RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2009
23.03.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20091

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3297,72 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2008 a constituit 73,7% în preţuri comparabile3. În luna februarie curent faţă de februarie 2008 acest indice a marcat 72,9%.

Diminuarea ritmului de creştere a producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 65,5%, industria prelucrătoare – cu 27,8%, sectorul energetic – cu 10,4%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,9%, 23,0% si 2,3%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 56,0% (deţinînd ponderea  în total producţie industrială de 4,9% a cauzat reducerea indicelui general de producţie pe total industrie cu 4,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 22,0% (deţinînd ponderea de 10,2% a cauzat reducerea cu 2,1%); fabricarea vinului – cu 36,6% (deţinînd ponderea de 4,7% a cauzat reducerea cu 2,0%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 58,0% (deţinînd ponderea de 2,0% a cauzat reducerea cu 2,0%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 10,7% (deţinînd ponderea de 18,8% a cauzat reducerea cu 1,7%); fabricarea încălţămintei – cu 44,5% (deţinînd ponderea de 2,4% a cauzat reducerea cu 1,4%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 54,1% (deţinînd ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 1,0%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 55,7% (deţinînd ponderea de 0,9% a cauzat reducerea cu 0,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 19,1% (deţinînd ponderea de 4,6% a cauzat reducerea cu 0,8%); fabricarea produselor finite din metal – cu 48,9% (deţinînd ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 0,8%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 29,7% (deţinînd ponderea de 1,7% a cauzat reducerea cu 0,5%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 24,3% (deţinînd ponderea de 1,6% a cauzat reducerea cu 0,4%); fabricarea produselor de tutun – cu 32,8% (deţinînd ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 0,4%); industria chimică – cu 29,0% (deţinînd ponderea de 1,0% a cauzat reducerea cu 0,3%) etc.

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: fabricarea altor articole din material plastic (de 2,2 ori); producţia cărnii de pasăre (de 2,1 ori); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 44,6%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (cu 39,9%); fabricarea crupelor (cu 8,7%); fabricarea produselor lactate (cu 2,6%).

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale,
în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ianuarie-februarie 2009 faţă de ianuarie-februarie 2008,
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009,
în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a creşterii (+) / descreşterii (-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ianuarie-februarie 2008 faţă de ianuarie-februarie 2007,
în preţuri comparabile3,%

Industria – total

3297,72

73,7

100,0

-26,3

109,6

Industria extractivă

20,1

34,5

0,6

-0,9

106,4

Industria prelucrătoare

1605,3

69,8

72,2

-23,0

109,4

 din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

897,9

78,1

34,3

-7,1

120,0

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

150,9

80,9

4,6

-0,8

126,3

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

32,0

70,3

1,7

-0,5

100,6

fabricarea produselor lactate

152,2

102,6

5,1

+0,1

111,8

fabricarea produselor de morărit

9,5

93,1

0,5

-0,0

59,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

3,3

100,0

0,2

+0,0

88,8

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

126,5

96,5

4,3

-0,1

110,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

48,7

75,7

1,6

-0,4

115,5

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

3,5

139,9

0,1

+0,0

116,5

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

28,3

42,0

2,0

-2,0

210,4

fabricarea vinului

140,8

63,4

4,7

-2,0

187,8

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

22,2

72,8

0,9

-0,3

95,9

Fabricarea produselor de tutun

27,7

67,2

1,1

-0,4

82,5

Fabricarea produselor textile

63,6

71,9

2,8

-0,8

101,8

pregătirea fibrelor şi filarea in fire tip lînă cardată

0,5

162,4

0,1

+0,0

401,6

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

98,1

78,0

10,2

-2,1

95,6

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

0,5

10,5

0,0

-0,2

330,6

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

5,8

58,2

0,6

-0,3

109,8

Fabricarea încălţămintei

19,9

55,5

2,4

-1,4

130,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

5,5

60,7

0,2

-0,1

84,0

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

27,5

45,9

1,1

-1,0

102,2

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

35,5

91,3

1,4

-0,1

111,5

Industria chimică

32,8

71,0

1,0

-0,3

104,4

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

17,6

66,5

0,4

-0,2

118,3

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

68,2

89,8

2,6

-0,2

83,0

fabricarea altor articole din material plastic

6,1

217,7

0,3

+0,1

110,9

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

136,4

44,0

4,9

-4,6

96,0

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

92,4

78,2

3,2

-0,7

74,7

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

0,3

1,7

0,0

-0,4

77,1

elementelor din beton, ipsos şi ciment

17,9

38,1

0,7

-0,8

100,0

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

1,2

44,8

0,0

-0,0

96,8

Industria metalurgică

7,6

64,0

0,2

-0,1

134,1

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

33,9

51,1

1,1

-0,8

99,9

Fabricarea de maşini şi echipamente

28,7

44,3

0,9

-0,9

101,0

din care:

fabricarea de maşini agricole

9,2

39,7

0,3

-0,4

95,1

fabricarea maşinilor-unelte

2,0

37,4

0,1

-0,1

138,3

fabricarea aparatelor de uz casnic

1,1

22,1

0,0

-0,1

61,9

Producţia de maşini şi aparate electrice

23,3

144,6

3,4

+0,8

109,3

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

27,6

66,3

0,9

-0,3

174,6

Producţia de mobilier

44,2

75,6

1,5

-0,4

104,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

846,1

89,6

27,2

-2,3

110,4

Producţia şi distribuţia energiei electrice

616,9

89,3

18,8

-1,7

107,6

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

164,5

100,7

6,2

+0,0

109,1

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

229,1

90,1

8,4

-0,7

115,1

1) Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Versiune pentru tipar (format .pdf)

Persoană de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46179 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran