RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009
22.05.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009 1

Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6936,3 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2008 a constituit 74,3% în preţuri comparabile 3. În luna aprilie curent faţă de aprilie 2008 acest indice a marcat 69,9%.

Scăderea producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 45,7%, industria prelucrătoare – cu 29,6%, sectorul energetic – cu 4,3%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,7%, 24,2% si 0,7%.Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 44,9% (deţinînd ponderea în total producţie industrială de 8,2% a cauzat reducerea indicelui general de producţie pe total industrie cu 4,9%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 23,9% (deţinînd ponderea de 9,6% a cauzat reducerea cu 2,2%); fabricarea vinului – cu 30,4% (deţinînd ponderea de 6,0% a cauzat reducerea cu 1,9%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 54,6% (deţinînd ponderea de 2,0% a cauzat reducerea cu 1,8%); fabricarea încălţămintei – cu 52,9% (deţinînd ponderea de 1,8% a cauzat reducerea cu 1,5%); fabricarea produselor textile – cu 37,9% (deţinînd ponderea de 2,3% a cauzat reducerea cu 1,1%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 50,9% (deţinînd ponderea de 1,3% a cauzat reducerea cu 1,0%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 54,8% (deţinînd ponderea de 1,0% a cauzat reducerea cu 0,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,7% (deţinînd ponderea de 4,4% a cauzat reducerea cu 0,9%); fabricarea produselor finite din metal – cu 40,7% (deţinînd ponderea de 1,2% a cauzat reducerea cu 0,6%); industria chimică – cu 15,1% (deţinînd ponderea de 1,5% a cauzat reducerea cu 0,2%); fabricarea produselor de tutun – cu 17,5% (deţinînd ponderea de 1,4% a cauzat reducerea cu 0,2%) etc.

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 2 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,6 ori); fabricarea săpunurilor, detergenţilor, a produselor de întreţinere (cu 40,8%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 35,5%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 30,5%); fabricarea altor articole din material plastic (cu 19,6%); fabricarea crupelor (cu 5,4%); colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice (cu 3,4%).

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-apr. 2009 faţă de ian.-apr. 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-apr. 2008 faţă de ian.-apr. 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

6936,32

74,3

100,0

-25,7

107,2

Industria extractivă

70,8

54,3

1,2

-0,7

108,3

Industria prelucrătoare

3718,7

70,4

77,5

-24,2

106,8

Industria alimentară şi a băuturilor

2012,7

79,0

36,0

-7,1

114,0

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

299,7

78,3

4,4

-0,9

115,8

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

75,5

73,4

1,7

-0,5

71,8

fabricarea produselor lactate

321,9

98,0

5,2

-0,1

109,2

fabricarea produselor de morărit

22,3

82,8

0,6

-0,1

86,9

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

6,7

158,2

0,3

+0,1

84,0

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

259,2

93,3

4,2

-0,2

113,9

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

119,3

86,4

1,9

-0,2

114,4

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

5,1

99,5

0,1

-0,0

108,0

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

79,9

45,4

2,0

-1,8

176,1

fabricarea vinului

386,4

69,6

6,0

-1,9

176,8

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

57,0

82,4

1,1

-0,2

91,1

Fabricarea produselor de tutun

71,4

82,5

1,4

-0,2

82,4

Fabricarea produselor textile

117,2

62,1

2,3

-1,1

105,2

pregătirea fibrelor şi filarea in fire tip lînă cardată

1,1

161,0

0,1

+0,0

224,6

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

194,7

76,1

9,6

-2,2

90,4

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

0,8

5,8

0,0

-0,2

261,5

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

15,6

64,0

0,7

-0,3

100,6

Fabricarea încălţămintei

37,7

47,1

1,8

-1,5

115,0

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

11,0

59,6

0,2

-0,1

122,5

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

65,6

49,1

1,3

-1,0

91,6

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

75,8

90,5

1,4

-0,1

107,3

Industria chimică

95,8

84,9

1,5

-0,2

105,1

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

34,0

72,6

0,4

-0,1

98,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

167,2

74,6

2,7

-0,7

92,9

fabricarea altor articole din material plastic

25,5

119,6

0,4

+0,0

127,7

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

446,9

55,1

8,2

-4,9

105,9

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

181,1

73,6

3,0

-0,8

79,7

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

15,9

43,9

0,3

-0,3

104,4

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

60,0

46,5

1,1

-0,9

106,8

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

3,1

27,6

0,0

-0,1

156,8

Industria metalurgică

23,3

72,1

0,4

-0,1

141,0

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

74,7

59,3

1,2

-0,6

101,9

Fabricarea de maşini şi echipamente

66,7

45,2

1,0

-0,9

105,8

fabricarea de maşini agricole

26,5

46,0

0,4

-0,4

98,5

fabricarea maşinilor-unelte

4,5

29,7

0,1

-0,1

166,1

fabricarea aparatelor de uz casnic

3,9

34,5

0,1

-0,1

92,8

Producţia de maşini şi aparate electrice

54,9

130,5

3,9

+0,7

107,6

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

51,6

53,6

0,8

-0,5

162,1

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

93,3

67,4

1,5

-0,5

118,5

producţia de mobilier

89,9

67,7

1,4

-0,5

119,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1453,0

95,7

21,3

-0,7

109,2

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1112,7

95,3

15,3

-0,6

106,0

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

369,6

103,4

5,5

+0,1

104,6

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

340,3

96,8

5,9

-0,1

115,4

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoană de contact:


Valentina Comarniţchi
Şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35831 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran