RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în Republica Moldova în anul 2009
Producţia globală agricolă în Republica Moldova în anul 2009
25.01.2010
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2009

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2009, conform estimărilor preliminare, a marcat o descreştere de circa 9,9% faţă de anul 2008. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 17,4%, producţia animalieră marcînd o creştere cu 11,8% faţă de anul 2008.

Agro_2009.png

Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

Producţia,
mii tone

Producţia agricolă
în anul 2009
1) 2) în % faţă de:

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2009 faţă de 20081), %

2007

2008

20091)

2007

2008

Total producţia agricolă

x

x

x

119,1

90,1

-9,9

Producţia vegetală

x

x

x

139,6

82,6

-12,9

din care pe principalele tipuri:

cereale şi leguminoase boabe – total3)

902

3169

2171

de 2,3ori

67,5

-8,0

din care: grîu3)

406

1286

735

173,2

57,1

-4,5

porumb pentru boabe

363

1479

1140

de 3,2 ori

76,4

-2,3

floarea soarelui3)

156

372

284

178,9

76,3

-1,6

sfeclă de zahăr3)

612

961

336

54,8

34,9

-1,6

tutun

3,6

3,9

4,2

116,0

109,1

0,0

soia

40

58

49

123,3

84,3

-0,2

cartofi

199

271

261

130,9

96,3

-0,1

legume – total

222

376

307

142,8

85,8

-0,9

fructe, nuci şi pomuşoare – total

277

370

305

117,3

84,4

-0,7

struguri

598

635

682

 111,2

107,4

1,2

Producţia animală

x

x

x

90,7

111,8

3,0

din care pe principalele tipuri:

vite şi păsări (în masă vie)

141

110

128

88,0

116,1

2,1

lapte

604

543

575

96,3

106,1

0,5

ouă (mil. buc.)

704

562

640

84,8

113,8

0,4

1) Conform estimărilor preliminare

2) Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului 2005

3) În masă după finisare

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2009 faţă de anul 2008 indică, că influenţă negativă mai semnificativă a avut-o descreşterea producţiei de grîu (cu 42,9%), porumb pentru boabe (cu 23,6%), sfeclă de zahăr (cu 65,1%), floarea soarelui (cu 23,7%), legume (cu 14,2%), care a generat micşorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 4,5%, cu 2,3%, cu 1,6%, cu 1,6%, şi cu 0,9%.

În anul 2009 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 68% (în anul 2008 – 74%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 18,4% (24,6%), culturi tehnice – 9,5% (12,5%), cartofi, legume şi bostănoase – 13,0% (12,6%), fructe şi struguri – 21,9% (19,1%). Producţiei animale i-a revenit 32% (în anul 2008 – 26%), din care de vite şi păsări – 16,6% (12,9%), lapte – 10,7% (9,1%), ouă – 3,8% (3,0%). Descreşterea producţiei vegetale (şi respectiv a ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2009 faţă de anul 2008 a fost generată atît de micşorarea suprafeţelor însămînţate cît şi de scăderea roadei medii a principalelor culturi agricole. Astfel, producţia medie la un hectar a sfeclei de zahăr a scăzut cu 63,2%, orzului – cu 38,4%, grîului – cu 33,3%, floarei soarelui – cu 23,3%, porumbului – cu 17,7%, fructelor şi pomuşoarelor – cu 11,8%, legumelor – cu 8,9%.

Totodată, majorarea şeptelului de vite şi păsări (bovinelor – cu 2,1%, porcinelor –
cu 33,9%, păsărilor – cu 12,9%), cît şi creşterea productivităţii acestora a cauzat sporirea producţiei principalelor produse animaliere şi producţiei animale în total.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 29% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 22% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 49% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animale în aceste gospodării ( circa 81% din total producţia zootehnică pe ţară).

În anul 2009, ca şi în anii precedenţi, întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de rapiţă – 91%, sfeclă de zahăr – 88%, tutun – 87%, soia – 69%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) şi floarea soarelui – cu cîte 67%. Totodată, 89% din volumul total de cartofi, 90% – de porumb pentru boabe, 85% – de legume, 80% – de struguri, 97% – de lapte, 75 % – de carne, 61% – de ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

Notă: Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Orlov
Şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
Tel: 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47881 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran