţă de instituţie şi specialitate.

Înmatricularea. În anul de studii 2007/08 în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 16,2 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul de studii precedent cu 4,8%. Pe instituţii, distribuţia persoanelor înmatriculate s-a prezentat astfel: 7,5% în licee profesionale, 72,7% în şcoli profesionale şi 19,8% în şcoli de meserii. Proporţia celor înmatriculaţi din localităţile rurale, în numărul total de persoane înmatriculate, este de 68,4%.

Tab.2 Înmatricularea în învăţămîntul secundar profesional

 2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
Înmatriculaţi16661164741670115554154241549416242
     licee profesionale------1217
     şcoli profesionale12802123381242911372114211176911804
     şcoli de meserii3859413642724182400337253221

Din punct de vedere al repartizării după nivelul de studii al persoanelor înmatriculate, comparativ cu anul de studii 2001/02 s-au înregistrat modificări semnificative între absolvenţii gimnaziilor şi absolvenţii liceelor şi şcolilor medii de cultură generală. În anul de studii 2001/02 ponderea absolvenţilor gimnaziilor a fost de 74,3%, iar în 2007/08 respectiv de 82,2%; în cazul absolvenţilor liceelor şi şcolilor medii de cultură generală ponderea acestora a fost de 25,3% în 2001/02, iar în 2007/08 – 12,1%.

Concursul de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt secundar profesional a constituit 114 persoane la 100 de înmatriculaţi. În cazul liceelor profesionale la 100 de înmatriculaţi au revenit 143 cereri depuse, în şcolile profesionale - 113 cereri depuse, iar în şcolile de meserii - 105 cereri depuse.

Tab.3 Rezultatele admiterii în învăţămîntul secundar profesional 

  2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
Cereri depuse19381188481862417611170201789618443
Înmatriculaţi16661164741670115554154241549416242
     absolvenţi ai gimnaziilor12385129621358712331121941267713346
     absolvenţi ai liceelor şi şcolilor medii de cultură generală4209345329782395241119401961
Cereri la 100 de înmatriculaţi116114112113110116114

Structura pe specialităţi reflectă ponderi semnificative pentru anumite specialităţi: bucătar (15,7% din total înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (9,5% din total înmatriculaţi), tencuitor şi cusător (respectiv 7,9% şi 6,9%), operator la calculatoare (5,2% din total înmatriculaţi), electrogazosudor-montator şi tîmplar (cîte 4,9% din total înmatriculaţi).

Absolvenţi. Numărul absolvenţilor din învăţămîntul secundar profesional în anul 2007 a constituit 12,9 mii persoane, prezentînd o micşorare faţă de anul precedent cu 10,8%. Din numărul total al absolvenţilor 8,4% sînt absolvenţi ai liceelor profesionale (grupe ale şcolilor profesionale în cadrul liceelor profesionale), 68,8% - ai şcolilor profesionale şi 22,8% - ai şcolilor de meserii.

Tab.4 Absolvenţi ai învăţămîntului secundar profesional  

 2001200220032004200520062007
Absolvenţi15448149271551414693112741448612916
       licee profesionale------1081
       şcoli profesionale117111129111645105977294108408890
       şcoli de meserii3737363638694096398036462945

În anul de studii 2007/08 la 10000 locuitori revin în medie 68 elevi şi 36 absolvenţi.

Fig.2 Elevi şi absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional

Inv_sec_prof_2007_2008Fig2.jpg 

Personal didactic şi baza materială. În anul de studii 2007/08 activitatea de instruire în sistemul de învăţămînt secundar profesional a fost asigurată de 2447 cadre didactice, din care 229 personal cu funcţii de conducere, 900 profesori, 1183 maiştri-instructori şi instructori, 135 pedagogi sociali. Personalul didactic auxiliar numără 188 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 53,2%. Numărul de elevi ce au revenit la un cadru didactic a fost de 10 elevi.  Din numărul total de instituţii de învăţămînt secundar profesional, 59 unităţi dispun de sală sportivă, 66 - de bibliotecă, 61 - de cantină, 58 - de punct medical şi 60 - de sală de lectură. Numărul locurilor de studii după proiect înregistrează o valoare de 35714. Din punct de vedere al asigurării elevilor cu cămin, situaţia este următoarea: 12,0 mii elevi au nevoie de cămin, din care 11,2 mii locuiesc în cămine. Astfel, asigurarea cu locuri în cămine este de 93,7%. Numărul de elevi bursieri a constituit 22,0 mii persoane, reprezentînd 89,9% din totalul elevilor.

Învăţămîntul mediu de specialitate asigură pregătirea profesională cu nivel mediu de calificare a specialiştilor şi se realizează în colegii.

Instituţii şi elevi în învăţămîntul mediu de specialitate. La începutul anului de studii 2007/08 numărul de instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii) a constituit 49 unităţi[1]. Numărul total de elevi a constituit 31,3 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul de studii 2006/07 cu 3,6%. Din numărul total de elevi 96,9% îşi fac studiile la secţia de zi şi 3,1% - cu frecvenţă redusă. Ponderea elevelor cuprinse în învăţămîntul mediu de specialitate era majoritară (56,4%). 

Tab.5 Instituţii şi elevi în învăţămîntul mediu de specialitate

  2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
Numărul de instituţii  67636056514949
     de stat  44434543424243
     nestatale 23201513976
Numărul de elevi 17004152071872723618270603022331307
     în instituţii de stat  14008125091690821451246942793228895
     în instituţii nestatale 2996269818192167236622912412

După limba de predare, distribuţia elevilor s-a prezentat astfel: 26,5 mii persoane (84,6%) fac studiile în limba de stat, 4,4 mii persoane (14,1%) - în limba rusă şi 1,3% în alte limbi de predare (gagauză-rusă, ucraineană, bulgară-rusă).

Repartizarea elevilor pe vîrste relevă că cei mai mulţi elevi (82,9%) au vîrste cuprinse între 16-19 ani, urmaţi de cei care în vîrstă de 20 ani (7,6%), în vîrstă de pînă la 16 ani şi de 21 ani - cîte 3%, 2,2% au vîrste cuprinse între 22 şi 25 ani şi 1,5% - 26 ani şi mai mult.

Fig.3 Structura elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate pe vîrste, în anul de studii 2007/08 

Inv_sec_prof_2007_2008Fig3.jpg

În anul de studii 2007/08, numărul elevilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt de stat a fost de 28,9 mii persoane, în creştere cu 1,0 mii faţă de anul de studii precedent, reprezentînd 92,3% din totalul elevilor. Numărul elevilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt nestatale a fost de 2,4 mii persoane, înregistrînd o creştere nesemnificativă faţă de anul de studii precedent (121 persoane), reprezentînd 7,7% din totalul elevilor.

În ceea ce priveşte finanţarea studiilor, în anul de studii 2007/08, din contul bugetului sînt instruiţi 15,5 mii persoane (49,4%), cu achitarea taxei pentru studii – 15,7 mii persoane (50,1%), iar 0,5% cu finanţarea din alte surse[2]. Astfel, fiecare al doilea elev achită taxă pentru studii. În cadrul colegiilor de stat şi nestatale, situaţia este următoarea: în instituţiile de stat pe parcursul ultimilor ani se menţine mare ponderea elevilor care achită taxă pentru studii (practic fiecare al doilea), iar în instituţiile nestatale în anul de studii 2007/08, ponderea elevilor finanţaţi din alte surse, decît taxă pentru studii achitată de persoane fizice a constituit 6,1%. Mărimea medie a taxei anuale pentru instruirea unui elev variază în limitele de la 1750 pînă la 7985 lei în dependenţă de instituţie şi specialitate.

Fig.4 Proporţia elevilor din colegiile de stat care achită taxă pentru studii

Inv_sec_prof_2007_2008Fig4.jpg

Înmatricularea. În anul de studii 2007/08 în colegii au fost înmatriculate 10,1 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul de studii precedent cu 2,5%. Din totalul persoanelor înmatriculate, 92,0% sînt în instituţiile de stat şi 8,0% - în cele nestatale.

Tab.6 Înmatricularea în învăţămîntul mediu de specialitate

  2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
Înmatriculaţi5476512599641059710734989210135
     instituţii de stat  4406420792369557982391099327
     instituţii nestatale 10709187281040911783808

În funcţie de nivelul de studii al persoanelor înmatriculate se constată, că 73 la sută sînt absolvenţi ai gimnaziilor, 17 la sută – ai şcolilor medii de cultură generală, 10 la sută – ai liceelor. Evoluţia participării în învăţămîntul mediu de specialitate a absolvenţilor gimnaziilor denotă o majorare cu 22,3% faţă de anul de studii 2003/04. Concursul de înmatriculare în colegii a constituit 143 persoane la 100 de înmatriculaţi.

Tab.7 Rezultatele admiterii în învăţămîntul mediu de specialitate  

  2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
Cereri depuse676160971271313416135611300814483
Înmatriculaţi5476512599641059710734989210135
     absolvenţi ai gimnaziilor117590960606705717571227409
     absolvenţi ai  şcolilor medii de cultură generală2851282423832773220620011678
     absolvenţi ai liceelor129712961424106813057211028
     absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional153879451484813
Cereri la 100 de înmatriculaţi123119128127126132143

Structura pe grupe de specialităţi relevă ponderi mai semnificative pentru anumite profiluri: medicina (13,0% din total înmatriculaţi), economia (11,7% din total înmatriculaţi), transporturi (10,4% din total înmatriculaţi), servicii (8,4% din total înmatriculaţi), pedagogia (8,0% din total înmatriculaţi), construcţii (5,5% din total înmatriculaţi), informatică (5,4% din total înmatriculaţi), etc.

Absolvenţi. Numărul de absolvenţi ai colegiilor în anul 2007 a constituit 6,4 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul precedent cu 69,8%. Din numărul total al absolvenţilor, 93,2% ai instituţiilor de stat şi 6,8% - ai celor nestatale. Numărul de elevi care au promovat examenele de bacalaureat în colegii a constituit 3,8 mii persoane.

Tab.8 Absolvenţi ai învăţămîntului mediu de specialitate

 2001200220032004200520062007
Absolvenţi6602508742803514490637896433
     instituţii de stat  5637440837793232447335065994
     instituţii nestatale 965679501282433283439

În anul de studii 2007/08 la 10000 locuitori revin în medie 87 elevi şi 18 absolvenţi.

Fig.5 Elevi şi absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate

Inv_sec_prof_2007_2008Fig5.jpg

În anul de studii 2007/08, cursurile învăţămîntului mediu de specialitate sînt frecventate de 25 elevi străini, preponderenţi fiind cei din Ucraina - 84,0%.

Personal didactic şi baza materială. În colegii personalul de bază constituie 2,5 mii cadre didactice, din care 78,3% sînt profesori. Din numărul total de instituţii de învăţămînt mediu de specialitate, 41 unităţi dispun de sală sportivă şi sală de lectură, 35 - de cantină. Din punct de vedere al asigurării elevilor cu cămin, situaţia este următoarea: 11,6 mii elevi au nevoie de cămin, din care 10,4 mii locuiesc în cămine. Astfel, asigurarea cu locuri în cămine este de 89,6%.     


1Inclusiv colegiul de poliţie, dat fiind că a avut absolvenţi în anul 2007
2Instituţii de învăţămînt şi alte persoane juridice

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47980 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran