RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2009
Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2009
16.09.2009
Versiune tipar

Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2009

Reducerea semnificativă în semestrul I 2009 a indicilor activităţilor economice de bază din economia naţională (industria – cu 24,9 %, construcţiile – cu 31,9%, comerţul cu amănuntul – cu 4,5%, parcursul mărfurilor – cu 55,7%, volumul exporturilor şi importurilor (în USD) cu 20,7% şi 35,8% respectiv) a avut un impact negativ asupra evoluţiei produsului intern brut.

În ianuarie-iunie 2009 produsul intern brut în valoare nominală de 27869 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere – în termeni reali – cu 7,8 % comparativ cu ianuarie-iunie 2008.

Indicele de volum al valorii adăugate brute total pe economie s-a redus de la 105,0% în semestrul I 2008 la 93,0% în semestrul I 2009.  Valoarea adăugată brută din sectorul de bunuri a marcat o scădere de 16,7%, condiţionată de reducerea semnificativă (-24,4%) a valorii adăugate brute din industrie. Valoarea adăugată brută din agricultură, economia vînatului şi silvicultură, pescuit şi piscicultură s-a situat cu 2,1% peste nivelul perioadei respective a anului precedent. Din punct de vedere al contribuţiei la formarea produsului intern brut, valoarea adăugată brută înregistrată în sectorul de bunuri s-a diminuat cu 1,0 puncte procentuale, influenţînd negativ (-3,5%) dinamica produsului intern brut.

Valoarea adăugată brută din sectorul serviciilor a înregistrat o diminuare de 3,4% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Reduceri semnificative au fost marcate pentru volumul de activitate din sectorul construcţiilor (-26,5%), urmat de volumul de activitate din sectoarele transporturilor şi comunicaţiilor (-16,2%) şi comerţului cu ridicata şi cu amănuntul (-3,9%). Volumul de activitate din sectorul „alte activităţi de servicii” a depăşit cu 6,5% realizările perioadei similare a anului anterior. În perioada de raport contribuţia valorii adăugate brute produsă în sectorul serviciilor la formarea produsului intern brut s-a majorat cu 2,1 puncte procentuale, pe cînd contribuţia  la creşterea reală a produsului intern brut s-a diminuat de la 4,3 % în ianuarie-iunie 2008 la -2,2% în ianuarie-iunie 2009.

Volumul impozitelor pe produse colectate la bugetul public naţional au înregistrat o scădere de 15,1%, influenţînd negativ (-2,8%) indicele de volum al produsului intern brut.

Din punct de vedere al utilizării produsului intern brut, în semestrul I 2009 cererea internă (consumul final şi formarea brută de capital) a scăzut cu 19,2%, în principal pe seama reducerii cu 36,7% a formării brute de capital fix şi cu 8,2% a consumului final total.

Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au diminuat respectiv cu 12,5% şi 27,7%.

Anexă

Resursele şi utilizările produsului intern brut

Ianuarie-iunie 2009

Preţuri curente,
mil. lei

Modificări faţă de perioada respectivă a anului precedent, %

Contribuţia activităţilor / elementelor de utilizări la formarea PIB, %

Contribuţia activităţilor / elementelor de utilizări la creşterea (+) / descreşterea (-) PIB, %

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

RESURSE

Valoarea adăugată brută - total

23904

23598

5,0

-7,0

82,9

84,7

4,2

-5,8

  Bunuri

6003

5516

2,9

-16,7

20,8

19,8

0,7

-3,5

     Agricultura, economia
 vînatului şi silvicultura; pescuitul, piscicultura

1748

1979

-0,7

2,1

6,1

7,1

0,0

0,1

     Industria

4255

3537

4,5

-24,4

14,7

12,7

0,7

-3,6

  Servicii

18619

18573

6,7

-3,4

64,6

66,7

4,3

-2,2

     Construcţii

1733

1163

7,5

-26,5

6,0

4,2

0,4

-1,6

     Comerţ cu ridicata şi cu
     amănuntul

4453

4183

11,5

-3,9

15,5

15,0

1,7

-0,6

     Transporturi şi
     comunicaţii

3542

3251

11,1

-16,2

12,3

11,7

1,4

-2,0

     Alte activităţi de servicii 1

8891

9976

2,6

6,5

30,8

35,8

0,8

2,0

  Serviciile intermediarilor financiari indirect măsurate

-718

-491

 

 

-2,5

-1,8

-0,8

-0,1

Impozite nete pe produse (impozite pe produse minus subvenţii pe produse)

4938

4271

7,4

-11,7

17,1

15,3

1,2

-2,0

    din care impozite pe produse

5443

4515

8,0

  -15,1

18,9

16,2

1,4

-2,8

PRODUSUL INTERN BRUT

28842

27869

5,4

-7,8

100,0

100,0

5,4

-7,8

UTILIZĂRI

Consumul final - total

35464

33479

6,8

-8,2

123,0

120,1

8,2

-10,0

Consumul final al gospodăriilor populaţiei

28988

26114

7,5

-10,4

100,5

93,7

7,3

-10,4

Consumul final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

6476

7365

3,8

1,6

22,5

26,4

0,9

0,4

Formarea brută de capital

9871

4194

 11,1

-59,0

34,2

15,1

3,5

-20,2

  Formarea brută de capital  fix

8226

5255

11,9

-36,7

28,5

18,9

3,1

-10,5

  Variaţia stocurilor

1645

-1061

5,7

-3,8

0,4

-9,7

Exportul net de bunuri şi servicii

-16493

-9804

-57,2

-35,2

-6,3

22,4

 Exportul de bunuri şi servicii

12420

9834

-5,7

-12,5

43,1

35,3

-2,7

-5,4

 Importul de bunuri şi servicii (-)

28913

19638

3,6

-27,7

100,3

70,5

3,6

-27,8

1) Cuprinde activitatea de administrare publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială, hoteluri şi restaurante, activităţi financiare, tranzacţii imobiliare, alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale şi activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare.

Mai detaliat accesaţi:
Resursele şi utilizările produsului intern brut în ianuarie-iunie 2009

Persoana de contact:

Valentina Gîdilica
Şef al Direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38224 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran