RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2008
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2008
05.09.2008
Versiune tipar

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2008 1), 2)

Biroul Naţional de Statistică informează că, activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2008 s-a caracterizat prin accentuarea tendinţelor manifestate în perioadele precedente, ritmul de creştere al importurilor depăşind substanţial pe cel al exporturilor, contribuind astfel la majorarea deficitului balanţei comerciale.

Evoluţia lunară a exporturilor

Activ_com_ian_iulie_08_fig1.jpg

Exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2008 s-au cifrat la 156,1 mil. dolari SUA, cu 20,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 46,3% mai mult, comparativ cu luna iulie 2007. 
În ianuarie-iulie 2008 exporturile au totalizat 894,3 mil. dolari  SUA, volum superior celui înregistrat în  perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 26,5%.

Ianuarie-iulie 2008

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2007

2008

2007

2008

Export – total

      din care:

894,3

126,5

100,0

100,0

30,1

26,5

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

466,2

132,0

50,0

52,1

17,5

16,0

  ţările CSI

346,2

122,4

40,0

38,7

7,8

8,9

  alte ţări

81,9

115,7

10,0

9,2

4,8

1,6

Import – total   

      din care:

2779,8

145,2

100,0

100,0

37,9

45,2

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1234,2

140,7

45,8

44,4

19,4

18,6

  ţările CSI

972,7

139,1

36,5

35,0

11,0

14,3

  alte ţări

572,9

de 1,7 ori

17,7

20,6

7,5

12,3

Deficitul balanţei comerciale – total

      din care:

1885,5

156,1

100,0

100,0

x

x

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

768,0

146,5

43,4

40,7

x

x

  ţările CSI

626,5

150,6

34,5

33,2

x

x

  alte ţări

491,0

de 1,8 ori

22,1

26,1

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 466,2 mil. dolari SUA  (+32,0% faţă de ianuarie-iulie 2007), deţinînd o cotă de  52,1% în total exporturi (50,0% în ianuarie-iulie 2007).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,7% (ianuarie-iulie 2007 – 40,0%), ce corespunde unei valori de 346,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 22,4%, comparativ cu ianuarie-iulie 2007.

Primele 12 ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 86,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2008

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2007

2008

2007

2008

  Export - total

894,3

126,5

100,0

100,0

30,1

26,5

       din care:

România

190,5

de 1,7 ori

15,7

21,3

6,4

11,3

Federaţia Rusă

176,0

142,0

17,5

19,7

1,1

7,4

Italia

102,3

130,9

11,1

11,4

2,6

3,4

Ucraina

75,6

93,1

11,5

8,5

2,8

-0,8

Belarus

54,6

120,3

6,4

6,1

1,4

1,3

Germania

44,0

98,9

6,3

4,9

3,7

-0,1

Polonia

30,2

128,1

3,3

3,4

2,0

0,9

Kazahstan

24,2

112,9

3,0

2,7

2,0

0,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

23,8

117,8

2,9

2,7

1,2

0,5

Turcia

18,3

89,7

2,9

2,0

0,4

-0,3

Bulgaria

15,0

100,8

2,1

1,7

1,4

0,0

Franţa

14,7

114,3

1,8

1,6

0,0

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către România (de 1,7 ori), Federaţia Rusă (+42,0%), Italia (+30,9%), Belarus (+20,3%), Polonia (+28,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+17,8%), Kazahstan (+12,9%), Franţa (+14,3%) etc., a contribuit la creşterea pe total exporturi respectiv cu 11,3%, 7,4%, 3,4%, 1,3%, 0,9%, 0,5%, 0,4%, 0,3%.

Nouă grupe de mărfuri care deţineau 83,4% din total exporturi se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2008

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2007

2008

2007

2008

     Export - total

894,3

126,5

100,0

100,0

30,1

26,5

       din care:

Materiale textile şi articole din aceste materiale

189,5

124,3

21,6

21,2

5,5

5,2

Produse alimentare, băuturi şi tutun

185,7

144,6

18,2

20,8

-5,9

8,1

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

90,8

de 2,0 ori

6,5

10,2

3,3

6,3

Metale comune şi articole din metale comune

73,1

113,5

9,1

8,2

7,1

1,2

Produse vegetale

66,2

76,0

12,3

7,4

4,0

-3,0

Produse minerale

43,2

144,0

4,2

4,8

2,8

1,9

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

33,2

126,2

3,7

3,7

2,1

1,0

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

33,1

101,0

4,6

3,7

2,8

0,0

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

30,4

128,9

3,3

3,4

1,2

1,0

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse alimentare, băuturi şi tutun (+44,6%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (de 2,0 ori), materiale textile şi articole din aceste materiale (+24,3%), produse minerale (+44,0%), metale comune şi articole din metale comune (+13,5%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+26,2%), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (+28,9%), care au influenţat la creşterea pe total exporturi respectiv cu 8,1%, 6,3%, 5,2%, 1,9%, 1,2%, 1,0%, 1,0%. Totodată, s-au diminuat exporturile de produse vegetale (-24,0%).
În luna iulie 2008 importurile de mărfuri au însumat 446,2 mil. dolari SUA,  cu 0,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 48,8% mai mult, comparativ cu luna iulie 2007.

Evoluţia lunară a importurilor

Activ_com_ian_iulie_08_fig2.jpg

În ianuarie-iulie 2008 importurile au totalizat 2779,8 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în aceeaşi perioadă din anul 2007 cu 45,2%.
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au marcat 1234,2 mil. dolari SUA (cu 40,7% mai mult decît în ianuarie-iulie 2007), reprezentînd 44,4% în total importuri (45,8% în ianuarie-iulie 2007).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 972,7 mil. dolari SUA (cu 39,1% mai mare faţă de ianuarie-iulie 2007), care echivalează cu 35,0% în total importuri (36,5% în ianuarie-iulie 2007).
Primele 17 ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 86,7% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2008

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2007

2008

2007

2008

   Import - total

2779,8

145,2

100,0

100,0

37,9

45,2

       din care:

Ucraina

472,9

134,1

18,4

17,0

5,3

6,3

România

354,9

160,4

11,6

12,8

4,0

7,0

Federaţia Rusă

350,1

132,5

13,8

12,6

3,2

4,5

Germania

213,9

126,5

8,8

7,7

5,1

2,3

Italia

188,2

126,9

7,7

6,8

2,9

2,1

China

164,8

de 1,8 ori

4,9

5,9

3,0

3,7

Turcia

137,5

160,5

4,5

4,9

2,1

2,7

Belarus

123,9

de 1,8 ori

3,6

4,5

1,9

2,9

Polonia

68,0

155,9

2,3

2,4

0,5

1,3

Franţa

64,1

135,5

2,5

2,3

0,9

0,9

Statele Unite ale Americii

47,0

de 2,3 ori

1,1

1,7

-0,1

1,4

Japonia

46,5

de 2,3 ori

1,1

1,7

0,6

1,3

Austria

40,5

de 2,3 ori

0,9

1,5

0,5

1,2

Ungaria

39,5

144,9

1,4

1,4

0,7

0,6

Republica Cehă

34,3

150,7

1,2

1,2

0,5

0,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

33,3

154,2

1,1

1,2

0,4

0,6

Olanda

30,7

158,8

1,0

1,1

0,6

0,6

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+60,4%), Ucraina (+34,1%), Federaţia Rusă (+32,5%), China (de 1,8 ori), Belarus (de 1,8 ori), Turcia (+60,5%), Germania (+26,5%), Italia (+26,9%), Statele Unite ale Americii (de 2,3 ori), Polonia (+55,9%), Japonia (de 2,3 ori), Austria (de 2,3 ori), Franţa (+35,5%), Ungaria (+44,9%), Republica Cehă (+50,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+54,2%), Olanda (+58,8%), etc., a contribuit la creşterea pe total importuri respectiv cu 7,0%, 6,3%, 4,5%, 3,7%, 2,9%, 2,7%, 2,3%, 2,1%, 1,4%, 1,3%, 1,3%, 1,2%, 0,9%, 0,6%, 0,6%, 0,6%, 0,6%.
Unsprezece grupe de mărfuri care deţineau 90,6% din total importuri se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2008

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) 

  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2007

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2007

2008

2007

2008

   Import - total

2779,8

145,2

100,0

100,0

37,9

45,2

    din care:

Produse minerale

620,7

149,7

21,7

22,3

4,4

10,8

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

420,3

155,9

14,1

15,1

6,5

7,9

Produse chimice

247,8

136,8

9,5

8,9

4,4

3,5

Mijloace şi materiale de transport

229,4

de 1,8 ori

6,8

8,3

4,0

5,2

Metale comune şi articole din metale comune

221,1

112,8

10,2

8,0

6,6

1,3

Produse alimentare, băuturi şi tutun

195,7

164,8

6,2

7,0

1,7

4,0

Materiale textile şi articole din aceste materiale

168,1

119,5

7,3

6,0

1,9

1,4

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

154,9

132,1

6,1

5,6

2,3

2,0

Produse vegetale

114,9

de 1,8 ori

3,4

4,1

1,2

2,6

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

79,6

145,9

2,8

2,9

1,0

1,3

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

67,9

127,3

2,8

2,4

1,1

0,8

Pe grupe de mărfuri creşteri semnificative s-au înregistrat la importurile de produse minerale (+49,7%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+55,9%), mijloace şi materiale de transport (de 1,8 ori), produse alimentare, băuturi şi tutun (+64,8%), produse chimice (+36,8%), produse vegetale (de 1,8 ori), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+32,1%), materiale textile şi articole din aceste materiale (+19,5%), metale comune şi articole din metale comune (+12,8%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+45,9%), pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea (+27,3%), care au influenţat la creşterea pe total importuri respectiv cu 10,8%, 7,9%, 5,2%, 4,0%, 3,5%, 2,6%, 2,0%, 1,4%, 1,3%, 1,3%, 0,8%.

Tendinţele comerţului exterior

Activ_com_ian_iulie_08_fig3.jpg

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2008 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1885,5 mil. dolari SUA, cu 677,9 mil. dolari SUA (+56,1%) mai mare faţă de cel înregistrat în ianuarie-iulie 2007. Cu ţările Uniunii Europene balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 768,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2007 – 524,3 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 626,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2007 – 416,1 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2008  în % faţă de ianuarie-iulie 2007

2007

2008

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1207,6

-1885,5

156,1

  din care:

Ucraina

-271,4

-397,3

146,4

Federaţia Rusă

-140,2

-174,1

124,2

Germania

-124,7

-169,9

136,3

România

-110,5

-164,4

148,8

China

-93,3

-163,6

de 1,8 ori

Turcia

-65,3

-119,2

de 1,8 ori

Italia

-70,2

-85,9

122,4

Belarus

-23,1

-69,3

de 3,0 ori

Franţa

-34,4

-49,4

143,5

Japonia

-20,1

-44,9

de 2,2 ori

Polonia

-20,0

-37,8

de 1,9 ori

Statele Unite ale Americii

-12,4

-37,2

de 3,0 ori

Ungaria

-23,5

-36,5

155,3

Austria

-9,9

-33,1

de 3,3 ori

Republica Cehă

-20,1

-32,0

159,4

Olanda

-11,4

-25,3

de 2,2 ori

Bulgaria

-17,1

-10,1

59,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

-1,4

-9,5

de 6,7 ori

Kazahstan

19,2

7,0

36,6

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2008  în % faţă de ianuarie-iulie 2007

2007

2008

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1207,6

-1885,5

156,1

  din care:

Produse minerale

-384,7

-577,5

150,1

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

-223,4

-329,5

147,5

Produse chimice

-168,1

-230,2

136,9

Mijloace şi materiale de transport

-119,4

-219,2

de 1,8 ori

Metale comune şi articole din metale comune

-131,6

-148,0

112,4

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

-99,3

-132,0

132,9

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

-38,9

-54,5

139,9

Produse vegetale

22,2

-48,7

x

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

-28,2

-46,4

164,3

Produse alimentare, băuturi şi tutun

9,6

-10,0

x

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

25,7

22,8

88,5

Materiale textile şi articole din aceste materiale

11,9

21,4

de 1,8 ori

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

11,4

13,6

119,9


Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada de referinţă a fost de 32,2%  faţă de 36,9% în ianuarie-iulie 2007.
Persoanele fizice au exportat în ianuarie-iulie 2008 mărfuri şi produse în valoare de 0,1 mil. dolari SUA şi au importat bunuri materiale în sumă de 98,2 mil. dolari SUA. Comparativ cu ianuarie-iulie 2007 exporturile s-au diminuat cu 21,3%, iar importurile au crescut cu 53,3%, în principal, datorită majorării importurilor de autoturisme (+54,1%) din Germania, Italia, Franţa şi SUA.

Notă:
1)  Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.     
2)  Datele pentru luna iulie 2008 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate
Sursa datelor
:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import).

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47846 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran