RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2009
22.10.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2009 1

Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16321,12 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2008 a constituit 75,7% în preţuri comparabile3 (în primele 8 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,4%). În luna septembrie curent faţă de septembrie 2008 acest indice a marcat 77,5%.

Declinul producţiei industriale, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 32,4%, industria prelucrătoare – cu 26,3%, sectorul energetic – cu 4,5%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,7%, 23,2% si 0,5%.

Micşorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost cauzată de reducerea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 42,0% (ponderea în total producţie industrială constituie 9,9%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 14,6% (ponderea– 9,9%); fabricarea vinului – cu 29,0% (ponderea – 6,5%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,7% (ponderea – 4,5%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 40,2% (ponderea – 3,3%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 35,2% (ponderea – 2,9%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 30,5% (ponderea – 2,4%); fabricarea încălţămintei – cu 52,5% (ponderea – 1,7%); producţia de mobilier – cu 24,3% (ponderea –1,6%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 38,5% (ponderea – 1,4%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 45,9% (ponderea – 1,1%) etc.

În acelaşi timp, în ianuarie-septembrie 2009 s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,7 ori); producţia cărnii de pasăre (de 1,6 ori); fabricarea altor produse din material plastic (cu 28,7%); pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată (cu 17,2%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 15,7%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 13,8%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 12,5%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (cu 4,4%); fabricarea produselor de tutun (cu 2,6%) ş.a.

În luna septembrie curent comparativ cu luna precedentă volumul producţiei industriale în ansamblu s-a majorat cu 12,3% datorită creşterii acestuia în industria extractivă, cea prelucrătoare şi în sectorul energetic, respectiv, cu 8,3%, 12,9% şi cu 5,6%. Cele mai semnificative creşteri în luna septembrie au avut loc în activităţile: fabricarea produselor de morărit (de 1,8 ori); producţia de maşini şi aparate electrice (de 1,7 ori); fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (cu 53,5%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 50,8%); producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei (cu 42,4%); fabricarea de maşini agricole (cu 39,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate şi vinului (respectiv cu 32,5% şi 44,1%); fabricarea produselor textile (cu 22,9%) ş.a.

Totodată, în luna septembrie s-a diminuat volumul de producţie în întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars (cu 41,4%); fabricarea lacurilor şi vopselelor (cu 11,7%); fabricarea berii (cu 10,6%); fabricarea produselor lactate (cu 9,8%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte (cu 3,7%); producţia de mobilier (cu 2,5%) etc.

Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi
a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-sept. 2009 faţă de ian.-sept. 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-sept. 2008 faţă de ian.-sept. 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

16321,12

75,7

100,0

-24,3

102,8

Industria extractivă

230,5

67,6

1,8

-0,7

108,6

Industria prelucrătoare

10011,8

73,7

85,6

-23,2

102,2

Industria alimentară şi a băuturilor

5365,8

81,0

39,8

-7,1

107,4

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

713,6

78,3

4,5

-1,0

108,4

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

410,6

59,8

3,3

-1,7

84,7

fabricarea produselor lactate

822,2

91,0

5,7

-0,4

107,4

fabricarea produselor de morărit

55,1

82,8

0,6

-0,1

104,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

16,2

168,1

0,3

+0,1

84,2

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

575,7

93,1

3,9

-0,2

109,7

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

265,5

91,4

1,9

-0,1

115,4

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

12,2

104,4

0,1

+0,0

117,4

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

257,7

69,5

2,4

-0,8

137,1

fabricarea vinului

991,6

71,0

6,5

-2,0

143,8

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

177,9

91,0

1,4

-0,1

83,0

Fabricarea produselor de tutun

264,2

102,6

1,8

+0,0

84,4

Fabricarea produselor textile

279,2

66,2

2,2

-0,8

93,3

pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată

2,0

117,2

0,1

+0,0

136,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

477,7

85,4

9,9

-1,3

87,4

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

5,6

21,2

0,1

-0,2

127,2

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

37,6

64,9

0,7

-0,3

102,4

Fabricarea încălţămintei

93,0

47,5

1,7

-1,4

102,3

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

26,1

60,2

0,2

-0,1

103,4

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

177,1

61,5

1,4

-0,7

77,6

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

162,6

78,3

1,3

-0,3

96,9

Industria chimică

296,2

90,3

2,0

-0,2

110,9

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

69,0

71,8

0,4

-0,1

112,6

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

408,6

64,8

2,9

-1,2

105,6

fabricarea altor articole din material plastic

57,7

128,7

0,3

+0,1

108,8

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1322,3

58,0

9,9

-5,4

102,4

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

443,0

77,3

2,9

-0,7

91,1

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

85,9

76,6

0,7

-0,2

104,9

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

192,3

54,3

1,5

-0,9

84,7

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

18,8

73,6

0,1

-0,0

105,5

Industria metalurgică

86,5

81,7

0,6

-0,1

131,9

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

202,6

67,5

1,4

-0,5

97,7

Fabricarea de maşini şi echipamente

173,4

54,1

1,1

-0,7

91,8

fabricarea de maşini agricole

60,9

60,2

0,4

-0,2

80,7

fabricarea maşinilor-unelte

10,3

31,7

0,1

-0,1

119,1

fabricarea aparatelor de uz casnic

13,0

46,5

0,1

-0,1

83,1

Producţia de maşini şi aparate electrice

142,0

112,5

4,4

+0,4

112,6

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

95,3

43,1

0,6

-0,6

110,4

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

254,6

75,7

1,7

-0,4

115,9

producţia de mobilier

246,0

75,7

1,6

-0,4

117,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2074,0

95,5

12,6

-0,5

106,4

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1720,5

95,2

10,0

-0,4

103,5

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

764,1

99,1

4,7

-0,0

103,0

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

353,5

96,7

2,6

-0,1

115,1

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44215 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran