RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2008 şi direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2009
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2008 şi direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2009
26.02.2009
Versiune tipar

Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2008 şi direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2009

La Biroul Naţional de Statistică (BNS) a avut loc şedinţa Colegiului privind activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2008 şi sarcinile pentru anul 2009.

BNS şi-a centrat activitatea în anul 2008 la realizarea în termen a activităţilor statistice cuprinse în Programul lucrărilor statistice în anul 2008, principalul document care generalizează obligaţiile pe care BNS, de rînd cu alţi parteneri ai sistemului statistic naţional, le are în planul producerii datelor statistice necesare diferitor categorii de utilizatori, întru asigurarea acestora cu informaţie statistică calitativă şi cît mai complexă.

În rezultatul realizării întregului Program, cît şi a altor activităţi suplimentare derivate din obligaţiile asumate de BNS în cadrul programelor naţionale şi internaţionale sau ca urmare a unor solicitări suplimentare, în anul de raport au fost efectuate 163 de cercetări statistice. Majoritatea cercetărilor statistice - 91% au fost  realizate în mod exhaustiv (total), circa 9% - pe baza metodelor selective (prin sondaj). Totodată, e necesar de menţionat că, prin intermediul cercetărilor prin sondaj se elaborează indicatori de importanţă social-economică aşa ca: veniturile şi cheltuielile populaţiei, rata sărăciei, rata şomajului, nivelul inflaţiei, activitatea sectorului neorganizat în agricultură, comerţ.

Întru asigurarea mai completă a autorităţilor publice centrale şi locale, altor beneficiari cu informaţie statistică relevantă, fiabilă şi oportună a fost extinsă activitatea de diseminare a informaţiei statistice şi relaţiilor cu utilizatorii, în special:

- A fost lansată versiunea nouă a paginii oficiale web a BNS, care oferă un acces extins şi facil la informaţia statistică, clasificată pe domenii de activitate social-economică şi pe subdomenii. Datele pentru fiecare subdomeniu sînt prezentate în formă de comunicate de presă, serii de timp (date infraanuale şi date anuale), precum şi cu indicarea referinţelor utile pentru fiecare subdomeniu: indicatori cheie în domeniu, publicaţii statistice, precizări metodologice, statistică regională. În premieră sunt reflectate aşa produse şi servicii, ca: informaţia privind indicatorii-cheie, statistica regională, cooperarea internaţională, achiziţii publice, funcţii vacante, agenda evenimentelor BNS, calendarul comunicatelor de presă;serviciile de accesare a site-urilor cu informaţie relevantă din bazele de date deţinute de organismele internaţionale, abonarea la comunicatele de presă etc.

- A fost majorat numărul informaţiilor operative/comunicatelor de presă şi seriilor  de timp cu plasarea acestora pe site-ul BNS (în total peste 30 titluri noi), printre care: evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale, preţurilor de vînzare a produselor agricole, a preţurilor în construcţii etc.). A fost extinsă valoarea analitică a unor serii de date, ca: indicii preturilor şi volumului  producţiei  industriale  cu prezentarea gradului de influenţă a variaţiei  componentelor acestora; indicii preţurilor de consum la principalele mărfuri şi servicii; indicii privind activitatea investiţională şi de  construcţie etc.

- Au fost elaborate şi difuzate 19 note informative cu diversă periodicitate, 154 comunicate de presă, 33 titluri de publicaţii statistice tipărite şi 3 pe CD vizînd starea şi evoluţia vieţii sociale, demografice, economice şi culturale a ţării. Toate publicaţiile conţin una, două sau trei limbi străine. În afară de aceasta, întru asigurarea cu informaţie specifică, detaliată a autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a altor utilizatori au fost elaborate 565 buletine statistice cu date generalizate, din care 233 anuale, 175 trimestriale, 157 lunare.

- Au fost realizate activităţi importante în cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor (SDDS) al FMI. Pe parcursul anului 2008, instituţiile partenere la SDDS (Biroul Naţional de Statistică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare) au efectuat actualizarea permanentă în modul stabilit de FMI a datelor şi a metadatelor statistice pe pagina Web naţională de prezentare a datelor (NSDP), deţinut de BNS conform graficului de emitere a datelor (ARC).

- Au fost soluţionate un număr important de cereri de informaţie statistică. BNS în cursul anului 2008 a răspuns la un număr total de 4211 cereri de date statistice, în creştere cu peste 500 faţă de anul trecut. Cei mai solicitaţi indicatori au fost: preţurile, forţa de muncă, comerţul exterior, nivelul de trai etc.

- Au fost organizate 17 evenimente de amploare cu producătorii, furnizorii şi utilizatorii datelor statistice, dintre care 6 au fost de talie internaţională.

În vederea dezvoltării producţiei statistice în conformitate cu  necesităţile informaţionale ale societăţii şi standardele internaţionale pe parcursul anului au fost efectuate activităţi importante ca:

- perfecţionarea soft-ului de prelucrare a datelor privind calcularea indicelui preţurilor de consum, fapt care a permis reducerea cu 5 zile a termenelor de prezentare a informaţiei către utilizatori;

- renovarea cercetării indicelui preţurilor producţiei industriale;

- implementarea modulului pe sănătate în cadrul Cercetării bugetelor gospodăriei casnice;

- lansarea cercetării statistice „Migraţia forţei de muncă”;

- revizuirea sistemului indicatorilor statistici în domeniul educaţiei;

- elaborarea proiectului Concepţiei sistemului informaţional statistic şi a subsistemului „Raportare electronică”;

- efectuarea Recensămîntului agricol de probă, în perioada 01-24 octombrie 2008 în raionul Căuşeni; realizarea altor lucrări de pregătire către Primul Recensămînt General Agricol din Republica Moldova, care va fi desfăşurat în anul 2010;

- perfecţionarea metodologiilor şi metodelor în alte domenii statistice.

În anul de raport s-a acordat prioritate colaborării statistice internaţionale, care a devenit un pilon hotărîtor al armonizării statisticii moldoveneşti la standardele internaţionale, fapt absolut necesar în condiţiile respectării politicii statului de încadrare în organismele internaţionale şi aderare la Uniunea Europeană. Reformarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova se efectuează în mare parte cu concursul organizaţiilor internaţionale, serviciilor statistice naţionale ale altor ţări.

În cadrul conferinţelor internaţionale desfăşurate în anul 2008, precum şi la multiplele întrevederi cu experţii străini au fost remarcate realizările BNS în activitatea de aliniere a statisticii naţionale la standardele internaţionale.

Direcţiile prioritare de activitate ale BNS pentru anul 2009 se rezumă în general la continuarea procesului de reformare a statisticii naţionale. Principalele acţiuni se vor axa pe realizarea de cercetări statistice, perfecţionarea în continuare a producţiei şi diseminării statistice, destinate fundamentării şi evaluării politicilor economice şi sociale, deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, informării publicului larg. Accentul va fi pus pe implementarea în continuare a metodologiilor şi cercetărilor statistice în conformitate cu standardele şi experienţa avansată a UE în domeniile relevante. O activitate de mare capacitate o constituie continuarea pregătirilor  către efectuarea primului Recensămînt general agricol, eveniment de amploare preconizat a fi efectuat în anul 2010. Se va pune accent pe implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne în statistică, a subsistemului de raportare electronică în statistică („Raportare-electronică”).

Persoană de contact:
Ala Pâslariuc
Responsabil Relaţii Publice
Tel. 40 30 51 (72 93 97)

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44409 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran