RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
22.06.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009 1

Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-mai 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 8688,8 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2008 a constituit 74,7% în preţuri comparabile 3. În luna mai curent faţă de mai 2008 acest indice a marcat 76,7%.

Scăderea producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 40,4%, industria prelucrătoare – cu 28,6%, sectorul energetic – cu 4,5%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,7%, 23,9% si 0,6%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea de maşini şi echipamente – cu 55,1% (ponderea în total producţie industrială constituie 1,0%); fabricarea încălţămintei – cu 51,3% (ponderea – 1,9%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 50,3% (ponderea – 1,3%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 50,3% (ponderea – 0,7%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 47,0% (ponderea – 2,2%); fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 43,5% (ponderea – 9,0%); fabricarea produselor textile – cu 35,6% (ponderea – 2,3%); fabricarea produselor finite din metal – cu 33,2% (ponderea –1,3%); fabricarea vinului – cu 31,7% (ponderea – 6,1%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 27,0% (ponderea – 2,8%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 24,7% (ponderea – 1,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 22,4% (ponderea – 9,8%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 22,2% (ponderea – 4,5%) etc.

În comparaţie cu luna aprilie curent declinul s-a aprofundat în următoarele activităţi: fabricarea produselor lactate; fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie; fabricarea vinului; fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic; producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică.

Totodată, în luna mai s-a redus declinul în activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; fabricarea băuturilor alcoolice distilate; fabricarea produselor de tutun; fabricarea produselor textile; fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment; fabricarea produselor finite din metal; producţia de mobilier ş.a.

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,9 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,7 ori); fabricarea săpunurilor, detergenţilor, a produselor de întreţinere (cu 39,3%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 32,8%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 29,0%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 8,3%); colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice (cu 2,0%) ş.a.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-mai. 2009 faţă de ian.-mai. 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-mai. 2008 faţă de ian.-mai. 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

8688,82

74,7

100,0

-25,3

105,0

Industria extractivă

102,2

59,6

1,4

-0,7

105,8

Industria prelucrătoare

4848,6

71,4

80,1

-23,9

104,3

Industria alimentară şi a băuturilor

2612,6

80,3

37,1

-6,8

110,8

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

377,1

77,8

4,5

-1,0

114,6

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

92,1

75,3

1,6

-0,4

70,8

fabricarea produselor lactate

431,0

96,5

5,6

-0,2

106,7

fabricarea produselor de morărit

27,7

80,6

0,6

-0,1

95,6

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

8,6

168,2

0,3

+0,1

81,9

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

323,5

94,5

4,2

-0,2

113,9

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

145,3

84,5

1,9

-0,3

112,9

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

6,1

98,3

0,1

-0,0

114,9

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

101,6

53,0

2,2

-1,5

150,6

fabricarea vinului

502,5

68,3

6,1

-2,1

167,4

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

80,8

80,2

1,2

-0,2

82,6

Fabricarea produselor de tutun

104,2

90,6

1,5

-0,1

76,5

Fabricarea produselor textile

146,9

64,4

2,3

-1,0

96,6

pregătirea fibrelor şi filarea in fire tip lînă cardată

1,3

171,6

0,1

+0,0

189,8

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

250,1

77,6

9,8

-2,1

89,5

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

1,0

6,0

0,0

-0,2

211,9

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

19,8

64,1

0,7

-0,3

97,1

Fabricarea încălţămintei

50,2

48,7

1,9

-1,5

108,0

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

13,7

59,9

0,2

-0,1

117,4

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

83,5

49,7

1,3

-1,0

88,6

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

92,0

84,9

1,4

-0,2

101,0

Industria chimică

121,8

83,6

1,5

-0,2

123,3

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

40,1

70,3

0,4

-0,1

106,2

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

214,6

73,0

2,8

-0,8

91,8

fabricarea altor articole din material plastic

36,1

138,2

0,4

+0,1

108,2

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

622,4

56,5

9,0

-5,2

105,5

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

231,6

72,8

3,0

-0,8

82,4

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

29,3

58,3

0,5

-0,2

97,2

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

84,1

50,3

1,2

-0,9

99,3

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

4,2

27,9

0,1

-0,1

127,4

Industria metalurgică

34,7

76,8

0,4

-0,1

123,8

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

102,9

66,8

1,3

-0,5

95,6

Fabricarea de maşini şi echipamente

81,7

44,9

1,0

-0,9

100,4

fabricarea de maşini agricole

32,8

50,0

0,4

-0,3

87,2

fabricarea maşinilor-unelte

5,5

28,6

0,1

-0,1

143,5

fabricarea aparatelor de uz casnic

4,2

26,2

0,1

-0,1

109,0

Producţia de maşini şi aparate electrice

68,7

132,8

4,1

+0,8

108,6

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

59,3

49,7

0,7

-0,6

151,6

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

118,6

68,4

1,5

-0,5

120,7

producţia de mobilier

114,1

68,4

1,5

-0,5

122,7

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1584,8

95,5

18,5

-0,6

108,8

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1241,0

95,1

13,7

-0,5

105,8

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

442,3

102,0

5,3

+0,1

104,8

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

343,7

96,6

4,8

-0,1

115,4

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoană de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35823 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran