RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Remunerarea salariaţilor în anul 2008
Remunerarea salariaţilor în anul 2008
26.03.2009
Versiune tipar

Remunerarea salariaţilor în anul 2008

Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind remunerarea salariaţilor în anul 2008.

În anul 2008 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2529,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2007 în valoare nominală cu 22,5 %, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu circa 9%.

Niveluri mai înalte au fost înregistrate în aşa activităţi ca: financiar bancare  - 5446,3 lei, energie electrică şi termică, gaze şi apă – 4316,4 lei, industria extractivă - 3739,7 lei, transport şi comunicaţii 3533,1 lei, construcţii - 3468,9 lei, etc.

Sub media pe republică au fost salariile angajaţilor din activităţile: pescuit, piscicultură – 1367,7  lei, agricultură, economia vînatului şi silvicultură - 1484,4 lei, învăţămînt -1670,5 lei, sănătate şi asistenţă socială – 2265,5 lei.

În sectorul bugetar salariul mediu lunar a înregistrat valoarea absolută de 1954,3 lei, în sectorul real 2837,6 lei.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat în anul 2008.

Genurile de activitate
(diviziuni CAEM)

Lei

În % faţă de 2007

Total

2529,7

122,5

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1484,4

135,1

Agricultura, economia vînatului şi servicii auxiliare

1467,7

137,5

Silvicultura, exploatări forestiere şi servicii anexe

1646,7

114,6

Piscicultura

1367,7

106,8

Industrie:

3041,7

119,7

Industria extractivă

3739,7

120,7

Industria prelucrătoare

2762,8

119,4

industria alimentară şi a băuturilor

2669,0

121,5

fabricarea produselor de tutun

4267,6

110,8

fabricarea produselor textile

2730,5

110,5

fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

2056,5

111,8

producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

2414,7

114,8

prelucrarea articolelor din lemn

1926,5

117,1

fabricarea hîrtiei şi cartonului

2847,4

110,6

edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

4125,6

113,2

industria chimică

3162,9

144,1

producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

2407,4

108,4

producţia altor produse din minerale nemetalifere

4403,2

120,8

industria metalurgică

3524,7

95,3

fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

3117,2

123,4

fabricarea de maşini şi echipamente

2836,7

116,7

fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou

3836,2

144,2

producţia de maşini şi aparate electrice

3790,0

172,3

producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

3757,4

114,8

producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi producţia de ceasuri

2500,5

109,8

producţia mijloacelor de transport rutier

1374,0

147,0

producţia altor mijloace de transport

4410,1

111,4

producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

2259,8

129,9

Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile

5447,1

107,4

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

4316,4

120,0

producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă

4672,5

117,8

captarea, epurarea şi distribuţia apei

3367,2

129,1

Construcţii

3468,9

116,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2530,7

121,2

vînzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru mijloacele de transport cu motoare  cu ardere internă

3024,0

120,5

comerţ cu ridicata  şi intermedieri, exclusiv comerţ cu autovehicule şi motociclete

2668,0

118,2

comerţ cu amănuntul; repararea obiectelor de uz casnic şi personale

2310,7

124,7

Hoteluri şi restaurante

2111,9

120,0

Transporturi şi comunicaţii

3533,1

116,2

transporturi terestre

2468,9

118,1

transporturi pe apă

3109,7

105,3

transporturi aeriene

7444,4

109,7

activităţi anexe şi auxiliare

3791,5

125,5

poşta şi telecomunicaţii

5301,7

114,2

Activităţi financiare

5446,3

117,2

activităţi financiare

5651,4

116,8

activităţi de asigurări

4286,9

119,3

activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări

5095,5

123,7

Tranzacţii imobiliare

3215,6

124,5

tranzacţii imobiliare

2313,6

133,9

închirierea maşinilor şi a echipamentelor fără operator, a bunurilor personale şi de uz casnic

1282,9

121,5

tehnică de calcul şi activităţi conexe

4910,7

116,6

cercetare şi dezvoltare

3357,8

119,9

alte activităţi comerciale

3058,7

129,8

Administraţie publică

2802,4

117,3

Învăţămînt - total

1670,5

123,7

învăţămînt primar

1179,8

131,2

învăţămînt extraşcolar

1806,2

131,4

învăţămînt secundar

1649,6

124,5

învăţămînt secundar general

1596,4

124,7

învăţămînt gimnazial

1421,7

123,9

învăţămînt liceal, învăţămînt mediu de cultură generală

1680,9

125,1

învăţămînt secundar tehnic şi profesional

2079,8

122,2

învăţămînt secundar profesional

1853,7

124,5

învăţămînt mediu de specialitate (colegii)

2302,3

120,8

învăţămînt superior

2810,7

113,9

învăţămînt superior universitar

2796,8

113,9

 învăţămînt postuniversitar

3433,9

110,4

învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt

3571,3

130,5

Sănătate şi asistenţă socială

2265,5

133,0

activităţi referitoare la sănătatea umană

2397,6

133,9

activităţi veterinare

2210,2

130,9

activităţi de asistenţă socială

1244,0

142,6

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2013,9

125,9

asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare

2254,3

119,2

activităţi asociative

3683,7

108,8

activităţi recreative, culturale şi sportive

1734,5

129,7

activităţi de servicii particulare

2652,6

118,1

Tabelul 2. Evoluţia salariului mediu lunar al unui angajat pe activităţi economice. (lei)

Genurile de activitate

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

890,8

1103,1

1318,7

1697,1

2065,0

2529,7

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

498,6

642,6

744,0

914,5

1098,6

1484,4

Pescuitul, piscicultura

585,7

860,2

1043,1

1191,0

1281,0

1367,7

Industrie:

1270,6

1501,9

1764,5

2084,5

2540,7

3041,7

industria extractivă

1190,0

1598,9

2037,3

2623,8

3098,3

3739,7

industria prelucrătoare

1216,1

1417,8

1651,6

1914,5

2314,1

2762,8

energie electrică şi termică, gaze şi apă

1534,7

1946,6

2323,6

2872,3

3595,8

4316,4

Construcţii

1194,0

1639,1

1972,8

2429,1

2967,6

3468,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

794,9

1051,0

1228,1

1555,2

2088,7

2530,7

Hoteluri şi restaurante

827,4

975,0

1150,5

1384,6

1759,5

2111,9

Transporturi şi comunicaţii

1453,5

1786,3

2142,9

2549,1

3039,5

3533,1

Activităţi financiare

2926,4

3254,8

3450,6

3863,3

4648,3

5446,3

Tranzacţii imobiliare

1133,4

1382,0

1671,4

2051,7

2583,6

3215,6

Administraţie publică

1049,9

1204,6

1363,6

2164,3

2389,0

2802,4

Învăţămînt - total

610,2

710,7

881,8

1209,3

1351,2

1670,5

învăţămînt de cultură generală (primar, gimnazial, liceal)

511,7

591,2

746,4

1080,4

1197,6

1457,2

 învăţămînt secundar tehnic şi profesional

646,1

807,8

1048,6

1463,9

1701,6

2079,8

învăţămînt superior

1331,8

1514,9

1759,7

2186,8

2467,1

2810,7

Sănătate şi asistenţă socială

578,8

844,7

1016,7

1333,5

1703,2

2265,5

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

671,4

801,9

1010,9

1302,2

1600,3

2013,9

activităţi recreative, culturale şi sportive

573,8

653,2

795,7

1058,9

1337,8

1734,5

Remarcă: Fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.

Tabelul 3. Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2008. (lei)

Tipul de activitate

Total învăţămînt

Inclusiv:
personal didactic (profesori şi educatori)

Învăţămînt

 

 

2008

1671

1940

2007

1351

1548

1.      Învăţămînt primar

 

 

2008

1180

1505

2007

899

1127

2.      Învăţămînt secundar

 

 

2008

1650

2062

2007

1326

1660

invăţămînt secundar general

 

 

2008

1596

2024

2007

1280

1631

învăţămînt gimnazial

 

 

2008

1422

1861

2007

1148

1513

învăţămînt liceal, invăţămînt mediu de cultură generală

 

 

2008

1681

2093

2007

1344

1682

învăţămînt secundar tehnic şi profesional

 

 

2008

2080

2530

2007

1702

2016

învăţămînt secundar profesional

 

 

2008

1854

2234

2007

1489

1788

învăţămînt mediu de specialitate (colegii)

 

 

2008

2302

2666

2007

1906

2122

3.      Învăţămînt superior

 

 

2008

2810

3215

2007

2467

2522

Informativ: Salariul mediu al unui lucrător din economie

 

 

2008

2530

*

2007

2065

*

 
Tabelul 4. Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2008. (lei)
.

Tipul de activitate

Total sănătate

din care:

medici

personal medico-sanitar

alt personal medical

personal nemedical

din care:
cu studii superioare nemedicale

Sănătate şi asistenţă socială, total

 

 

 

 

 

 

2008

2266

3996

2418

1248

2130

3090

2007

1703

2994

1762

964

1636

2489

Activităţi referitoare la sănătatea umană

 

 

 

 

 

 

2008

2398

3996

2418

1248

2130

3090

2007

1791

2994

1762

964

1636

2489

activităţi de asistenţă spitalicească

 

 

 

 

 

 

2008

2304

3937

2354

1270

2115

2966

2007

1724

3013

1722

945

1566

2540

practica medicală

 

 

 

 

 

 

2008

2473

3898

2409

1005

1906

3595

2007

2038

2675

1837

1030

2024

1995

practica stomatologică

 

 

 

 

 

 

2008

2234

3062

2062

1094

2171

3151

2007

1782

2444

1661

871

1797

2064

alte activităţi de asistenţă medicală

 

 

 

 

 

 

2008

3163

5452

3198

1633

2597

3338

2007

2301

3943

2256

1357

1907

2773

Activităţi veterinare

 

 

 

 

 

 

2008

2210

*

*

*

*

*

2007

1689

*

*

*

*

*

Activităţi de asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

2008

1244

*

*

*

*

*

2007

872

*

*

*

*

*

Informativ:
Salariul mediu al unui lucrător din economie

 

 

 

 

 

 

2008

2530

*

*

*

*

*

2007

2065

*

*

*

*

*

.
>> Versiune pentru tipar (format .pdf)
.
Persoană de contact:
Vâtcărău Elena
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45848 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran