RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2009
02.03.2010
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2009 1)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1195,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,0% (-36,7 mii) faţă de trimestrul IV 2008. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-62,3 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-38,6 mii). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 96,1% la 93,8%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 3,9% la 6,2%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,0%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,0%), iar ponderea persoanelor active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban (50,5% şi respectiv 49,5%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,4%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (41,8%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 43,3%, în comparaţie cu rata pentru femei – 37,8%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,5% în mediul urban şi 35,3% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,8%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 45,1%, micşorându-se cu 1,7 p.p. faţă de nivelul trimestrului IV 2008.

FM_Q4_2009_img01.png

Populaţia ocupată a constituit peste 1121,6 mii persoane, micşorându-se cu 5,3% faţă de trimestrul IV 2008. Ca şi în cazul populaţiei active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,4% bărbaţi şi 49,6% femei) în timp ce pe medii s-au înregistrat diferenţe mai mari (48,6% mediul urban şi 51,4% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 37,9%, înregistrând o scădere cu 2,3 p.p. în comparaţie cu tr. IV 2008. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (40,1%) în comparaţie cu femeile – 35,9%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 43,7% în mediul urban şi 33,7% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 44,7%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani - 42,2% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 26,5%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 266,3 mii persoane (23,7% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul IV 2008 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut semnificativ – cu circa 39 mii, sau cu 12,7%, ceea ce înseamnă că o persoană din şapte ce activa în agricultură a abandonat această activitate. Totodată 60% din persoanele ocupate în agricultură continuă să lucreze în gospodăria auxiliară proprie.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 855,3 mii, în scădere cu 23,7 mii sau cu 2,7% faţă de trimestrul IV 2008. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,6% (13,2% în 2008) şi în construcţii, respectiv, 6,3% (7,2% în 2008). Numărul persoanelor ocupate în industrie a înregistrat 97,6%, în construcţii, respectiv 83,1% din nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 56,3% din totalul persoanelor ocupate, această pondere crescând cu 2,5 p.p. faţă de trimestrul IV 2008, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 5,5 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 63,1% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 30,0% - cu cea publică, şi, 6,9% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 73,4% din total.

În sectorul informal au lucrat 12,1% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 30,7% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit mai bine de o pătrime (29,3%), totodată circa 12,3% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 88,3 mii, ceea ce reprezintă 7,9% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 8,5% în comparaţie cu trimestrul IV 2008.

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de circa 73,9 mii, fiind cu 25,6 mii mai mare faţă de trimestrul IV 2008. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,3% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 63,2%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 6,2%, fiind mai ridicată faţă de trimestrul IV a. 2008 (3,9%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 7,4% şi 5,0%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 7,9%, faţă de mediul rural – 4,5%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 13,7%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 11,1%.

FM_Q4_2009_img02.png

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 59,6% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, depăşind nivelul trimestrului respectiv al anului 2008 cu 1,4 p.p, sau cu 47,8 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit constituie circa 35,2 mii. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 293,3 mii persoane. Din numărul celor declaraţi plecaţi bărbaţi au fost 62,1%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 70,8%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2181‰.

Indicatori lunari

Spre deosebire de evoluţiile din anul trecut, în acest an, rata ocupării pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie a înregistrat valori mai mici. În 2008, rata lunară maximă s-a înregistrat în octombrie şi a fost de 42,7%. În octombrie 2009 acest indicator a înregistrat valoarea de 40,4% (-2,3 p.p.). În decembrie rata de ocupare a înregistrat o valoare mai joasă faţă de lunile precedente şi faţă de valoarea înregistrată în 2008 (37,5%, respectiv 34,6%). Acest fapt se datorează şi scăderii ponderii populaţiei ocupate în agricultură: de la 29,2% în octombrie, la 17,9% în decembrie.

Rata şomajului înregistrată în luna octombrie a fost mai joasă (5,6%) faţă de lunile noiembrie şi decembrie (5,9%, respectiv 7,2%). În comparaţie cu lunile respective ale anului 2008 acest indicator are valori mai mari faţă de anul trecut (+1,9 p.p., +2,6 p.p., +2,2 p.p.).

FM_Q4_2009_img03.png

FM_Q4_2009_img04.png

>> Anexă (format .PDF)

1) Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Elena Basarab
Şeful secţiei statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 21 08 47

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44159 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran