RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2008
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2008
02.04.2009
Versiune tipar

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2008

Biroul Naţional de Statistică transmite că în anul 2008, studiile prin doctorat s-au desfăşurat în 43 de instituţii, inclusiv în 28 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior.

Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a constituit 1574 persoane, prezentînd o micşorare faţă de anul 2007 cu 2,2%. Din total doctoranzi, practic fiecare a treia persoană a urmat cursurile de zi (514 persoane), iar 1060 persoane (67,3%) – cursuri cu frecvenţă redusă. Preponderent studiile de doctorat se desfăşoară în instituţiile de învăţămînt superior - 1229 persoane sau peste trei sferturi din numărul total de doctoranzi.

Tabelul 1. Indicatorii principali ai doctoratului, în anii 2007-2008

2007

2008

Total

Inclusiv:

Total

Inclusiv:

cu finanţare bugetară

contract

cu finanţare bugetară

contract

Numărul doctoranzilor, total

1610

1159

451

1574

1076

498

- instituţii de cercetări ştiinţifice

354

338

16

345

338

7

- instituţii de învăţămînt superior

1256

821

435

1229

738

491

Înmatriculaţi, total

428

260

168

449

302

147

- instituţii de cercetări ştiinţifice

95

88

7

105

102

3

- instituţii de învăţămînt superior

333

172

161

344

200

144

Absolvenţi, total

366

314

52

446

357

89

- instituţii de cercetări ştiinţifice

86

84

2

99

98

1

- instituţii de învăţămînt superior

280

230

50

347

259

88

Din total absolvenţi, cu susţinerea tezei1

24

20

4

12

11

1

- instituţii de cercetări ştiinţifice

3

3

-

1

1

-

- instituţii de învăţămînt superior

21

17

4

11

10

1

1) Susţinerea tezei în limitele termenului.

După finanţarea studiilor, majoritatea doctoranzilor erau instruiţi din contul bugetului - 68,4% din total, acest indicator fiind în scădere cu 3,6 puncte procentuale faţă de anul precedent, tendinţă înregistrată pe parcursul a ultimilor 4 ani.

Doctorat_2008_img01.jpg

Repartizarea conform ramurilor ştiinţifice relevă ponderi semnificative pentru următoarele: ştiinţe economice (20,1% din total doctoranzi), dreptul şi administraţia de stat (13,0%), ştiinţe medicale (12,3%), ştiinţe pedagogice (9,9%), etc.

Doctorat_2008_img02.jpg

Pe grupe de vîrstă, structura doctoranzilor este următoarea: 24,3% din totalul doctoranzilor aveau vîrsta de pînă la 25 ani, 46,2% se aflau în grupa de vîrstă 26-30 ani, 14,4% - în grupa de vîrstă 31-34 ani, 7,4% - în grupa de vîrstă 35-39 ani, 5,8% - în grupa de vîrstă 40-49 ani şi 1,9% aveau vîrsta peste 49 ani. Totodată, se remarcă o evoluţie descrescătoare a numărului de doctoranzi în vîrstă de pînă la 25 ani, ponderea acestora în numărul total de doctoranzi fiind cu 16,3 puncte procentuale mai mică decît în anul 2005 (40,6%).

Doctorat_2008_img03.jpg

În anul 2008, numărul persoanelor înmatriculate la doctorat a constituit 449 persoane, prezentînd o majorare faţă de anul 2007 cu 4,9%. Ponderea persoanelor înmatriculate la doctorat cu finanţare bugetară a fost de 67,3% sau cu 6,6 puncte procentuale mai mult faţă de anul 2007. Din total persoane înmatriculate, 189 persoane (42,1%) sînt cu studii la zi şi 260 persoane (57,9%) – cu frecvenţă redusă. Majoritatea celor înmatriculaţi la cursurile de zi au fost cu finanţare bugetară (163 persoane sau 86,2%), în cazul cursurilor cu frecvenţă redusă, fiecare a doua persoană înmatriculată a fost cu finanţare de la buget (139 persoane sau 53,5%).

Pe instituţii, distribuţia persoanelor înmatriculate s-a prezentat astfel: 23,4% au fost înmatriculate în instituţii de cercetări ştiinţifice şi 76,6% – în instituţii de învăţămînt superior. Ponderea persoanelor înmatriculate în bază de contract în instituţiile de învăţămînt superior a fost superioară celei din instituţiile de cercetări ştiinţifice, respectiv 41,9% faţă de 2,9%.

Doctorat_2008_img04.jpg

Numărul de absolvenţi ai doctoratului, în anul 2008, a constituit 446 persoane, prezentînd o majorare faţă de anul 2007 cu 21,9%. Din total absolvenţi, 22,2% au urmat cursurile în instituţiile de cercetări ştiinţifice şi 77,8% – instituţiile de învăţămînt superior. Circa 80 la sută din absolvenţi au urmat cursurile cu finanţare bugetară, acest indicator fiind în scădere cu 5,8 puncte procentuale faţă de anul 2007.

La studiile de doctorat se înscriu într-o măsură mai mare femeile. În anul 2008 femeile predomină în rîndul absolvenţilor (62,6%), în rîndul celor înmatriculaţi (57,5%) şi respectiv în numărul total de doctoranzi (61,0%).

În anul 2008, studiile de postdoctorat au fost organizate în 19 instituţii, inclusiv 11 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 8 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total al postdoctoranzilor a constituit 48 persoane, comparativ cu 52 persoane în anul 2007. Din total postdoctoranzi, 19 persoane (39,6%) reprezintă femeile. Numărul persoanelor înmatriculate la postdoctorat a constituit 21 persoane, comparativ cu 23 persoane în anul 2007, iar numărul absolvenţilor a fost de 18 persoane, comparativ cu 13 persoane în anul 2007.

Studiile de doctorat şi postdoctorat se desfăşoară inclusiv şi în 2 instituţii de învăţămînt superior private. Astfel, în aceste instituţii studiau 65 doctoranzi (faţă de 49 doctoranzi în anul 2007), reprezentînd 4,1% din numărul total de doctoranzi şi 6 postdoctoranzi (faţă de 7 postdoctoranzi în anul 2007) sau 12,5% din totalul postdoctoranzilor.

În anul 2008, numărul competitorilor a constituit 247 persoane (inclusiv 7 cetăţeni străini), din care 213 efectuează elaborarea tezei de doctor şi 34 –tezei de doctor habilitat.

Susţinerea tezelor

În anul 2008, teze de doctor au fost susţinute de către 194 persoane (cetăţeni ai Republicii Moldova), inclusiv 12 absolvenţi ai anului 2008 (teze în limitele termenului), 51 competitori, 1312 persoane  care au absolvit doctoratul pînă în anul 2008. În afară de aceasta, teze de doctor au fost susţinute şi de către 22 cetăţeni străini, inclusiv 2 competitori şi 20 persoane care au absolvit doctoratul pînă în anul 2008.

Teze de doctor habilitat au fost susţinute de către 33 persoane, inclusiv 5 absolvenţi ai anului 2008, 13 competitori şi 15 persoane care au absolvit postdoctoratul pînă în anul 2008.

Astfel, la consiliile ştiinţifice ale instituţiilor din ţară, în anul 2008, în total au fost susţinute 249 de teze, inclusiv 216 teze de doctor şi 33 teze de doctor habilitat.

Conform acordurilor interstatale, în afara ţării îşi fac studiile 38 doctoranzi, dintre care 24 persoane în România, iar 10 persoane în Franţa. În Republica Moldova studiau 236 doctoranzi străini, dintre care 217 persoane (91,9%) provin din România. Majoritatea absolută a doctoranzilor străini învăţau cu frecvenţă redusă (94,9%) şi în bază de contract (98,3%).

2) Inclusiv 3 persoane care au absolvit doctoratul în anul 2008 şi au susţinut teza după absolvire.

Tabelul 2. Indicatorii principali ai doctoratului

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Numărul instituţiilor, total

45

48

49

51

51

43

44

43

- instituţii de cercetări ştiinţifice

30

33

34

36

36

28

29

28

- instituţii de învăţămînt superior

15

15

15

15

15

15

15

15

Numărul doctoranzilor, total

1387

1563

1613

1698

1667

1685

1610

1574

- instituţii de cercetări ştiinţifice

327

362

369

383

359

367

354

345

- instituţii de învăţămînt superior

1060

1201

1244

1315

1308

1318

1256

1229

Înmatriculaţi, total

448

495

473

535

424

446

428

449

- instituţii de cercetări ştiinţifice

113

125

101

135

92

114

95

105

- instituţii de învăţămînt superior

335

370

372

400

332

332

333

344

Absolvenţi, total

237

243

305

291

311

361

366

446

- instituţii de cercetări ştiinţifice

70

51

72

78

83

76

86

99

- instituţii de învăţămînt superior

167

192

233

213

228

285

280

347

Din total absolvenţi, cu susţinerea tezei3

22

36

35

18

9

18

24

12

- instituţii de cercetări ştiinţifice

10

11

6

13

1

6

3

1

- instituţii de învăţămînt superior

12

25

29

5

8

12

21

11

3) Susţinerea tezei în limitele termenului.

Tabelul 3. Indicatorii principali ai postdoctoratului

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Numărul instituţiilor, total

10

10

6

6

10

14

17

19

- instituţii de cercetări ştiinţifice

5

6

2

1

3

7

10

11

- instituţii de învăţămînt superior

5

4

4

5

7

7

7

8

Numărul postdoctoranzilor, total

17

10

14

14

28

41

52

48

- instituţii de cercetări ştiinţifice

5

3

3

1

4

14

23

17

- instituţii de învăţămînt superior

12

7

11

13

24

27

29

31

Înmatriculaţi, total

6

8

6

8

13

20

23

21

- instituţii de cercetări ştiinţifice

3

3

1

1

1

8

10

8

- instituţii de învăţămînt superior

3

5

5

7

12

12

13

13

Absolvenţi, total

7

13

6

3

4

12

13

18

- instituţii de cercetări ştiinţifice

1

5

1

1

1

3

2

8

- instituţii de învăţămînt superior

6

8

5

2

3

9

11

10

Din total absolvenţi, cu susţinerea tezei

2

3

2

-

1

2

1

5

- instituţii de cercetări ştiinţifice

-

1

-

-

-

1

-

1

- instituţii de învăţămînt superior

2

2

2

-

1

1

1

4

Persoană de contact:

Larisa Chiriţa
Direcţia statistica socială
tel. 21-08-57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76856 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran