RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2009
27.05.2009
Versiune tipar

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 20091

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2619,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12,6%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 10,1%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2269,9 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada  a anului trecut cu 25,0%, în sectorul real al economiei – 2827,5 lei şi a crescut cu 8,7 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

În luna aprilie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2787,1 lei. Comparativ cu luna aprilie a anului precedent salariul mediu lunar  s-a mărit cu 13,2% şi salariul real cu 13,5%.  În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2448,9 lei şi s-a mărit cu 30,7 la sută faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat  2985,5 lei şi a crescut cu 7,7%  faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.  

Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat 2

lei

Genurile de activitate

Ianuarie-aprilie 2009

Inclusiv:
aprilie 2009

Ianuarie-aprilie 2009
faţă de ianuarie-
aprilie 2008, %

aprilie 2009 faţă de aprilie 2008, %

 Total

2619,9

2787,1

112,6

113,2

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1257,2

1358,7

111,7

119,1

Piscicultura

1465,9

1452,1

117,2

121,1

Industrie:

3062,7

3232,6

109,7

109,2

industria extractivă

2967,8

3320,9

92,2

95,4

industria prelucrătoare

2700,8

2757,3

106,8

104,0

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4594,2

5205,6

113,7

116,2

Construcţii

2874,0

2878,3

93,3

85,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2503,0

2601,6

110,0

106,6

Hoteluri şi restaurante

2136,8

2152,4

104,7

100,9

Transporturi şi comunicaţii

3546,3

3809,4

102,4

101,7

Activităţi financiare

5543,9

6050,7

107,2

103,1

Tranzacţii imobiliare

3336,9

3525,2

112,7

109,3

Administraţie publică

3144,3

3431,9

122,1

126,2

Învăţămînt

1930,3

2079,0

122,7

130,6

Sănătate şi asistenţă socială

2460,9

2723,0

121,2

127,5

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2194,8

2321,1

117,6

120,0

activităţi recreative, culturale şi sportive

1953,0

2042,8

120,1

123,5

Tabelul 2. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice şi forme de proprietate în ianuarie-aprilie 2009

lei

Genurile de activitate

Total

din care după forme de proprietate:

publică

privată

mixtă (publică şi privată) fără participare străină

străină

mixtă (investiţiile Republicii Moldova şi

investiţii străine)

 Total

2619,9

2583,6

2130,9

3182,1

3887,4

4011,8

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1257,2

1635,9

1133,4

1675,2

3016,5

1903,5

Piscicultura

1465,9

1425,0

1447,5

1637,0

-

-

Industrie:

3062,7

4042,5

2627,5

3553,0

3019,4

2995,8

industria extractivă

2967,8

2772,0

2871,8

3292,5

-

-

industria prelucrătoare

2700,8

3589,9

2428,6

3445,7

2453,1

2888,6

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4594,2

4257,1

4344,4

4175,1

7995,7

8452,3

Construcţii

2874,0

3688,0

2818,4

2492,2

6552,7

2573,4

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2503,0

3194,8

1985,7

3563,5

3982,9

3195,0

Hoteluri şi restaurante

2136,8

2425,2

1606,4

1427,1

3525,7

2714,4

Transporturi şi comunicaţii

3546,3

4030,4

1725,6

2097,6

3043,9

9381,9

Activităţi financiare

5543,9

7185,2

4989,8

3584,7

6844,4

5888,4

Tranzacţii imobiliare

3336,9

3292,1

2650,7

2844,9

6918,4

3711,4

Administraţie publică

3144,3

3144,3

-

-

-

-

Învăţămînt

1930,3

1907,8

2991,8

-

-

2827,1

Sănătate şi asistenţă socială

2460,9

2444,4

3104,5

-

-

2157,7

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2194,8

1943,0

3420,9

-

3445,5

2012,4

activităţi recreative, culturale şi sportive

1953,0

1856,1

2919,2

-

1975,7

1993,8

 

Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei,
Tel. 40 30 99


Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi  salariaţi.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35865 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran