RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2009
28.08.2009
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 20091

Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1358,1 mii persoane, fiind în descreştere cu 2,9% (-41,1 mii) faţă de tr.II 2008. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-81,4 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-52,6 mii). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 97,0% la 93,9%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 3,0% la 6,1%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,1%) a depăşit puţin ponderea femeilor (48,9%), iar ponderea persoanelor active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban (55,6% şi respectiv 44,4%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 45,9%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (47,5%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 49,7%, în comparaţie cu rata pentru femei – 42,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,9% în mediul urban şi 44,5% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,5%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă aplicată în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 50,8%, micşorându-se cu 1,9 p.p. faţă de nivelul trimestrului II 2008.

Populaţia ocupată a constituit peste 1275,3 mii persoane, micşorându-se cu 6,0% faţă de trimestrul II 2008. Ca şi în cazul populaţiei active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,5% bărbaţi şi 49,5% femei) în timp ce pe medii s-au înregistrat diferenţe mai mari (43,5% mediul urban şi 56,5% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 43,1%, înregistrând o scădere cu 3,0 p.p. în comparaţie cu tr. II 2008. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (46,1%) în comparaţie cu femeile – 40,4%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 44,0% în mediul urban şi 42,4% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 49,8%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani - 47,6% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 27,1%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 412,5 mii persoane (32,3% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul II 2008 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut semnificativ – cu circa 53 mii, sau cu 11,3%, ceea ce înseamnă că o persoană din opt din agricultură a abandonat această activitate. Totodată fiecare a doua persoană ocupată în agricultură continuă să lucreze în gospodăria auxiliară proprie.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de circa 863 mii, în scădere cu 28,8 mii sau cu 3,2% faţă de tr.II 2008. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,0% (12,6% în 2008) şi în construcţii, respectiv, 5,7% (6,6% în 2008). Numărul persoanelor ocupate în industrie a înregistrat 90,2%, în construcţii, respectiv 80,7% din nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 49,9% din totalul persoanelor ocupate, această pondere crescând cu 3,4 p.p. faţă de tr.II 2008. De menţionat, că faţă de perioada respectivă a anului precedent, a crescut nu numai ponderea, ci şi numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor (+5,1 mii).

Conform repartizării după forme de proprietate 69,8% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 25,7% - cu cea publică, şi, 4,5% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 67,2% din total.

În sectorul informal au lucrat 12,1% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 30,7% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit mai bine de o pătrime (27,4%), totodată circa 12,5% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă total orele efectiv lucrate în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 92,5 mii, ceea ce reprezintă circa 7,3% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 7% în comparaţie cu trimestrul II 2008.

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de circa 82,8 mii, fiind cu 40,3 mii mai mare faţă de tr.II 2008. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,9% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 57,9%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 6,1%, fiind mai ridicată faţă de trimestrul II a. 2008 (3,0%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 7,3% şi 4,9%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 8,0%, faţă de mediul rural – 4,6%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 15,4%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 11,1%.


Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 54,1% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, depăşind nivelul trimestrului respectiv al anului 2008 cu 3,5 p.p, sau cu 54,1 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit constituie circa 20,7 mii. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 295,9 mii persoane. Din numărul celor declaraţi plecaţi bărbaţi au fost 63%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 70%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 17970/00.

Indicatori lunari

Spre deosebire de evoluţiile din anul trecut, în acest an, rata lunară a ocupării a înregistrat valori mai mici. În 2008, rata lunară maximă s-a înregistrat în Iunie şi a fost de 47,0%. În Iunie 2009 rata ocupării a fost de 43,7% (-3,3 p.p.).

În 2008 cea mai mică rată a şomajului a fost înregistrată, la fel, în Iunie şi a fost de 2,6%. În Iunie 2009 rata şomajului a fost de 5,9% (+3,3 p.p.).

Anexă 14 pagini

Persoană de contact:
Elena Basarab
Şeful secţiei statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 21 08 47

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37895 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran