RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
19.06.2009
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20081

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008.

În anul 2008 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 41,1 mii întreprinderii, sau cu 2 mii întreprinderi (cu 5,1%) mai mult faţă de anul 2007. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,6 % din numărul total de întreprinderi.

Activ_intrep_mic_mij_2008_imaj01.png

Numărul persoanelor care activează în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 328,1 mii persoane, deţinînd 57,3% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 64984,1 mil. lei sau 37,1% din venituri din vînzări în total pe economie.

Activ_intrep_mic_mij_2008_imaj02.png

Tabelul 1. Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2006-2008

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

20061

36,1

35,4

98,1

574,9

323,3

56,2

117372,4

49011,6

41,8

20071

40,0

39,1

97,8

574,1

327,4

57,0

148512,7

56738,3

38,2

2008

42,1

41,1

97,6

572,1

328,1

57,3

175058,4

64984,1

37,1

1 Informaţia privind activitatea IMM pe anii 2006 şi 2007 a fost recalculată reieşind din rezultatele efective obţinute pe anii respectivi.

Analiza ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii întreprinderilor din sectorul dat. Astfel veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere a constituit 1581,1 mii lei sau cu 130 mii lei (cu 9%) mai mult faţă de anul 2007. Veniturile din vînzări ale ÎMM în mediu la un salariat constituie 198,1 mii lei sau cu 24,8 mii lei (cu 14,3%) mai mult faţă de anul 2007. Numărul de salariaţi în mediu pe o întreprindere în anul 2008 a constituit 8 persoane ceia ce e identic cu anul 2007. Analiza demografiei ÎMM ne arată că în anul 2006 pragul ÎMM a fost depăşit de către 116 întreprinderi considerate ÎMM în anul 2005, în anul 2007 – de 211 întreprinderi, în anul 2008 – de 196 întreprinderi. Datorită acestui fapt întreprinderile nominalizate care au trecut pragul ÎMM au contribuit la majorarea venitului din vînzări a întreprinderilor mari în anul 2006 cu 5269,1 mil. lei, în anul 2007 cu 10003,3 mil. lei, în anul 2008 cu 8947,8 mil.lei.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2008 circa 16,9 mii unităţi, sau 41% din total întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 5 mii de ÎMM sau 12% din totalul ÎMM.

Tabelul 2. Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate

Denumirea

2007

2008

2008 în % faţă de 2007

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

Total întreprinderi, %

Total ÎMM, %

Total întreprinderi, %

Total ÎMM, %

Total

39,1

97,8

100

41,1

97,6

100

105,1

inclusiv: pe genuri principale de activitate a întreprinderilor

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

2,1

96,2

5,4

2,1

96,7

5,1

98,7

Industria prelucrătoare

5,0

96,6

12,7

5

93,8

12,2

100,7

Energie electrică, gaze şi apa

0,1

78,0

0,3

0,1

79,9

0,2

85,5

Construcţii

2,4

97,9

6,0

2,5

97,6

6,1

105,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

16,0

98,3

41,0

16,9

98,2

41,1

105,4

Transporturi şi comunicaţii

2,8

98,1

7,2

2,9

98,1

7,1

103,0

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

5,2

98,7

13,3

6

98,4

14,6

115,3

Alte activităţi

5,5

97,6

14,0

5,6

98,2

13,6

102,1

Tabelul 3. Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate

Denumirea

anul 2007

anul 2008

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

148512,7

56738,3

38,2

100

175058,4

64984,1

37,1

100

inclusiv: pe genuri principale de activitate a întreprinderilor

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

4184,2

2771,6

66,2

4,9

5639,3

3680,2

65,3

5,7

Industria prelucrătoare

24980,1

8179,1

32,7

14,4

27616,5

9377,4

34,0

14,4

Energie electrică, gaze şi apa

16698,4

266,6

1,6

0,5

19016,0

243,5

1,3

0,4

Construcţii

8494,7

5207,7

61,3

9,2

9883,9

5655,8

57,2

8,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

63045,1

30100,4

47,7

53,1

79045,8

33400,0

42,3

51,4

Transporturi şi comunicaţii

18300,1

4777,9

26,1

8,4

17574,9

5578,5

31,7

8,6

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

4409,5

2909,3

66,0

5,1

5759,1

3948,5

68,6

6,1

Alte activităţi

8400,6

2525,7

30,1

4,5

10522,8

3100,1

29,5

4,8

Activ_intrep_mic_mij_2008_imaj03.png

Suma profitului obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2008 a constituit 5483,2 mil. lei, sau cu 2362,4 mil. lei (de 2,3 ori) mai mult faţă de anul 2007.

Tabelul 4. Situaţia financiară a întreprinderilor mici şi mijlocii (mil. lei)

 

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare

anul 2007

anul 2008

ÎMM - total

inclusiv:

ÎMM - total

inclusiv:

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

3120,8

1259,3

1648,2

213,3

5483,2

1847,0

3124,4

511,8

inclusiv pe genuri de activitate

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

372,1

184,9

148,9

38,3

636,5

388,9

215,4

32,2

Industria prelucrătoare

438,2

234,0

203,1

1,1

840,3

366,6

434,3

39,5

Energie electrică, gaze şi apa

-3,9

-0,1

-0,9

-3,0

-44,1

-58,1

12,6

1,3

Construcţii

503,8

266,4

200,5

36,9

608,6

219,4

321,4

67,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

1062,7

326,4

693,4

42,9

2132,2

619,3

1394,0

118,8

Transporturi şi comunicaţii

192,3

72,8

103,4

16,1

435,9

109,0

272,0

54,8

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

478,3

125,9

251,3

101,1

685,0

124,1

401,4

159,5

Alte activităţi

77,2

48,9

48,4

-20,1

188,9

77,9

73,2

37,8

1) Sursa de date au constituit-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului simplificat şi complet al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei se atribuie la sectorul ÎMM.

Anexă:

Principalii indicatori vizînd activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în anul 2008

Principalii indicatori vizînd activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în anul 2007

Persoană de contact:

Iurie Mocanu
Şef al Direcţiei infrastructură statistică şi rapoarte financiare
Tel. 40 30 88

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35817 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran