RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.02.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2009
22.09.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 20091)

Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-august 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 14302,82) mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2008 a constituit 75,4% în preţuri comparabile3) (în primele 7 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,3%). În luna august curent faţă de august 2008 acest indice a marcat 76,9%.

Declinul producţiei industriale, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 38,2%, industria prelucrătoare – cu 26,8%, sectorul energetic – cu 4,5%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,8%, 23,4% si 0,5%.

Micşorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost cauzată de reducerea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 16,5% (ponderea în total producţie industrială constituie – 10,0%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 42,4% (ponderea – 9,9%); fabricarea vinului – cu 31,4% (ponderea – 6,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,8% (ponderea – 4,5%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 27,5% (ponderea – 3,0%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 36,5% (ponderea – 2,9%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 34,7% (ponderea – 2,4%); fabricarea încălţămintei – cu 52,9% (ponderea – 1,7%); producţia de mobilier – cu 25,5% (ponderea –1,6%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 42,6% (ponderea – 1,4%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 47,3% (ponderea – 1,1%) etc.

În acelaşi timp, în ianuarie-august 2009 s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,8 ori); producţia cărnii de pasăre (de 1,7 ori); pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată (cu 32,0%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 25,4%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 15,3%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 13,4%); fabricarea produselor de tutun (cu 2,4%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (cu 1,4%); fabricarea crupelor (cu 0,4%) ş.a.

În luna august curent comparativ cu luna precedentă volumul producţiei industriale în ansamblu a crescut cu 1,2%. Astfel, dacă în industria prelucrătoare şi în sectorul energetic volumul de producţie a crescut, respectiv, cu 1,8% şi 0,5%, concomitent, în industria extractivă – s-a micşorat cu 17,4%. Cele mai semnificative creşteri în luna august au avut loc în activităţile: fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (cu 47,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (cu 39,3%); fabricarea produselor textile (cu 34,7%).

Totodată, în luna august s-a diminuat volumul de producţie în întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea produselor de tutun (cu 45,5%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 36,6%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare (cu 29,3%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 28,3%); producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei (cu 28,0%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 20,6%); fabricarea produselor lactate (cu 13,9%); băuturilor alcoolice distilate (cu 11,7%) etc.

Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-aug. 2009 faţă de ian.-aug. 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-aug. 2008 faţă de ian.-aug. 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

14302,82

75,4

100,0

-24,6

102,8

Industria extractivă

196,5

61,8

1,6

-0,8

107,9

Industria prelucrătoare

8646,7

73,2

84,8

-23,4

102,3

Industria alimentară şi a băuturilor

4626,4

80,8

39,1

-7,0

107,5

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

623,9

78,2

4,5

-1,0

109,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

333,5

63,5

2,9

-1,3

82,8

fabricarea produselor lactate

740,1

92,4

5,9

-0,4

107,5

fabricarea produselor de morărit

46,2

76,4

0,6

-0,1

104,0

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

14,1

181,6

0,3

+0,1

79,1

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

509,2

93,6

4,0

-0,2

111,0

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

222,9

89,6

1,8

-0,2

116,5

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

10,1

101,4

0,1

+0,0

125,8

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

210,8

65,3

2,4

-1,0

140,1

fabricarea vinului

835,0

68,6

6,2

-2,1

148,3

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

157,5

88,5

1,4

-0,1

81,7

Fabricarea produselor de tutun

221,2

102,4

1,7

+0,0

83,4

Fabricarea produselor textile

237,5

64,1

2,2

-0,9

96,9

pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată

1,8

132,0

0,1

+0,0

137,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

425,1

83,5

10,0

-1,5

88,9

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

4,0

14,9

0,0

-0,2

171,2

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

33,3

64,5

0,7

-0,3

100,5

Fabricarea încălţămintei

78,0

47,1

1,7

-1,4

102,5

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

22,8

61,5

0,2

-0,1

123,0

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

150,8

57,4

1,4

-0,8

80,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

143,7

78,8

1,3

-0,3

96,9

Industria chimică

253,5

87,6

1,9

-0,2

119,1

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

61,1

67,8

0,4

-0,1

117,2

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

358,2

72,5

3,0

-0,8

90,0

fabricarea altor articole din material plastic

54,8

133,2

0,4

+0,1

114,2

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1152,5

57,6

9,9

-5,5

104,2

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

387,9

77,0

2,9

-0,7

87,7

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

75,5

77,5

0,7

-0,2

103,9

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

163,4

52,5

1,4

-1,0

86,8

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

17,6

73,8

0,1

-0,0

115,4

Industria metalurgică

72,5

83,6

0,6

-0,1

129,9

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

179,5

71,1

1,4

-0,4

92,3

Fabricarea de maşini şi echipamente

151,1

52,7

1,1

-0,8

93,7

fabricarea de maşini agricole

54,5

60,4

0,4

-0,2

79,8

fabricarea maşinilor-unelte

7,5

24,6

0,1

-0,1

122,8

fabricarea aparatelor de uz casnic

10,9

44,5

0,1

-0,1

108,4

Producţia de maşini şi aparate electrice

123,8

115,3

4,3

+0,4

112,7

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

82,9

43,9

0,6

-0,6

117,7

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

216,0

74,4

1,7

-0,4

120,0

producţia de mobilier

208,9

74,5

1,6

-0,4

122,0

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1940,5

95,5

13,6

-0,5

106,7

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1592,2

95,2

10,6

-0,4

103,6

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

684,7

99,9

4,8

-0,0

103,0

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

348,3

96,5

3,0

-0,1

115,1

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65568 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran