RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2009
02.02.2010
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2009

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în anul 2009.

În ianuarie-decembrie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 10818,9 mil. lei, constituind 65,1% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-decembrie 2008.

Lucrările de construcţii-montaj în volumul total al investiţiilor în ianuarie-decembrie 2009 au constituit 5856,5 mil. lei, sau 54,1%. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2008 acest volum s-a micşorat cu 35,5% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-decembrie 2009 se prezintă astfel:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de
ianuarie - decembrie 2008

Informativ:
ianuarie - decembrie 2008
în % faţă de
ianuarie - decembrie 2007

Investiţii în capital fix - total

10818,9

65,1

101,7

din care:

    lucrări de construcţii-montaj

5856,5

64,5

98,6

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-decembrie 2009 se prezintă după cum urmează:

Ianuarie - decembrie 2009

Informativ:
ianuarie - decembrie 2008
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie - decembrie 2008

total

ianuarie - decembrie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

10818,9

65,1

100,0

101,7

100,0

din care:

publică

3226,5

81,7

29,8

96,4

23,8

privată

4313,5

60,2

39,9

106,0

43,2

mixtă (publică şi privată)

246,9

98,4

2,3

81,4

1,5

străină

979,1

44,5

9,0

105,5

13,2

a întreprinderilor mixte

2052,9

67,3

19,0

98,8

18,3

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate, 29,8% revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (70,2%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 67,3% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 98,3% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-decembrie 2009 se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie - decembrie 2009

Informativ:
ianuarie - decembrie 2008
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie - decembrie 2008

total

ianuarie - decembrie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

10818,9

65,1

100,0

101,7

100,0

  din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

773,1

47,7

7,2

94,5

9,8

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

388,7

79,8

3,6

110,4

2,9

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

6267,0

73,3

57,9

104,0

51,4

mijloacelor investitorilor străini

2057,1

60,5

19,0

103,0

20,5

altor surse

1333,0

52,0

12,3

96,1

15,4

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (circa 58%) şi mijloacele investitorilor străini (19%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 10,8 % din volumul total al investiţiilor în capital fix.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-decembrie 2009 se prezintă astfel:

Ianuarie-decembrie 2009

Informativ:
ianuarie - decembrie 2008
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie - decembrie 2008

total

ianuarie - decembrie 2007

total

Investiţii în capital fix - total

10818,9

65,1

100,0

101,7

100,0

  din care:

clădiri de locuit

1910,7

63,3

17,7

98,3

18,1

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

2891,7

56,0

26,7

103,5

31,1

utilaje şi maşini

3563,6

71,3

32,9

106,3

29,2

mijloace de transport

620,8

40,7

5,8

108,6

8,9

altele

1832,1

86,9

16,9

98,0

12,7

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată spre construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 44,4 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 17,7 % - clădirile de locuit şi 26,7 % - alte clădiri şi edificii) sau cu 4,8 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 0,4 p.p., iar la construcţia clădirilor cu altă destinaţie, decît cea de locuit şi edificiilor - cu 4,4 p.p.

Cota-parte a investiţiilor în capital fix utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 38,7 % din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 0,6 p.p. în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
Şef al Secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76854 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran