RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Principalii indicatori social-economici ai Republicii Moldova în anul 2008
Principalii indicatori social-economici ai Republicii Moldova în anul 2008
17.02.2009
Versiune tipar

INFORMAŢIE SUCCINTĂ PRIVIND DEZVOLTAREA
SOCIAL-ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
în anul 20081

Rezultatele activităţii economiei naţionale se prezintă astfel:

Produsul intern brut în anul 2008, conform datelor preliminare a atins valoarea de 62840 milioane lei, preţuri curente de piaţă. În condiţii comparabile produsul intern brut a fost cu 7,2% mai superior faţă de anul precedent.

Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate, conform datelor preliminare au fabricat producţie în valoare de 29654,6 milioane lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de anul 2007 a constituit 100,7% (în preţuri comparabile). Situaţia din sectorul industrial al economiei a fost influenţată preponderent de activitatea întreprinderilor din industria alimentară şi a băuturilor, care deţinînd ponderea de 43,1% în volumul total de producţie a contribuit la creşterea acestuia cu 4,1%.

Majorări ale volumului producţiei industriale faţă de anul 2007 s-au înregistrat la următoarele activităţi principale: fabricarea vinului; fabricarea zaharului; fabricarea produselor lactate; fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete; industria chimică; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; fabricarea băuturilor alcoolice distilate; fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie; producţia de mobilier; tăbăcirea şi prelucrarea pieilor; industria metalurgică etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului producţiei industriale comparativ cu anul 2007 la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; fabricarea hîrtiei şi cartonului; fabricarea berii; fabricarea produselor de tutun; fabricarea produselor textile; fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment; fabricarea de maşini şi echipamente; fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă; sectorul energetic etc.

Producţia globală agricolă obţinută în toate categoriile de gospodării în anul 2008, a însumat 16410 milioane lei în preţuri curente, constituind, conform estimărilor, 131,9% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 69,0%, în acelaşi timp producţia animalieră s-a diminuat cu 19,6%.

Investiţiile în capital fix din contul tuturor surselor de finanţare realizate în economia naţională în perioada de raport au fost însuşite în valoare de 17710,3 milioane lei, din care lucrările de construcţii-montaj au constituit 10148,0 milioane lei, sau respectiv cu cîte 0,4% mai mult în raport cu anul 2007. Darea în folosinţă a caselor de locuit s-a majorat cu 11,7%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian în anul 2008 s-a diminuat cu 1,1% faţă de anul 2007, iar volumul mărfurilor transportate – cu 4,8%.

Parcursul pasagerilor transportaţi cu transportul public în anul 2008 a crescut cu 5,9% faţă de anul 2007, iar numărul pasagerilor transportaţi – cu 2,2%.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul, în anul 2008 au totalizat 34573,6 milioane lei, înregistrînd în termeni reali o creştere de 8,4%, comparativ cu anul 2007.

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei s-a cifrat la 13110,4 milioane lei, înregistrînd în condiţii comparabile de preţuri o diminuare cu 2,4% comparativ cu anul 2007.

Exporturile de mărfuri realizate în anul 2008 s-au cifrat la 1597,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 19,0%. Importurile de mărfuri au evoluat la 4898,9 milioane dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2007 cu 32,8%. Balanţa comercială s-a soldat cu un deficit de 3301,6 milioane dolari SUA, sau cu 953,8 milioane dolari SUA (cu 40,6%) mai mare faţă de cel marcat în anul 2007.

Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională în anul 2008 a constituit 2529 lei sau cu 22,6% mai mult faţă de anul precedent. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 1959 lei, iar în sectorul real al economiei – 2825 lei.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 ianuarie 2009 a fost de 17,8 mii persoane. Numărul şomerilor, determinat conform definiţiei Biroului Internaţional al Muncii, în trimestrul III 2008 a fost de 48,7 mii persoane.

Rata inflaţiei în decembrie 2008 faţă de decembrie 2007 a constituit 7,3%, iar inflaţia medie anuală în anul 2008 faţă de anul precedent a marcat 12,7% (rata inflaţiei în decembrie 2007 faţă de decembrie 2006 a constituit 13,1%, iar cea medie anuală în anul 2007 faţă de anul anterior – 12,3%).

1 Indicatorii economico-sociali sînt prezentaţi fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

Evolutia_princ_ind_prod_marf_service_2008.jpg

Principalii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova

2000

2004

2005

2006

2007

2008*

Produsul intern brut, mil. lei

16020

32032

37652

44754

53430

62840

în % faţă de anul precedent

102,1

107,4

107,5

104,8

103,0

107,2

Volumul producţiei industriale1, mil. lei

8167,7

17591,1

20770,2

22370,7

26173,5

29654,6

în % faţă de anul precedent

107,7

108,2

107,0

95,2

98,7

100,7

Producţia agricolă, mil. lei

8268

11819

12688

13734

12825

16410

în % faţă de anul precedent

96,7

120,8

100,8

98,9

76,9

131,9

Investiţii în capital fixdin contul tuturor surselor de finanţare, mil. lei

1759,3

5140,0

7796,5

11012,3

15180,5

17710,3

în % faţă de anul precedent

85,0

107,6

121,4

124,0

120,7

100,4

inclusiv lucrări de construcţii-montaj

755,6

2548,1

3913,4

5908,3

8423,6

10148,0

în % faţă de anul precedent

72,0

133,6

124,3

126,0

119,3

100,4

Darea în folosinţă a caselor de locuit(suprafaţa totală) din contul tuturor surselor de finanţare, mii m2

213,8

343,5

461,1

579,0

558,0

623,2

în % faţă de anul precedent

75,4

119,6

134,2

125,6

96,3

111,7

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport total, mil. tone-km

1977,1

4175,5

4263,6

5206,52

4891,72

4837,72

în % faţă de anul precedent

131,0

109,9

102,1

115,8

94,02

98,92

din care:

feroviar

1513,2

3005,9

3052,9

3673,2

3120,.2

2877,6

în % faţă de anul precedent

127,1

99,6

101,6

120,3

84,9

92,2

auto

459,7

1168,2

1209,2

1531,42

1769,62

1958,12

în % faţă de anul precedent

145,6

149,9

103,5

104,5

115,62

110,72

Mărfuri transportate de întreprinderile de transport total, mii tone

10227,0

16327,9

15236,4

15483,72

16982,62

16163,72

în % faţă de anul precedent

112,2

94,0

93,3

96,7

109,72

95,22

din care:

feroviar

8213,8

13309,9

11704,1

11092,5

11846,8

10997,7

în % faţă de anul precedent

124,2

90,3

87,9

94,8

106,8

92,8

auto

1981,0

2897,6

3419,7

4248,72

4968,32

4963,22

în % faţă de anul precedent

79,8

115,7

118,0

102,4

116,92

99,92

Vînzări de mărfuri cu amănuntul total, mil. lei

6012,0

16575,8

19487,7

23356,6

28220,1

34573,6

în % faţă de anul precedent

104,0

105,6

105,3

106,9

107,6

108,4

din care, prin unităţile comerciale

3193,7

8338,8

11030,8

13620,7

16866,6

21295,1

în % faţă de anul precedent

100,6

111,7

113,9

110,1

110,3

111,7

Stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ(la sfîrşitul anului), mil. lei

434,7

1398,8

2021,1

2685,1

3740,9

4757,5

în % faţă de anul precedent

83,6

113,7

126,3

114,2

120,2

119,7

Servicii cu plată prestate populaţiei total, mil. lei

2599,6

6970,4

8209,5

9964,0

11568,5

13110,4

în % faţă de anul precedent

100,1

105,3

109,2

105,6

101,1

97,6

din care, prin unităţile oficial înregistrate

2246,8

5685,5

6663,6

8029,0

9616,4

11026,4

în % faţă de anul precedent

104,3

105,9

108,6

104,9

104,2

98,8

Export, mil. dolari SUA

471,5

985,2

1091,3

1051,6

1341,7

1597,3

în % faţă de anul precedent

101,7

124,7

110,8

96,4

127,6

119,0

Import, mil. dolari SUA

776,4

1768,5

2292,3

2693,2

3689,5

4898,9

în % faţă de anul precedent

132,4

126,1

129,6

117,5

137,0

132,8

Deficitul balanţei comerciale, mil. dolari SUA

-304,9

-783,3

-1201,0

-1641,6

-2347,8

3301,6

în % faţă de anul precedent

248,1

127,9

153,3

136,7

143,0

140,6

Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională, lei

407,9

1103,1

1318,7

1697,1

2065,0

2528,6

în % faţă de anul precedent

133,9

123,8

119,5

128,7

121,7

122,6

Salariul real al unui salariat, %

în % faţă de anul precedent

102,3

110,1

106,8

114,2

108,4

108,8

Numărul şomerilor oficial înregistraţi(la sfîrşitul anului), mii persoane

28,9

21,0

21,7

20,4

18,9

17,8

în % faţă de anul precedent

82,7

106,8

103,3

93,7

92,8

94,4

Indicele preţurilor de consum,în % faţă de anul precedent

131,2

112,4

111,9

112,7

112,3

112,7

din care:

mărfuri alimentare

136,5

112,8

113,7

109,1

111,0

115,6

mărfuri nealimentare

122,1

111,8

112,3

116,4

113,1

108,3

servicii

127,5

112,4

107,8

114,7

114,3

116,5

* Date preliminare
1 Indicatorul include volumul producţiei, calculat pe întreprinderile individuale
2 Inclusiv datele pe întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41851 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran