RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 11.08.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
07.05.2009
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2009 s-au cifrat la 111,9 mil. dolari SUA, cu 15,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,8% mai puţin comparativ cu luna martie 2008.

Com_Ext_mart2009_imaj01.png

În ianuarie-martie 2009 exporturile au totalizat 280,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008 cu 18,2%.

Ianuarie-martie 2009

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2008

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2008

2009

2008

2009

Export – total

280,0

81,8

100,0

100,0

24,7

-18,2

din care:

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

154,2

85,7

52,6

55,1

11,1

-7,5

 ţările CSI

96,6

71,9

39,3

34,5

15,4

-11,1

 alte ţări

29,2

105,1

8,1

10,4

-1,8

0,4

Import – total

782,0

74,8

100,0

100,0

37,8

-25,2

din care:

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

301,6

65,2

44,2

38,6

16,1

-15,4

 ţările CSI

322,8

84,0

36,8

41,3

12,5

-5,9

 alte ţări

157,6

79,4

19,0

20,1

9,2

-3,9

balanţA comercialĂ – total

-502,0

71,3

100,0

100,0

x

x

din care:

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

-147,4

52,1

40,2

29,4

x

x

 ţările CSI

-226,2

90,5

35,5

45,0

x

x

 alte ţări

-128,4

75,2

24,3

25,6

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 154,2 mil. dolari SUA (-14,3% faţă de ianuarie-martie 2008), deţinînd o cotă de 55,1% în total exporturi (52,6% în ianuarie-martie 2008).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 34,5% (ianuarie-martie 2008 – 39,3%), ce corespunde unei valori de 96,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări  s-au redus cu 28,1%, comparativ cu ianuarie-martie 2008.

Primele 26 ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 95,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2009

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2008

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2008

2009

2008

2009

Export - total

280,0

81,8

100,0

100,0

24,7

-18,2

din care:

România

57,3

88,5

18,9

20,5

6,2

-2,2

Federaţia Rusă

52,9

87,4

17,7

18,9

6,5

-2,2

Italia

29,3

75,0

11,4

10,5

2,9

-2,9

Belarus

20,5

92,4

6,5

7,3

4,0

-0,5

Germania

16,2

80,1

5,9

5,8

0,4

-1,2

Ucraina

14,2

41,4

10,0

5,1

2,4

-5,9

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

11,9

133,5

2,6

4,3

0,1

0,9

Polonia

9,0

77,6

3,4

3,2

1,3

-0,8

Franţa

7,9

87,1

2,7

2,8

0,3

-0,3

Elveţia

7,5

de 5,5 ori

0,4

2,7

-3,2

1,8

Turcia

6,5

84,5

2,3

2,3

-0,9

-0,4

Grecia

4,3

178,2

0,7

1,5

0,4

0,6

Ungaria

4,1

de 2,5 ori

0,5

1,5

-0,3

0,7

Kazahstan

3,7

36,0

3,0

1,3

1,5

-1,9

Bulgaria

3,5

72,8

1,4

1,3

0,5

-0,4

Austria

2,1

74,8

0,8

0,7

-0,6

-0,2

Uzbekistan

1,7

134,8

0,4

0,6

0,2

0,1

Statele Unite ale Americii

1,6

41,3

1,2

0,6

0,2

-0,7

Serbia

1,6

37,8

1,2

0,6

-

-0,8

Africa de Sud

1,5

de 91,1 ori

0,0

0,5

0,0

0,4

Siria

1,4

124,5

0,3

0,5

0,2

0,1

Irak

1,4

de 2,4 ori

0,2

0,5

0,1

0,2

Suedia

1,4

106,8

0,4

0,5

0,4

0,0

Georgia

1,4

126,4

0,3

0,5

0,1

0,1

Olanda

1,4

49,5

0,8

0,5

-0,1

-0,4

Belgia

1,3

45,7

0,8

0,5

-0,3

-0,4

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că reducerea livrărilor către Ucraina (-58,6%), Italia   (-25,0%), România (-11,5%), Federaţia Rusă (-12,6%), Kazahstan (-64,0%), Germania (-19,9%), Polonia   (-22,4%), Serbia (-62,2%), Statele Unite ale Americii (-58,7%), Belarus (-7,6%), Turcia (-15,5%), Bulgaria (-27,2%), Olanda (-50,5%), Belgia (-54,3%), Franţa (-12,9%), Austria (-25,2%), a cauzat diminuarea pe total exporturi respectiv cu -5,9%, -2,9%, -2,2%, -2,2%, -1,9% -1,2%, -0,8%, -0,8%, -0,7%, -0,5%, -0,4%, -0,4%, -0,4%, -0,4%, -0,3%, -0,2%.

Douăsprezece grupe de mărfuri care deţineau 94,2% din total exporturi se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2009

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2008

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2008

2009

2008

2009

Export - total

280,0

81,8

100,0

100,0

24,7

-18,2

din care:

Produse alimentare, băuturi şi tutun

64,8

91,6

20,7

23,1

10,1

-1,7

din care:

ţările Uniunii Europene

16,7

134,4

3,6

6,0

0,1

1,3

ţările CSI

46,1

92,3

14,6

16,5

8,6

-1,1

Produse vegetale

63,8

de 2,4 ori

7,9

22,8

-7,7

10,8

din care:

ţările Uniunii Europene

30,9

188,4

4,8

11,0

-3,3

4,2

ţările CSI

18,2

de 2,4 ori

2,2

6,5

-0,4

3,1

Materiale textile şi articole din aceste materiale

57,6

74,8

22,5

20,6

4,9

-5,7

din care:

ţările Uniunii Europene

46,2

75,5

17,9

16,5

4,0

-4,4

ţările CSI

4,4

49,0

2,6

1,6

0,9

-1,3

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

30,3

109,6

8,1

10,8

4,6

0,8

din care:

ţările Uniunii Europene

24,5

139,1

5,2

8,8

4,8

2,0

ţările CSI

5,1

68,6

2,2

1,8

-0,5

-0,7

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

9,5

65,4

4,2

3,4

0,6

-1,5

din care:

ţările Uniunii Europene

4,4

77,6

1,6

1,6

-1,1

-0,4

ţările CSI

4,2

47,5

2,6

1,5

2,5

-1,4

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

7,9

59,0

3,9

2,8

1,1

-1,6

din care:

ţările Uniunii Europene

7,4

58,1

3,7

2,6

1,0

-1,6

ţările CSI

0,4

97,1

0,1

0,2

0,1

0,0

Produse chimice   

5,9

110,9

1,6

2,1

0,1

0,2

din care:

ţările Uniunii Europene

1,0

96,5

0,3

0,4

0,1

0,0

ţările CSI

4,9

116,9

1,2

1,7

-0,1

0,2

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

5,7

63,9

2,6

2,0

1,2

-0,9

din care:

ţările Uniunii Europene

2,3

85,4

0,8

0,8

0,1

-0,1

ţările CSI

3,4

57,0

1,7

1,2

0,9

-0,7

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

5,2

57,9

2,6

1,8

1,1

-1,1

din care:

ţările Uniunii Europene

5,0

67,2

2,2

1,8

0,8

-0,7

ţările CSI

0,04

28,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

5,1

41,3

3,6

1,8

1,2

-2,1

din care:

ţările Uniunii Europene

2,3

32,2

2,1

0,8

1,1

-1,4

ţările CSI

2,5

53,2

1,3

0,9

0,0

-0,6

Metale comune şi articole din metale comune

4,3

15,4

8,2

1,5

2,0

-7,0

din care:

ţările Uniunii Europene

2,6

15,3

5,0

0,9

1,8

-4,2

ţările CSI

1,0

10,7

2,8

0,4

-0,2

-2,5

Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora

4,1

67,8

1,8

1,5

1,1

-0,6

din care:

ţările Uniunii Europene

1,9

93,8

0,6

0,7

0,4

0,0

ţările CSI

0,6

24,7

0,7

0,2

0,5

-0,5

În ianuarie-martie 2009, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2008 s-au redus exporturile de metale comune şi articole din metale comune (-84,6%), materiale textile şi articole din aceste materiale (-25,2%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (-58,7%), produse alimentare, băuturi şi tutun (-8,4%), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (-41,0%), grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (-34,6%), piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea (-42,1%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (-36,1%), instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora (-32,2%), fapt care a condiţionat diminuarea pe total exporturi respectiv cu -7,0%, -5,7%, -2,1%, -1,7%, -1,6%, -1,5%, -1,1%, -0,9%, -0,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2009 au însumat 322,3 mil. dolari SUA, cu 25,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,1% mai puţin, comparativ cu luna martie 2008.

În ianuarie-martie 2009 importurile au totalizat 782,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 25,2%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au marcat 301,6 mil. dolari SUA (cu 34,8% mai puţin decît în ianuarie-martie 2008), deţinînd o pondere de 38,6% în total importuri (44,2% în ianuarie-martie 2008).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 322,8 mil. dolari SUA (cu 16,0% mai mică faţă de ianuarie-martie 2008), care echivalează cu o cotă de 41,3% în total importuri (36,8% în ianuarie-martie 2008).

Com_Ext_mart2009_imaj02.png

Primele 28 ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 94,4% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2009

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2008

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2008

2009

2008

2009

Import - total

782,0

74,8

100,0

100,0

37,8

-25,2

din care:

Kazahstan

165,7

de 16,9 ori

0,9

21,2

1,2

14,9

Ucraina

86,3

56,1

14,7

11,0

4,3

-6,5

România

54,1

40,0

12,9

6,9

6,7

-7,7

China

50,3

89,1

5,4

6,4

2,7

-0,6

Germania

50,0

63,8

7,5

6,4

-0,1

-2,7

Federaţia Rusă

47,8

26,9

17,0

6,1

6,0

-12,4

Franţa

42,4

158,0

2,6

5,4

0,9

1,5

Italia

39,8

68,0

5,6

5,1

1,2

-1,8

Turcia

38,0

74,8

4,9

4,9

2,3

-1,2

Belarus

22,1

58,8

3,6

2,8

1,3

-1,5

Polonia

15,8

73,4

2,1

2,0

0,8

-0,5

Austria

14,2

98,9

1,4

1,8

1,1

0,0

Ungaria

11,1

75,0

1,4

1,4

0,7

-0,4

Spania

10,3

135,4

0,7

1,3

0,2

0,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

10,2

68,8

1,4

1,3

1,1

-0,4

Statele Unite ale Americii

9,8

66,9

1,4

1,3

1,0

-0,5

Japonia

7,7

49,2

1,5

1,0

1,2

-0,8

Republica Ceha

7,9

61,5

1,2

1,0

0,8

-0,5

Olanda

7,1

47,8

1,4

0,9

1,1

-0,7

Bulgaria

6,9

65,8

1,0

0,9

-0,6

-0,3

Grecia

6,1

129,7

0,4

0,8

0,0

0,1

Brazilia

5,4

127,8

0,4

0,7

0,2

0,1

Belgia

5,2

57,9

0,9

0,7

-0,1

-0,4

India

5,1

90,8

0,5

0,7

0,2

0,0

Elveţia

4,7

75,5

0,6

0,6

0,4

-0,1

Coreea de Sud

4,7

50,4

0,9

0,6

0,3

-0,4

Israel

4,6

131,3

0,3

0,6

0,2

0,1

Suedia

4,6

33,2

1,3

0,6

1,2

-0,9

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că reducerea livrărilor din Federaţia Rusă (-73,1%), România (-60,0%), Ucraina (-43,9%), Germania (-36,2%), Italia (-32,0%), Belarus (-41,2%), Turcia       (-25,2%), Suedia (-66,8%), Japonia (-50,8%), Olanda (-52,2%), China (-10,9%), Polonia (-26,6%), Statele Unite ale Americii (-33,1%), Republica Cehă (-38,5%), Ungaria (-25,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-31,2%), Belgia (-42,1%), Coreea de Sud (-49,6%), Bulgaria (-34,2%), Elveţia (-24,5%), a cauzat diminuarea pe total importuri respectiv cu -12,4%, -7,7%, -6,5%, -2,7%, -1,8%, -1,5%, -1,2%, -0,9%, -0,8%, -0,7%, -0,6%, -0,5%,-0,5%,-0,5%, -0,4%, -0,4%, -0,4%, 0,4%, -0,3%, -0,1%.

Paisprezece grupe de mărfuri care deţineau 95,6% din total importuri se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2009

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2008

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2008

2009

2008

2009

Import - total

782,0

74,8

100,0

100,0

37,8

-25,2

din care:

Produse minerale

230,8

90,1

24,5

29,5

8,1

-2,4

din care:

ţările Uniunii Europene

34,0

41,6

7,8

4,3

4,0

-4,6

ţările CSI

196,6

113,0

16,6

25,1

4,0

2,2

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

97,7

69,0

13,5

12,5

7,2

-4,2

din care:

ţările Uniunii Europene

50,9

63,2

7,7

6,5

4,6

-2,8

ţările CSI

12,4

58,2

2,0

1,6

1,0

-0,9

Produse chimice

71,4

74,1

9,2

9,1

2,6

-2,4

din care:

ţările Uniunii Europene

42,0

82,4

4,9

5,4

1,3

-0,9

ţările CSI

11,1

47,5

2,2

1,4

0,9

-1,2

Mijloace şi materiale de transport

69,3

73,5

9,0

8,9

6,2

-2,4

din care:

ţările Uniunii Europene

50,5

88,2

5,5

6,5

4,4

-0,6

ţările CSI

7,2

48,7

1,4

0,9

0,0

-0,7

Produse alimentare, băuturi şi tutun

49,1

72,3

6,5

6,3

3,5

-1,8

din care:

ţările Uniunii Europene

12,8

66,2

1,9

1,6

0,8

-0,6

ţările CSI

31,6

74,8

4,0

4,0

2,3

-1,0

Materiale textile şi articole din aceste materiale

48,7

77,6

6,0

6,2

1,5

-1,3

din care:

ţările Uniunii Europene

24,9

68,4

3,5

3,2

0,8

-1,1

ţările CSI

1,5

59,7

0,2

0,2

0,1

-0,1

Metale comune şi articole din metale comune

35,4

49,2

6,9

4,5

-1,8

-3,5

din care:

ţările Uniunii Europene

10,2

40,0

2,4

1,3

-3,0

-1,5

ţările CSI

16,7

52,4

3,1

2,1

0,5

-1,5

Produse vegetale

35,1

61,6

5,4

4,5

3,3

-2,1

din care:

ţările Uniunii Europene

12,5

61,7

1,9

1,6

0,4

-0,7

ţările CSI

9,5

55,2

1,6

1,2

1,6

-0,7

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

32,0

62,4

4,9

4,1

1,6

-1,8

din care:

ţările Uniunii Europene

14,6

57,0

2,5

1,9

0,5

-1,1

ţările CSI

7,2

61,5

1,1

0,9

0,2

-0,4

Animale vii şi produse animale

19,8

111,9

1,7

2,5

0,7

0,2

din care:

ţările Uniunii Europene

6,0

114,1

0,5

0,8

0,2

0,1

ţările CSI

3,8

87,7

0,4

0,5

0,2

-0,1

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

17,5

66,9

2,5

2,2

0,9

-0,8

din care:

ţările Uniunii Europene

7,7

63,9

1,1

1,0

0,4

-0,4

ţările CSI

5,6

59,6

0,9

0,7

0,3

-0,4

Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora

16,9

114,2

1,4

2,2

0,8

0,2

din care:

ţările Uniunii Europene

11,7

126,0

0,9

1,5

0,6

0,2

ţările CSI

0,4

43,0

0,1

0,1

0,0

-0,1

Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

14,3

60,3

2,3

1,8

0,6

-0,9

din care:

ţările Uniunii Europene

4,4

60,0

0,7

0,6

0,0

-0,3

ţările CSI

6,9

63,3

1,0

0,9

0,3

-0,4

Lemn şi produse din lemn

10,5

55,3

1,8

1,3

0,9

-0,8

din care:

ţările Uniunii Europene

4,0

56,5

0,7

0,5

0,2

-0,3

ţările CSI

5,6

53,6

1,0

0,7

0,5

-0,5

În ianuarie-martie 2009, comparativ cu perioada similară din anul 2008 s-au micşorat importurile de maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (-31,0%), metale comune şi articole din metale comune (-50,8%), produse minerale (-9,9%), produse chimice (-25,9%), mijloace şi materiale de transport (-26,5%), produse vegetale (-38,4%), produse alimentare, băuturi şi tutun (-27,7%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (-37,6%), materiale textile şi articole din aceste materiale (-22,4%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (-39,7%), pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea (-33,1%), lemn şi produse din lemn (-44,7%), fapt care a condiţionat diminuarea pe total importuri respectiv cu -4,2%, -3,5%, -2,4%, -2,4%, -2,4%, -2,1%, -1,8%, -1,8% -1,3%, -0,9%, -0,8%, -0,8%.

Com_Ext_mart2009_imaj03.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2009 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 502,0 mil. dolari SUA, cu 201,7 mil. dolari SUA (-28,7%) mai mic faţă de cel înregistrat în ianuarie-martie 2008. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 147,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2008 – 282,9 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 226,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2008 – 250,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2009 în % faţă de ianuarie-martie 2008

2008

2009

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-703,7

-502,0

71,3

din care:

Kazahstan

0,5

-162,0

x

Ucraina

-119,6

-72,1

60,3

China

-56,3

-50,2

89,1

Franţa

-17,8

-34,5

194,2

Germania

-58,2

-33,8

58,1

Turcia

-43,0

-31,5

73,1

Austria

-11,6

-12,1

104,6

Italia

-19,5

-10,5

53,8

Spania

-7,2

-9,9

138,5

Statele Unite ale Americii

-10,7

-8,2

76,5

Japonia

-14,7

-7,4

50,6

Ungaria

-13,2

-7,0

53,4

Republica Cehă

-11,8

-6,9

58,6

Polonia

-9,9

-6,8

68,4

Olanda

-11,9

-5,7

47,4

Brazilia

-2,4

-5,3

de 2,2 ori

India

-5,3

-5,1

95,4

Coreea de Sud

-9,2

-4,7

50,5

Belgia

-6,2

-3,9

63,4

Israel

-3,3

-3,7

112,2

Bulgaria

-5,7

-3,4

59,9

Suedia

-12,5

-3,2

25,6

Grecia

-2,3

-1,8

77,9

Belarus

-15,3

-1,6

9,9

Serbia

2,7

0,6

21,2

Siria

0,3

0,8

de 2,6 ori

Africa de Sud

-1,4

1,3

x

Irak

0,6

1,4

de 2,4 ori

Uzbekistan

-3,2

1,4

x

Georgia

1,1

1,4

129,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

-5,9

1,7

x

Elveţia

-4,8

2,8

x

România

-70,3

3,2

x

Federaţia Rusă

-117,2

5,1

x

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2009 în % faţă de ianuarie-martie 2008

2008

2009

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-703,7

-502,0

71,3

din care:

Produse minerale

-241,6

-228,1

94,4

   din care:

ţările Uniunii Europene

-78,0

-31,5

40,3

ţările CSI

-163,2

-196,4

120,3

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

-113,9

-67,4

59,2

   din care:

ţările Uniunii Europene

-63,0

-26,4

41,9

ţările CSI

-13,8

-7,3

52,6

Mijloace şi materiale de transport

-89,5

-66,8

74,6

   din care:

ţările Uniunii Europene

-54,8

-48,6

88,6

ţările CSI

-12,7

-6,8

53,1

Produse chimice

-91,1

-65,5

72,0

   din care:

ţările Uniunii Europene

-49,9

-41,0

82,1

ţările CSI

-19,1

-6,2

32,4

Metale comune şi articole din metale comune

-43,8

-31,1

70,9

   din care:

ţările Uniunii Europene

-8,5

-7,6

89,6

ţările CSI

-22,5

-15,7

70,1

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

-42,4

-26,3

62,1

   din care:

ţările Uniunii Europene

-23,0

-12,3

53,7

ţările CSI

-5,8

-3,8

66,0

Animale vii şi produse animale

-16,4

-19,0

115,6

   din care:

ţările Uniunii Europene

-5,2

-5,9

115,2

ţările CSI

-3,6

-3,7

102,7

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

-18,9

-16,0

84,6

   din care:

ţările Uniunii Europene

-8,1

-6,6

82,3

ţările CSI

-6,1

-5,2

84,5

Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora

-8,7

-12,8

146,5

   din care:

ţările Uniunii Europene

-7,3

-9,8

134,8

ţările CSI

1,4

0,2

12,0

Lemn şi produse din lemn

-17,6

-9,8

55,5

   din care:

ţările Uniunii Europene

-5,9

-3,3

56,2

ţările CSI

-10,3

-5,6

54,0

Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

-11,5

-9,2

80,6

   din care:

ţările Uniunii Europene

-0,2

-2,1

de 12,5 ori

ţările CSI

-6,4

-4,4

70,6

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

2,3

0,4

16,3

   din care:

ţările Uniunii Europene

2,4

2,5

104,1

ţările CSI

0,05

-1,1

de 23,3 ori

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

6,9

1,7

24,1

   din care:

ţările Uniunii Europene

9,8

5,8

58,9

ţările CSI

0,01

0,1

de 8,1 ori

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

10,2

5,6

54,7

   din care:

ţările Uniunii Europene

4,7

3,3

71,4

ţările CSI

6,2

1,9

30,7

Materiale textile şi articole din aceste materiale

14,3

8,9

62,5

   din care:

ţările Uniunii Europene

24,8

21,3

85,8

ţările CSI

6,5

2,9

44,8

Produse alimentare, băuturi şi tutun

2,8

15,7

de 5,6 ori

   din care:

ţările Uniunii Europene

-7,0

3,9

x

ţările CSI

7,8

14,5

186,1

Produse vegetale

-30,0

28,7

x

   din care:

ţările Uniunii Europene

-3,9

18,4

x

ţările CSI

-9,6

8,7

x

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada de referinţă a fost de 35,8% faţă de 32,7% în ianuarie-martie 2008.

Notă:
1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna martie 2009 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import).

>> Versiune pentru tipar (format .pdf)

Persoană de contact:

Mariana Eni
Şef al Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47256 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran