RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2008 în Republica Moldova
Producţia globală agricolă în anul 2008 în Republica Moldova
28.01.2009
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2008 în Republica Moldova


Biroul Naţional de Statistică anunţă că, producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2008, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente circa 16,4 miliarde lei, înregistrînd 131,9% în preţuri comparabile faţă de anul 2007. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea esenţială a producţiei vegetale - cu 69,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 19,6% faţă de anul precedent.

Ind_vol_prod_agr_2001_2008.jpg

Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în 20081 în % faţă de:

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2008 faţă de 20071, %

2006

2007

20082

2006

2007

Total producţia agricolă

x

x

x

101,4

131,9

31,9

Producţia vegetală

x

x

x

112,2

169,0

40,1

Cereale şi leguminoase boabe – total2

2290

902

3160

137,6

de 3,5 ori

23,4

din care:

grîu3

692

406

1286

185,9

de 3,2 ori

9,8

porumb pentru boabe

1322

363

1471

114,4

de 4,1 ori

9,9

Floarea soarelui3

380

156

371

97,2

de 2,4 ori

5,3

Sfeclă de zahăr3

1177

612

919

78,1

150,2

1,1

Tutun

5

4

4

77,9

104,0

0,0

Soia

80

40

57

71,7

143,8

0,4

Cartofi

377

199

270

71,7

135,5

1,6

Legume – total

475

222

376

80,2

166,0

3,3

Fructe, nuci şi pomuşoare – total

329

277

367

110,8

138,1

1,5

Struguri

466

598

635

136,5

106,5

1,3

Producţia animală

x

x

x

79,3

80,4

-8,2

Vite şi păsări (în masă vie)

139

141

108

77,0

75,1

-5,5

Lapte

628

604

542

87,4

90,5

-1,3

Ouă (mil. buc.)

765

704

541

71,3

76,7

-1,3

1) Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului 2005
2) Conform estimărilor preliminare
3) În masă după finisare

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2008 faţă de anul 2007 indică, că influenţă pozitivă mai semnificativă a avut-o creşterea producţiei de cereale şi leguminoase boabe (de 3,5 ori), floarea soarelui (de 2,4 ori), legume (cu 66,0%), care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 23,4%, 5,3% şi 3,3%.

În anul 2008 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 74,4% (în anul 2007 – 58,1%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 25,0% (9,5%), culturi tehnice – 12,3% (8,1%), cartofi, legume şi bostănoase – 12,4% (10,7%), fructe şi struguri – 20,4% (24,3%). Producţiei animale i-a revenit 25,6% (în anul 2007 – 41,9%), din care de vite şi păsări – 12,6% (22,1%), lapte – 9,1% (13,3%), ouă – 3,1% (5,3%). Descreşterea producţiei animale (şi ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2008 faţă de anul precedent a fost cauzată de reducerea semnificativă a şeptelului de vite în semestrul II anul 2007 şi semestrul I anul 2008, în rezultatul secetei din anul 2007.

>> Versiune pentru tipar (format .pdf)

Persoana de contact:
Elena Orlov,
Şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului,
Tel: 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36341 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran