RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
31.07.2009
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-iunie 2009.

În I semestru 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3432,2 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 38,4 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2008.

Lucrările de construcţii-montaj în volumul total al investiţiilor în ianuarie-iunie 2009 au constituit 1846,5 mil. lei, sau 53,8%. Comparativ cu ianuarie-iunie 2008 acest volum s-a micşorat cu 33,7% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-iunie 2009 se prezintă astfel:

ianuarie-iunie 2009

Informativ:
ianuarie-iunie 2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2008

total

ianuarie-iunie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

3432,2

61,6

100,0

112,3

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

1846,5

66,3

53,8

105,1

55,5

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-iunie 2009 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-iunie 2009

Informativ:
ianuarie-iunie 2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2008

total

ianuarie-iunie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

3432,2

61,6

100,0

112,3

100,0

din care:

publică

837,4

65,9

24,4

90,2

22,8

privată

1503,3

68,0

43,8

115,8

39,7

mixtă (publică şi privată)

72,1

71,9

2,1

49,3

1,8

străină

305,5

38,3

8,9

147,3

14,3

a întreprinderilor mixte

713,9

59,9

20,8

132,8

21,4

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate, 24,4% revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (75,6%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat circa 76% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 98,4% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-iunie 2009 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-iunie 2009

Informativ:
ianuarie-iunie 2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2008

total

ianuarie-iunie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

3432,2

61,6

100,0

112,3

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

175,5

28,6

5,1

131,8

11,0

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

103,6

103,3

3,0

76,9

1,8

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

2122,2

71,3

61,9

103,5

53,4

mijloacelor investitorilor străini

614,4

51,8

17,9

132,2

21,3

altor surse

416,5

59,8

12,1

117,3

12,5

În perioada de raport sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (61,9%) şi investiţiile străine (17,9%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 8,1% din volumul total al investiţiilor în capital fix.

Structura specifică a investiţiilor în capital fix în ianuarie-iunie 2009 se prezintă astfel:

ianuarie-iunie 2009

Informativ:
ianuarie-iunie 2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2008

total

ianuarie-iunie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

3432,2

61,6

100,0

112,3

100,0

din care:

clădiri de locuit

811,6

71,1

23,6

99,2

20,5

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

831,6

50,1

24,2

104,8

29,8

utilaje şi maşini

1155,5

56,6

33,7

129,0

33,3

mijloace de transport

183,1

49,0

5,3

95,8

6,1

altele

450,4

66,7

13,2

de 2,6 ori

10,3

În structura specifică a investiţiilor în capital fix cota importantă a fost orientată spre construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 47,8% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 23,6% - clădirilor de locuit) sau cu 2,5 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat cu 3,1 p. p., iar la construcţia clădirilor cu destinaţia alta decît de locuit şi edificiilor s-a redus cu 5,6 p.p.

Cota-parte a investiţiilor în capital fix utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 39,0% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere cu 0,4 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al Secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76459 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran