RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea investiţională în ianuarie-septembrie 2008
Activitatea investiţională în ianuarie-septembrie 2008
31.10.2008
Versiune tipar

Activitatea investiţională în ianuarie-septembrie 2008

Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd  activitatea  investiţională în ianuarie – septembrie 2008.
În ianuarie – septembrie 2008 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 9575,1 mil. lei, fiind în creştere cu 9,0% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale se prezintă astfel:

Ianuarie – septembrie 2008

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie – septembrie 2007

total

Investiţii în capital fix-total

9575,1

109,0

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

5625,5

105,2

58,8

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie – septembrie 2008 se caracterizează prin următoarele date:

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

ianuarie–septembrie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

9575,1

109,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1140,5

104,1

11,9

bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale

 232,6

93,8 

2,4 

mijloacelor proprii

 5074,8

 104,1

53,0

mijloacelor investitorilor străini

1824,5

 126,2

19,1

altor surse

1302,7

 116,2

13,6

În perioada de raport sursele principale de finanţare a activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (53,0%) şi investiţii străine (19,1%). Mijloacele bugetare au constituit 14,3% din volumul total al mijloacelor însuşite.

Evoluţia şi structura specifică a investiţiilor în capital fix în ianuarie – septembrie 2008 se prezintă astfel:

Realizări,
mil. lei

În % faţă de

Informativ:ianuarie-septembrie 2007
în % faţă de total

ianuarie-septembrie 2007

total

Investiţii în capital fix – total

9575,1

109,0

100,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

2065,9

100,5

21,6

23,4

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

2924,0

108,1

30,5

30,8

utilaje şi maşini

2903,3

117,7

30,3

29,1

mijloace de transport

541,8

99,9

5,7

6,4

altele

1140,1

126,0

11,9

10,3

În structura specifică a investiţiilor în capital fix cota  investiţiilor pentru procurarea maşinilor, utilajului şi mijloacelor de transport în perioada de referinţă a constituit 36,0% din volumul total, sau cu 0,5 puncte procentuale mai mult decît în perioada respectivă a anului precedent, fapt generat de ritmurile sporite  de creştere al acestui element al investiţiilor - cu 17,7% faţă de ianuarie-septembrie 2007. Volumul investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit în ianuarie-septembrie 2008 a crescut cu 0,5% faţă de 9 luni 2007, iar la construcţia clădirilor (cu excepţia celor de locuit) şi edificiilor - cu 8,1%, determinînd ponderea investiţiilor nominalizate în total investiţii în mărime de 21,6% şi 30,5% respectiv.

Persoană de contact: Elena Cemîrtan - şeful secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor, tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47911 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran