RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2010
22.02.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2010 1

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 1799,2 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie 2009 a constituit 105,0% în preţuri comparabile 3.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 0,1% şi sectorul energetic – cu 17,2%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,1% si 5,3%.

Majorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost determinată de creşterea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor de tutun – de 7,5 ori (ponderea în total producţie industrială constituie 2,8%); fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars – de 7,5 ori (ponderea – 0,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 39,9% (ponderea – 1,6%); fabricarea produselor de morărit – cu 36,8 % (ponderea – 0,4 %); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 35,4% (ponderea – 1,3%); producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii – cu 35,4% (ponderea – 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 19,9% (ponderea – 0,5%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 19,5% (ponderea – 25,6%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,2 % (ponderea – 5,1%); fabricarea vinului – cu 12,2% (ponderea – 3,9%); aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 10,7% (ponderea – 8,6%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 5,1% (ponderea – 1,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 1,6 % (ponderea – 5,3%) etc.

În acelaşi timp, în ianuarie 2010 s-au înregistrat diminuări ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: industria extractivă (cu 73,3%); industria metalurgică (cu 62,0%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 60,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (cu 33,4%); fabricarea de maşini şi echipamente (cu 32,7%); fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare (cu 30,4%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 26,3%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie (cu 22,3%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic (cu 18,7%); fabricarea încălţămintei (cu 17,5%); producţia de mobilier (cu 12,4%); fabricarea lacurilor şi vopselelor (cu 10,6%); fabricarea produselor textile (cu 8,5%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte (cu 2,5%); fabricarea produselor lactate (cu 1,9%) etc.

Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie 2010

Valoarea producţiei industriale,
în preţuri curente,
mil. lei

Indicii volumului producţiei
în ianuarie 2010
faţă de
ianuarie 2009
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei,
în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ianuarie 2009
faţă de
ianuarie 2008,
în preţuri comparabile3,%

Industria – total

1799,22

105,0

100,0

+5,0

74,9

 Industria extractivă

1,9

26,7

0,1

-0,4

37,9

 Industria prelucrătoare

853,8

100,1

65,7

+0,1

72,2

  Industria alimentară şi a băuturilor

494,4

101,7

30,9

+0,5

80,0

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

81,1

101,6

5,3

+0,1

79,8

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

11,4

66,6

0,8

-0,4

71,9

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

94,9

113,2

5,1

+0,6

97,0

fabricarea produselor lactate

72,6

98,1

4,3

-0,1

99,2

fabricarea produselor de morărit

6,8

136,8

0,4

+0,1

88,0

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

2,1

103,9

0,2

+0,0

90,3

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

58,9

93,5

3,8

-0,3

97,7

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

28,4

105,1

1,9

+0,1

84,5

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

1,2

71,9

0,1

-0,0

194,4

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

18,4

139,9

1,6

+0,5

29,3

fabricarea vinului

63,0

112,2

3,9

+0,4

69,2

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

9,3

69,6

0,6

-0,3

90,9

  Fabricarea produselor de tutun

33,3

745,8

2,8

+2,5

20,4

  Fabricarea produselor textile

33,8

91,5

2,3

-0,2

90,3

  Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

51,5

97,5

8,9

-0,2

83,1

  Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

12,9

80,5

2,4

-0,6

56,3

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

3,7

77,7

0,6

-0,2

54,2

fabricarea încălţămintei

9,2

82,5

1,8

-0,4

59,8

  Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

1,4

39,8

0,1

-0,2

63,7

  Fabricarea hîrtiei şi cartonului

18,2

135,4

1,3

+0,4

36,2

  Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

14,5

73,7

1,0

-0,4

95,7

  Industria chimică

15,9

129,1

1,1

+0,3

55,9

fabricarea lacurilor şi vopselelor

5,0

89,4

0,3

-0,0

78,6

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

8,2

119,9

0,5

+0,1

41,4

  Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

28,1

81,3

1,8

-0,4

88,6

  Producţia altor produse din minerale nemetalifere

60,9

97,5

3,7

-0,1

45,9

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

50,6

97,8

3,0

-0,1

79,9

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

0,9

750,0

0,1

+0,0

1,8

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

3,5

51,9

0,3

-0,2

35,6

  Industria metalurgică

2,0

38,0

0,1

-0,2

110,7

  Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

12,0

75,6

0,8

-0,3

45,4

  Fabricarea de maşini şi echipamente

12,9

67,3

0,8

-0,4

75,0

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

4,2

60,8

0,3

-0,2

116,3

fabricarea de maşini agricole

3,3

51,0

0,2

-0,2

80,3

fabricarea aparatelor de uz casnic

0,3

90,6

0,0

-0,0

16,3

  Producţia de maşini şi aparate electrice

14,6

100,6

4,7

+0,0

161,6

  Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

7,4

60,9

0,5

-0,3

53,0

  Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

27,0

96,3

1,9

-0,1

80,2

producţia de mobilier

21,4

87,6

1,5

-0,2

80,7

 Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

530,7

117,2

34,2

+5,3

83,8

  Producţia şi distribuţia energiei electrice

377,5

119,5

25,6

+4,4

83,2

  Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

153,2

110,7

8,6

+0,9

85,2

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47898 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran