RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
23.04.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009 1

Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 5284,2 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2008 a constituit 75,8% în preţuri comparabile 3. În luna martie curent faţă de martie 2008 acest indice a marcat 79,5% (faţă de 74,9% in luna ianuarie şi 72,9% în luna februarie faţă de lunile respective ale anului precedent).

Scăderea producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 53,9%, industria prelucrătoare – cu 28,7%, sectorul energetic – cu 3,3%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,8%, 22,7% si 0,6%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 41,9% (deţinînd ponderea  în total producţie industrială de 7,4% a cauzat reducerea indicelui general de producţie pe total industrie cu 4,0%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 23,4% (deţinînd ponderea de 9,4% a cauzat reducerea cu 2,2%); fabricarea vinului – cu 35,1% (deţinînd ponderea de 5,4% a cauzat reducerea cu 2,2%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 53,5% (deţinînd ponderea de 2,0% a cauzat reducerea cu 1,8%); fabricarea încălţămintei – cu 48,3% (deţinînd ponderea de 2,1% a cauzat reducerea cu 1,5%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 57,8% (deţinînd ponderea de 1,0% a cauzat reducerea cu 1,0%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 52,9% (deţinînd ponderea de 1,2% a cauzat reducerea cu 1,0%); fabricarea produselor textile – cu 31,2% (deţinînd ponderea de 2,6% a cauzat reducerea cu 0,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 22,4% (deţinînd ponderea de 4,2% a cauzat reducerea cu 0,9%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 4,4% (deţinînd ponderea de 17,1% a cauzat reducerea cu 0,6%); fabricarea produselor finite din metal – cu 40,9% (deţinînd ponderea de 1,2% a cauzat reducerea cu 0,6%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 27,8% (deţinînd ponderea de 1,8% a cauzat reducerea cu 0,5%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 15,0% (deţinînd ponderea de 1,8% a cauzat reducerea cu 0,2%); fabricarea produselor de tutun – cu 17,1% (deţinînd ponderea de 1,3% a cauzat reducerea cu 0,2%); industria chimică – cu 15,6% (deţinînd ponderea de 1,3% a cauzat reducerea cu 0,2%) etc.

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,9 ori); fabricarea altor articole din material plastic (cu 44,8%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 26,3%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (cu 16,9%); fabricarea crupelor (cu 16,5%); colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice (cu 2,7%); fabricarea produselor lactate (cu 2,0%).

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ianuarie-martie 2009 faţă de ianuarie-martie 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a creşterii (+) / descreşterii (-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ianuarie-martie 2008 faţă de ianuarie-martie 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

5284,22

75,8

100,0

-24,2

107,7

Industria extractivă

42,5

46,1

0,9

-0,8

108,3

Industria prelucrătoare

2698,8

71,3

74,4

-22,7

108,0

din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

1455,3

78,5

34,3

-7,1

116,8

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

215,5

77,6

4,2

-0,9

115,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

57,7

72,2

1,8

-0,5

86,4

fabricarea produselor lactate

239,9

102,0

5,0

+0,1

109,8

fabricarea produselor de morărit

16,6

94,0

0,5

-0,0

73,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

4,9

187,6

0,3

+0,1

82,0

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

192,9

95,5

4,1

-0,1

109,9

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

84,9

85,0

1,8

-0,2

110,1

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

4,3

116,9

0,1

+0,0

108,5

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

55,5

46,5

2,0

-1,8

192,2

fabricarea vinului

264,9

64,9

5,4

-2,2

182,7

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

34,6

71,9

0,9

-0,3

98,1

Fabricarea produselor de tutun

49,2

82,9

1,3

-0,2

78,0

Fabricarea produselor textile

97,7

68,8

2,6

-0,9

102,1

pregătirea fibrelor şi filarea in fire tip lînă cardată

0,9

182,1

0,1

+0,0

650,8

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

148,2

76,6

9,4

-2,2

94,0

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

0,5

5,8

0,0

-0,2

360,0

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

11,8

66,0

0,7

-0,3

102,7

Fabricarea încălţămintei

28,9

51,7

2,1

-1,5

122,7

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

8,9

61,0

0,2

-0,1

121,9

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

47,4

47,1

1,2

-1,0

97,9

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

57,6

92,7

1,4

-0,1

109,3

Industria chimică

62,6

84,4

1,3

-0,2

97,8

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

25,8

75,1

0,4

-0,1

103,4

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

116,6

83,0

2,6

-0,4

83,7

fabricarea altor articole din material plastic

14,8

144,8

0,3

+0,1

117,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

306,8

58,1

7,4

-4,0

104,8

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

134,7

74,2

2,9

-0,8

76,2

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

5,0

29,6

0,2

-0,3

101,0

elementelor din beton, ipsos şi ciment

37,1

43,1

0,9

-0,9

102,8

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2,5

40,6

0,1

-0,1

109,4

Industria metalurgică

15,7

65,9

0,3

-0,1

141,4

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

57,1

59,1

1,2

-0,6

98,8

Fabricarea de maşini şi echipamente

47,4

42,2

1,0

-1,0

104,9

din care:

fabricarea de maşini agricole

18,3

41,4

0,4

-0,4

105,6

fabricarea maşinilor-unelte

3,9

33,3

0,1

-0,1

138,7

fabricarea aparatelor de uz casnic

2,1

27,6

0,0

-0,1

76,8

Producţia de maşini şi aparate electrice

40,0

126,3

3,6

+0,6

125,4

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

46,7

71,3

0,9

-0,3

155,8

Producţia de mobilier

66,7

70,0

1,4

-0,5

111,3

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1267,5

96,7

24,6

-0,6

106,8

Producţia şi distribuţia energiei electrice

938,0

95,6

17,1

-0,6

104,7

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

268,5

102,7

5,6

+0,1

104,7

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

329,4

99,1

7,5

-0,1

110,2

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3 În preţurile medii ale anului precedent.

Persoană de contact:


Valentina Comarniţchi
Şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40642 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran