RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Comunicate de presă / Contravenţiile administrative în anul 2008
Contravenţiile administrative în anul 2008
08.05.2009
Versiune tipar

Contravenţiile administrative în anul 2008

Biroul Naţional de Statistică comunică datele cu referinţă la contravenţiile administrative în anul 2008.

Pe parcursul anului 2008 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative au fost constatate 571,9 mii încălcări de lege, cu 23,2 la sută mai puţin comparativ cu anul 2007. Pe parcursul ultimilor 4 ani se observă o tendinţă generală de micşorare a numărului de contravenţii administrative şi a pedepselor aplicate asupra acestora. Din numărul total al contravenţiilor constatate 11,1 mii (2%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), deoarece în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

Contraventii_2008_img01.png

Pe parcursul ultimilor 9 ani, cele mai multe încălcări administrative au fost înregistrate în anul 2001(1109,7 mii cazuri). În anul 2008 asupra a 516,5 mii cazuri de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse administrative, iar la 1000 persoane în medie au revenit 145 pedepse, faţă de 246 la 1000 persoane în anul 2000. Cele mai multe încălcări de lege au fost comise în mun. Chişinău şi Bălţi UTA Găgăuzia şi raioanele Cahul, Orhei, Soroca, Ungheni, Anenii-Noi, Hînceşti, Ialoveni, Sîngerei, Edineţ, etc.

Contraventii_2008_img02.png

Pe categorii de contravenţii, cea mai mare pondere (52,0%) revine încălcărilor administrative în domeniul transporturilor, gospodăriei rutiere şi al telecomunicaţiilor. În majoritatea absolută a cazurilor de contravenţii administrative (96%) persoanele care le-au comis au fost amendate, peste 4,8 mii avertizate, 5,9 mii persoane private de anumite drepturi, arestul administrativ a fost aplicat pentru 22 persoane.

Tabela 1. Aplicarea pedepsei administrative după principalele categorii ale contravenţiilor administrative din domeniul transportului, gospodăriei rutiere şi telecomunicaţiei.

mii cazuri

2005

2006

2007

2008

Total

266,4

226,3

243,9

179,0

inclusiv:

încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport

57,9

60,0

71,8

43,2

depăşirea vitezei de către conducătorii mijloacelor de transport

114,2

25,3

33,8

45,8

nerespectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a cerinţelor indicatoarelor rutiere, încălcarea regulilor de transportare a oamenilor şi altor reguli ale circulaţiei rutiere

63,7

78,3

87,9

52,3

conducerea mijloacelor de transport de către conducătorii mijloacelor de transport în stare de ebrietate

13,4

11,8

12,9

8,3

încălcarea regulilor de folosire a centurilor de siguranţă, precum şi a căştilor pentru motociclişti

5,9

41,6

27,1

21,8

conducerea mijloacelor de transport de către persoanele care nu au permis de conducere

11,3

9,3

10,4

7,6

Contravenţiile administrative din domeniul transportului, gospodăriei rutiere şi telecomunicaţiei au fost aplicate în cazul a 179,0 mii persoane sau cu 26,6 la sută mai puţin comparativ cu anul 2007. De cele mai dese ori la răspundere administrativă persoanele au fost supuse pentru nerespectarea regulilor de circulaţie (29%), depăşirea vitezei de către conducătorii auto (26%) şi a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport (24%). Circa 8,0 mii persoane au fost trase la răspundere administrativă pentru conducerea transportului în stare de ebrietate, iar 7,6 mii persoane la momentul controlului n-au avut permis de conducere.

În anul 2008 în structura contravenţiilor administrative după cele din domeniul transporturilor revin încălcărilor care atentează la ordinea publică – 17,2% (88,5 mii cazuri). Printre aceste încălcări predomină cele care ţin de consumul băuturilor spirtoase şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice – 78,1% şi huliganismul nu prea grav – 15,3%. Pentru aceste delicte au fost amendaţi circa 60% de contravenienţi din categoria dată, peste 37% au fost avertizaţi, 4% au fost supuşi arestului administrativ.

Peste 46 mii contravenţii au fost înregistrate în domeniul gospodăriei comunale, de locuinţe şi cel de amenajare. În această categorie predomină încălcările ce ţin de amenajarea oraşelor şi a altor centre populate (90%). Pentru încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii au fost amendate 4,5 mii persoane care au achitat o sumă de peste 1,5 milioane lei. Pentru construcţii neautorizate au fost pedepsite administrativ 420 persoane, din care 47 avertizate şi 373 amendate, suma medie a unei amenzi aplicate alcătuieşte 4,7 mii lei.

La categoria de contravenţii ce atentează la modul stabilit de administrare au fost sancţionate administrativ 41,7 mii persoane. În această categorie de infracţiuni predomină nesubordonarea cu rea voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului poliţiei şi opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei. Pentru aceste încălcări au fost amendate 2,9 mii persoane sau fiecare a doua persoană din categoria dată de infractori.

În anul 2008 suma amenzilor aplicate s-a micşorat cu 7 la sută faţă de anul 2007 şi a alcătuit 55,8 milioane lei, din acestea au fost încasate amenzi în sumă de 35,1 milioane lei sau 62,8% din totalul amenzilor aplicate.

Contraventii_2008_img03.png

În funcţie de organele care au dreptul să aplice contravenţii administrative cea mai mare pondere în suma totală a amenzilor aplicate revine organelor Ministerului Afacerilor Interne – 48% (26,8 mil. lei), după care urmează judecătoriile raionale şi municipale – 20% (11,4 mil. lei), organele Ministerului Finanţelor – 13% (7,5 mil. lei) şi organele Supravegherii Sanitaro-Epidemiologice de Stat – 4% (2,4 mil. lei).

Tabela 2. Numărul contravenţiilor în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor administrative pe zonele de dezvoltare, anul 2008.

Cazuri

din care

Suma amenzii, mii lei

avertizare

amendare

arest administrativ

aplicate

încasate

Total

516489

63163

437135

10229

55867,6

35081,6

Regiunile de dezvoltare:

Mun Chişinău

182669

17511

160775

2752

20506,7

13827,3

NORD

134672

17712

112157

3273

13959,8

8665,9

Mun. Bălţi

34171

2551

30681

581

3453,7

1834,8

Briceni

10230

422

9419

349

1477,2

1003,1

Donduseni

3088

1116

1873

31

355,1

258,1

Drochia

8263

529

7386

237

1021,5

860,9

Edineţ

11579

1546

9756

185

1083,4

520,8

Făleşti

8235

749

7104

243

1033,5

670,6

Floreşti

10810

1563

8966

113

1037,2

814,9

Glodeni

8116

1283

6604

229

538,4

372,0

Ocniţa

7792

293

7177

200

896,8

681,5

Rîşcani

7449

1902

5196

275

640,7

386,3

Sîngerei

11323

4904

5694

560

770,2

335,4

Soroca

13616

854

12301

270

1651,9

927,4

CENTRU

115470

17895

93560

2491

11778,2

6961,2

Anenii Noi

13408

2810

10057

335

1295,5

654,6

Călăraşi

8256

1609

6366

112

853,7

551,0

Criuleni

7697

969

6641

87

862,8

567,5

Dubăsari

244

20

224

-

62,8

50,3

Hînceşti

13614

1460

11668

330

1373,9

861,3

Ialoveni

11824

908

10477

256

1269,8

554,2

Nisporeni

7116

1512

5426

116

669,4

484,4

Orhei

13850

3086

10166

368

1363,4

726,3

Rezina

5857

767

4727

287

603,4

485,5

Străşeni

9910

1374

8350

80

1088,2

557,7

Şoldăneşti

3820

115

3590

87

467,9

245,1

Teleneşti

6519

782

5423

217

519,1

323,3

Ungheni

13355

2483

10445

216

1348,3

899,9

SUD

66990

8071

56312

1568

7416,5

4429,2

Basarabeasca

7095

653

6284

35

470,5

346,4

Cahul

13624

888

12322

171

2040,8

949,1

Cantemir

7616

432

7040

97

628,6

425,5

Căuşeni

10883

1497

8579

684

1154,5

630,1

Cimişlia

6901

773

5870

131

765,3

502,8

Leova

5516

840

4371

173

749,0

305,5

Ştefan Vodă

9338

2232

6746

195

1031,5

784,6

Taraclia

6017

756

5100

82

576,3

485,1

UTA GĂGĂUZIA

16688

1974

14331

145

2206,3

1197,9

Tabela 3. Numărul contravenţiilor în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor administrative după categorii, anul 2008*.

Total

din care

Suma amenzii, mii lei

Cazuri

în % faţă de total

avertizare

amendare

arest administrativ

aplicate

încasate

Total

516489

100,0

63163

437135

10229

55867,6

35081,6

inclusiv:

din transporturi, din domeniul gospodăriei rutiere şi al telecomunicaţiilor

268717

52,0

4865

257884

22

26128,3

15170,0

care atentează la ordinea publică

88468

17,1

32778

51915

3775

1780,1

1103,4

din domeniul protecţiei muncii şi ocrotirii sănătăţii populaţiei

15933

3,1

499

13379

2055

5921,2

3805,1

din domeniul gospodăriei comunale şi de locuinţe şi cel de amenajare

46599

9,0

15156

31442

1

2890,4

1676,2

din domeniul ocrotirii mediului natural înconjurător, monumentelor de istorie şi de cultură

4530

1,0

951

3577

2

941,1

497,4

ce atentează la proprietate

1772

0,3

26

1741

5

365,4

159,6

din domeniul comerţului, finanţelor şi industriei meşteşugăreşti

44714

8,7

38

44676

12463,6

9408,5

din agricultură, încălcarea regulilor sanitaro-veterinare

3863

0,7

2151

1712

415,9

377,3

din domeniul industriei, folosirii energiei termice şi electrice

64

0,0

30

34

7,2

3,6

care atentează la modul stabilit de administrare

41739

8,1

6667

30697

4359

4919,1

2876,1

care atentează la înfăptuirea justiţiei

90

0,0

2

78

10

35,3

4,4

* Divizarea este prezentată conform Codului cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova.

Tabela 4. Numărul contravenţiilor în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor administrative după organele împuternicite, anul 2008.

Cazuri

din care

Suma amenzilor, mii lei

avertizare

amendare

arest administrativ

aplicate

încasate

Total

516489

63163

437135

10229

55867,6

35081,6

din care:

Organele Afacerilor Interne

367792

47500

314439

26783,9

15830,7

Judecătoriile raionale şi municipale

65987

4219

51430

10229

11372,1

5598,1

Organele Ministerului Finanţelor

25000

1

24999

7472,7

6055,7

Organele Ministerului Transportului şi Comunicaţiilor

18795

18795

168,6

168,6

Organele Ministerului Apărării

8614

2663

5951

112,4

112,4

Comisiile administrative de pe lîngă organele administraţiei publice locale şi primării

8527

5406

3121

1677,0

689,2

Organele supravegherii de Stat a măsurilor contra incendiilor

5553

122

5431

425,7

398,7

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

3426

3426

576,9

573,9

Inspecţia de Stat în Construcţii

2288

66

2222

999,7

808,1

Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat

1586

377

1209

2356,1

2012,1

Organele vamale

1368

1368

376,9

324,5

Organele statistice

966

601

365

157,9

157,2

Organele gospodăriei silvice

936

64

872

398,5

206,9

Organele supravegherii veterinare de Stat

840

603

237

310,2

307,7

Organele de protecţie a mediului înconjurător

678

27

651

218,2

134,2

Persoană de contact:

Liuba Stoianov
Tel: 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
79165 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran