RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009
15.03.2010
Versiune tipar

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 20091

Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2009.

În anul 2009 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2747,6 lei şi s-a mărit faţă de anul 2008 atît în valoare nominală, cît şi în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 8,6 %.

Niveluri mai înalte au fost înregistrate în aşa activităţi ca: financiar bancare - 5637,7 lei, energie electrică şi termică, gaze şi apă – 4520,3 lei, transport şi comunicaţii 3653,5 lei, industria extractivă – 3314,0 lei, construcţii – 3057,3 lei, etc.

Sub media pe republică au fost salariile angajaţilor din activităţile: agricultură, economia vînatului şi silvicultură – 1468,9 lei, piscicultură – 1620,3 lei, învăţămînt -2135,6 lei, hoteluri şi restaurante – 2153,6 lei.

În sectorul bugetar salariul mediu lunar a înregistrat valoarea absolută de 2406,5 lei, în sectorul real 2944,4 lei.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat în anul 2009

Genurile de activitate
(diviziuni CAEM)

Lei

În % faţă de 2008

Total

2747,6

108,6

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1468,9

99,0

Agricultura, economia vînatului şi servicii auxiliare

1454,7

99,1

Silvicultura, exploatări forestiere şi servicii anexe

1619,3

98,3

Piscicultura

1620,3

118,5

Industrie:

3135,6

103,1

Industria extractivă

3314,0

88,6

Industria prelucrătoare

2800,8

101,4

industria alimentară şi a băuturilor

2755,3

103,2

fabricarea produselor de tutun

5345,9

125,3

fabricarea produselor textile

2564,5

93,9

fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

2096,5

101,9

producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

2455,3

101,7

prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

2214,2

114,9

fabricarea hîrtiei şi cartonului

2806,9

98,6

edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

4244,6

102,9

industria chimică

2981,3

94,3

producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

2554,9

106,1

producţia altor produse din minerale nemetalifere

4283,1

97,3

industria metalurgică şi prelucrarea metalelor

3275,4

92,9

fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

2892,8

92,8

fabricarea de maşini şi echipamente

2803,3

98,8

fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou

3767,5

98,2

producţia de maşini şi aparate electrice

3792,7

100,1

producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

3585,1

95,4

producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi producţia de ceasuri

2897,2

115,9

producţia mijloacelor de transport rutier

1220,6

88,8

producţia altor mijloace de transport

4273,0

96,9

producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

2330,1

103,1

recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile

3629,0

66,6

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

4520,3

104,7

producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă

4840,6

103,6

captarea, epurarea şi distribuţia apei

3584,5

106,5

Construcţii

3057,3

88,1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

2614,1

103,3

vînzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru mijloacele de transport cu motoare cu ardere internă

3176,4

105,0

comerţ cu ridicata şi intermedieri, exclusiv comerţ cu autovehicule şi motociclete

2813,0

105,4

comerţ cu amănuntul; repararea obiectelor de uz casnic şi personale

2325,9

100,7

Hoteluri şi restaurante

2153,6

102,0

Transporturi şi comunicaţii

3653,5

103,4

transporturi terestre

2364,9

95,8

transporturi pe apă

2608,4

83,9

transporturi aeriene

7941,9

106,7

activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism

4051,3

106,9

poşta şi telecomunicaţii

5465,6

103,1

Activităţi financiare

5637,7

103,5

activităţi financiare

5776,9

102,2

activităţi de asigurări

4820,4

112,4

activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări

5561,9

109,2

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

3417,2

106,3

tranzacţii imobiliare

2572,5

111,2

închirierea maşinilor şi a echipamentelor fără operator, a bunurilor personale şi de uz casnic

1336,4

104,2

tehnică de calcul şi activităţi conexe

5154,0

105,0

cercetare şi dezvoltare

3620,8

107,8

alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

3248,4

106,2

Administraţie publică

3209,0

114,5

Învăţămînt - total

2135,6

127,8

învăţămînt primar

1588,0

134,6

învăţămînt extraşcolar

2359,6

130,6

învăţămînt secundar

2158,0

130,8

învăţămînt secundar general

2102,5

131,7

învăţămînt gimnazial

1878,8

132,2

învăţămînt liceal, învăţămînt mediu de cultură generală

2216,6

131,9

învăţămînt secundar tehnic şi profesional

2605,2

125,3

învăţămînt secundar profesional

2360,4

127,3

învăţămînt mediu de specialitate (colegii)

2842,8

123,5

învăţămînt superior

3316,8

118,0

învăţămînt superior universitar

3312,9

118,5

învăţămînt postuniversitar

3491,9

101,7

învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt

3436,7

96,2

Sănătate şi asistenţă socială

2718,2

120,0

activităţi referitoare la sănătatea umană

2852,6

119,0

activităţi veterinare

2724,6

123,3

activităţi de asistenţă socială

1748,2

140,5

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2289,1

113,7

Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare

2484,7

110,2

activităţi asociative

4157,8

112,9

activităţi recreative, culturale şi sportive

2032,0

117,2

activităţi de servicii particulare

2428,9

91,6

Tabelul 2. Evoluţia salariului mediu lunar al unui angajat pe activităţi economice (lei)

Genurile de activitate

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

1103,1

1318,7

1697,1

2065,0

2529,7

2747,6

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

642,6

744,0

914,5

1098,6

1484,4

1468,9

Piscicultura

860,2

1043,1

1191,0

1281,0

1367,7

1620,3

Industrie:

1501,9

1764,5

2084,5

2540,7

3041,7

3135,6

industria extractivă

1598,9

2037,3

2623,8

3098,3

3739,7

3314,0

industria prelucrătoare

1417,8

1651,6

1914,5

2314,1

2762,8

2800,8

energie electrică şi termică, gaze şi apă

1946,6

2323,6

2872,3

3595,8

4316,4

4520,3

Construcţii

1639,1

1972,8

2429,1

2967,6

3468,9

3057,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

1051,0

1228,1

1555,2

2088,7

2530,7

2614,1

Hoteluri şi restaurante

975,0

1150,5

1384,6

1759,5

2111,9

2153,6

Transporturi şi comunicaţii

1786,3

2142,9

2549,1

3039,5

3533,1

3653,5

Activităţi financiare

3254,8

3450,6

3863,3

4648,3

5446,3

5637,7

Tranzacţii imobiliare

1382,0

1671,4

2051,7

2583,6

3215,6

3417,2

Administraţie publică

1204,6

1363,6

2164,3

2389,0

2802,4

3209,0

Învăţămînt

710,7

881,8

1209,3

1351,2

1670,5

2135,6

Sănătate şi asistenţă socială

844,7

1016,7

1333,5

1703,2

2265,5

2718,2

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

801,9

1010,9

1302,2

1600,3

2013,9

2289,1

activităţi recreative, culturale şi sportive

653,2

795,7

1058,9

1337,8

1734,5

2032,0

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Notă: Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.

Persoana de contact:

Elena Vâtcărău
Şef al Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47946 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran