RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în trimestrul III 2009
Minimul de existenţă în trimestrul III 2009
18.12.2009
Versiune tipar

Minimul de existenţă în trimestrul III 2009 1

Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2009 mărimea minimului de existenţă2 a constituit în medie pe o persoană 1085,4 lei, fiind în descreştere faţă de trimestrul III 2008 cu 13,9%. Această scădere a avut loc în special din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă3.

MinXist_Q3_09_01.png

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1142,8 lei, şi în special bărbaţilor – 1212,5 lei (anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 929,2 lei şi reprezintă 85,6% din valoarea medie pentru total populaţie.

Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1021,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 427,5 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1126,1 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul III 2009 au constituit 1272,5 lei4 în medie pe o persoană. Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost de 117,2%, faţă de 96,8% în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul III anul curent 2574,7 lei, sau cu 4,5% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă în proporţie de 2,3 ori (în perioada respectivă a anului 2008 – 1,9 ori). Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,6 ori, cel minim de cei din piscicultură a căror salarii acoperă minimul de existenă în proporţie de 120,6%.

Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie 2009 a constituit 775,0 lei, sau cu 20,3% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 83,4%, faţă de 60,0% în trimestrul III 2008.

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul III 2006-2009

2006

2007

2008

2009

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

816,6

1025,3

1260,5

1085,4

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

876,6

1066,4

1220,1

1272,5

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei

1650,6

1997,5

2462,9

2574,7

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite5, lei

442,6

539,4

644,4

775,0

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

107,3

104,0

96,8

117,2

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

192,0

184,5

185,1

225,3

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în %

63,5

61,1

60,0

83,4

Majorarea co-raportului dintre principalele surse de venit ale populaţiei (salariul, pensia), faţă de minimul de existenţă este determinată de faptul, că ritmul de creştere a veniturilor populaţiei, în perioada trimestrul III 2008 – trimestrul III 2009, a avut loc în condiţiile stabilităţii nivelului general al preţurilor, iar în cazul produselor alimentare, fiind înregistrată o scădere a preţurilor.

>> [Anexe] <<

1) Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

2) Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.

3) Indicele preţurilor la produse alimentare în trimestrul III 2009 faţă de trimestrul III 2008 a constituit 92,2%.

4) Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice.

5) Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1octombrie.

Persoană de contact:

Ala Negruţa
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
Tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41735 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran