RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2008
20.08.2008
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20081 

În ianuarie-iulie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16449,42 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2007 a constituit 103,6% în preţuri comparabile3, iar în luna iulie curent faţă de iulie 2007 acest indice a marcat 98,8%.

Majorarea producţiei în ansamblu a fost motivată, în special, de creşterea producţiei în întreprinderile din industria alimentară şi a băuturilor (cu 9,1%) şi din sectorul energetic (cu 6,8%), care, deţinînd ponderi de 36,7% şi 11,9% au contribuit la creşterea producţiei totale cu, respectiv, 3,2 la sută şi 0,8 la sută. Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile  cu următoarele activităţi principale: fabricarea vinului – de circa 1,5 ori (deţinînd ponderea de 8,4% a motivat creşterea cu 3,0%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – de 1,4 ori (deţinînd ponderea de 2,9% a motivat creşterea cu 0,9%); aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 14,5% (deţinînd ponderea de 3,6% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 13,0% (deţinînd ponderea de 3,6% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 11,7% (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 3,8% (deţinînd ponderea de 8,3% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 27,6% (deţinînd ponderea de 1,2% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 6,1% (deţinînd ponderea de 5,0% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia de mobilier – cu 21,7% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 16,0% (deţinînd ponderea de 1,6% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea încălţămintei – cu 5,8% (deţinînd ponderea de 3,0% a motivat creşterea cu 0,2%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au mai înregistrat la întreprinderile cu genul principal de activitate: tăbăcirea şi prepararea pieilor (de 1,7 ori); industria metalurgică (cu 29,6%); tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (cu 29,0%); fabricarea maşinilor-unelte (cu 19,3%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 18,5%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 14,0%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 13,3%); fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 8,3%) industria extractivă (cu 3,0%); fabricarea de covoare şi articole de covor (cu 2,6%); etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea producţiei la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor – cu 18,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 14,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor de tutun – cu 20,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 16,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 10,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%);  fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 19,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%) etc.

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii valorii producţiei în ianuarie-iulie 2008 faţă de ianuarie-iulie 2007 în preţuri comparabile3,%

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2008, în preţuri comparabile3,%

Gradul de influ-enţă a creşterii (descreşterii) valorii pro-ducţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ianuarie-iulie 2007 faţă de ianuarie-iulie 2006, în preţuri comparabile4,%

Industria total

16449,42

103,6

100,0

+3,6

100,5

Industria extractivă

270,6

103,0

1,8

+0,1

112,6

Industria prelucrătoare

10383,8

103,2

86,3

+2,8

100,8

 din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

5035,5

109,1

36,7

+3,2

90,8

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

520,3

111,7

3,4

+0,4

125,5

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

333,1

93,0

2,7

-0,2

96,6

fabricarea produselor lactate

704,6

106,1

5,0

+0,3

101,1

fabricarea produselor de morărit

53,1

103,0

0,3

+0,0

200,2

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

15,8

81,7

0,1

-0,0

103,4

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

495,2

113,0

3,6

+0,4

106,8

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

219,0

116,0

1,6

+0,2

118,1

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

288,2

140,7

2,9

+0,9

59,0

fabricarea vinului

1064,7

152,3

8,4

+3,0

50,7

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

180,3

80,7

1,1

-0,3

139,4

Fabricarea produselor de tutun

168,4

79,2

1,3

-0,4

90,7

Fabricarea produselor textile

377,2

99,7

3,0

-0,0

112,9

din ele, covoare şi preşuri

280,7

102,6

2,0

+0,1

101,1

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

392,0

90,0

10,2

-1,2

95,0

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

27,4

172,5

0,3

+0,1

116,6

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

39,5

102,1

0,9

+0,0

111,1

Fabricarea încălţămintei

109,4

105,8

3,0

+0,2

104,3

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

12,9

113,3

0,2

+0,0

85,4

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

248,4

84,0

2,1

-0,4

122,8

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

116,8

100,9

1,0

+0,0

107,7

Industria chimică

221,3

114,7

1,4

+0,2

117,7

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

64,0

114,0

0,5

+0,1

131,7

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

331,3

89,6

2,5

-0,3

109,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1893,2

103,6

13,0

+0,5

114,2

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

434,4

85,4

3,0

-0,5

103,9

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

98,0

100,9

0,7

+0,0

97,6

elementelor din beton, ipsos şi ciment

265,1

90,9

1,8

-0,2

100,4

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

22,7

129,0

0,2

+0,0

223,4

Industria metalurgică

56,2

129,6

0,5

+0,1

94,8

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

202,5

89,9

1,5

-0,2

125,6

Fabricarea de maşini şi echipamente

219,7

100,8

1,6

+0,0

89,6

din care:

fabricarea de maşini agricole

84,0

84,1

0,5

-0,1

95,1

fabricarea maşinilor-unelte

18,8

119,3

0,1

+0,0

105,8

fabricarea aparatelor de uz casnic

21,7

108,3

0,1

+0,0

76,2

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

171,2

127,6

1,2

+0,3

162,6

Producţia de mobilier

189,7

121,7

1,5

+0,3

110,0

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1659,8

106,8

11,9

+0,8

95,4

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1238,9

103,8

8,3

+0,3

99,6

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

420,9

114,5

3,6

+0,5

80,2

1Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale
3 În preţurile medii ale anului 2007
4 În preţurile medii ale anului 2006               

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
81275 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran