RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2009
21.05.2009
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2009 1

Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului că în trimestrul I 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1181,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,3% (-40,1 mii) faţă de trimestrul I 2008. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-64 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-88 mii). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 94,5% la 92,3%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 5,5% la 7,7%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,2%) a depăşit puţin ponderea femeilor (48,8%), iar ponderea persoanelor active din mediul rural a fost practic egală cu cea a populaţiei active din mediul urban (respectiv, cîte 50,0%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 39,9%, fiind în uşoară descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (41,7%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 43,1%, în comparaţie cu rata pentru femei – 37,0%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,7% în mediul urban şi 34,8% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 27,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă aplicată în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 44,6%, micşorându-se cu 2,1 p.p. faţă de nivelul trimestrului I 2008.

Populaţia ocupată a constituit peste 1090 mii persoane, micşorându-se cu circa 5,5% faţă de trimestrul I 2008. Ca şi în cazul populaţiei active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,2% bărbaţi şi 49,8% femei) sau pe medii (49,5% mediul urban şi 50,5% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 36,8%, înregistrând o scădere cu 2,6 p.p. în comparaţie cu tr. I 2008.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (39,0%) în comparaţie cu femeile – 34,9%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 42,7% în mediul urban şi 32,5% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 43,4%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani - 41,1% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 24,1%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 249,5 mii persoane (22,9% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de I trimestru 2008 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut semnificativ – cu circa 88 mii, sau cu un sfert (26,1%). Totodată fiecare a doua persoană ocupată în agricultură continuă să lucreze în gospodăria auxiliară proprie.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de peste 840 mii, în creştere cu 24,4 mii sau cu 3% faţă de trimestrul I 2008. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 14,8% (14,0% în 2008) şi în construcţii, respectiv, 5,8% (5,7% în 2008). Numărul persoanelor ocupate în industrie a înregistrat 99,5%, în construcţii, respectiv 96,7% din nivelul anului precedent. În sectorul serviciilor au activat 56,6% din totalul persoanelor ocupate, această pondere crescând cu 5,4 p.p. faţă de trimestrul I 2008. De menţionat, că faţă de perioada respectivă a anului precedent, a crescut nu numai ponderea, ci şi numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor (+27 mii).

Conform repartizării după forme de proprietate 64,5% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 30,5% - cu cea publică, şi, 4,9% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 75,5% din total.

În sectorul informal au lucrat 10,2% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 26,1% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit o treime, totodată circa 11,3% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă total orele efectiv lucrate în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 97,6 mii, ceea ce reprezintă circa 9,0% din totalul persoanelor ocupate.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de circa 90,9 mii, fiind cu 23,5 mii mai mare faţă de trimestrul I 2008. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 63,8% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 55,6%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 7,7%, fiind mai ridicată faţă de trimestrul I a. 2008 (5,5%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 9,6% şi 5,7%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 8,6%, faţă de mediul rural – 6,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 16,0%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 11,8%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 60,1% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, depăşind nivelul trimestrului respectiv al anului 2008 cu 1,8 p.p. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au fost înregistrate circa 38,2 mii. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 272,5 mii persoane. Circa două treimi din cei declaraţi plecaţi au fost bărbaţi. Aceeaşi proporţie se înregistrează pentru persoanele plecate din localităţile rurale.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2273‰.

1) Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Elena Basarab
Şef al Secţiei statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 21 08 47

>> Anexă 16 pagini.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
79165 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran