RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
30.10.2009
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 20091

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-septembrie 2009. În ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 5555,2 mil. lei, constituind 57,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2008.

Lucrările de construcţii-montaj în volumul total al investiţiilor în ianuarie-septembrie 2009 au constituit 3136,0 mil. lei, sau 56,5%. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2008 acest volum s-a micşorat cu 37,8% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-septembrie 2009 se prezintă astfel:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:
ianuarie-septembrie 2008

Informativ:
ianuarie-septembrie 2008 în % faţă de ianuarie-septembrie 2007

Investiţii în capital fix - total

5555,2

57,5

109,0

  din care:

    lucrări de construcţii-montaj

3136,0

62,2

105,2

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-septembrie 2009 se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-septembrie 2009

Informativ:
ianuarie-septembrie 2008 în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2008

total

ianuarie-septembrie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

5555,2

57,5

100,0

109,0

100,0

  din care:

    publică

1480,9

60,4

26,7

86,6

25,4

    privată

2315,5

61,5

41,7

113,8

39,0

    mixtă (publică şi privată)

123,7

79,5

2,2

97,5

1,6

    străină

519,3

35,1

9,3

163,2

15,3

    a întreprinderilor mixte

1115,9

61,7

20,1

109,1

18,7

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate, 26,7% revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (73,3%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat circa 71% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 97,6% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-septembrie 2009 se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2009

Informativ:
ianuarie-septembrie 2008 în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2008

total

ianuarie-septembrie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

5555,2

57,5

100,0

109,0

100,0

  din care, finanţate din contul:

    bugetului de stat

353,5

30,7

6,4

104,1

11,9

    bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

188,9

80,5

3,4

93,8

2,4

    mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

3222,0

62,9

58,0

104,1

53,0

    mijloacelor investitorilor străini

1058,1

57,5

19,0

126,2

19,1

    altor surse

732,7

55,7

13,2

116,2

13,6

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (58%) şi investiţiile străine (19%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 9,8% din volumul total al investiţiilor în capital fix.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri mijloacelor fixe în ianuarie-septembrie 2009 se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2009

Informativ:
ianuarie-septembrie 2008 în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2008

total

ianuarie-septembrie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

5555,2

57,5

100,0

109,0

100,0

  din care:

    clădiri de locuit

1235,7

59,3

22,2

100,5

21,6

    clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

1447,6

49,1

26,1

108,1

30,5

    utilaje şi maşini

1748,2

53,6

31,5

117,7

30,3

    mijloace de transport

282,9

46,5

5,1

99,8

5,7

    altele

840,8

73,1

15,1

126,0

11,9

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată spre construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 48,3% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 22,2% – clădirilor de locuit) sau cu 5,9 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat cu 0,6 p. p., iar la construcţia clădirilor cu altă destinaţie, decît ceea de locuit, şi edificiilor s-a redus cu 4,4 p. p.
 Cota-parte a investiţiilor în capital fix utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 36,6% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 0,6 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al Secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47946 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran