RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în anul 2009
Minimul de existenţă în anul 2009
31.03.2010
Versiune tipar

Minimul de existenţă în anul 2009

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2009 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1187,8 lei, fiind în descreştere faţă de anul 2008 cu 13,2%. Această scădere a avut loc preponderent din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare2, astfel încît, valoarea coşului alimentar al minimului de existenţă s-a micşorat cu 10,2%. Totodată, s-a redus şi ponderea coşului nealimentar în valoarea totală a minimului de existenţă cu 1,7 puncte procentuale.

Min_Xist_2009.png

În funcţie de mediul de reşedinţă, minimul de existenţă pentru anul 2009 se caracterizează prin valori maxime pentru mediul urban (1295,3 lei) şi respectiv valori minime pentru mediul rural (1112,4 lei). Acest decalaj este determinat de diferenţele existente în componenţa coşului alimentar şi a structurii cheltuielilor de consum a gospodăriilor din mediul urban şi rural.

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1251,1 lei, şi în special bărbaţilor – 1327,0 lei (anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1022,8 lei şi reprezintă 86,1% din valoarea medie pentru total populaţie.

Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1112,0 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 451,0 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1228,3 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor până la 1,5/3,0 ani constituie în medie 478,9 lei pentru persoanele asigurate şi 150 lei pentru cele neasigurate, aceste plăţi sociale acoperă necesarul pentru copii în vârstă de până la 1 an în proporţie de 106,2% şi 33,3% (în anul 2008 respectiv 65,7% şi 30,2%).

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2009 au constituit în medie pe o persoană 1204,4 lei3, iar co-raportul dintre veniturile medii şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost de 101,4%, faţă de 86,9% în anul precedent.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în anul 2009 a constituit 2747,6 lei, sau cu 8,6% mai mult comparativ cu anul precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă în proporţie de 2,2 ori faţă de 1,7 ori în anul 2008. În funcţie de activităţile economiei naţionale se constată un nivel maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru salariaţii din sectorul financiar – de 4,5 ori, iar cel minim fiind în cazul celor din agricultură, economia vînatului şi silvicultura, a căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 129,5% (anexa 2).

Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2010 a constituit 775,5 lei, sau cu 20,0% mai mult comparativ cu anul precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 75,8%, faţă de 55,4% în anul 2008.

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2006-2009

2006

2007

2008

2009

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

935,1

1099,4

1368,1

1187,8

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

839,6

1018,7

1188,6

1204,4

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei

1697,1

2065,0

2529,7

2747,6

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite4, lei

442,3

548,3

646,4

775,5

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

89,8

92,7

86,9

101,4

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

171,9

178,1

174,9

219,6

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în %

55,3

58,1

55,4

75,8


Majorarea co-raportului dintre principalele surse de venit ale populaţiei faţă de minimul de existenţă este determinată de faptul, că veniturile populaţiei şi în special mărimea medie a salariului şi pensiilor a fost în creştere în anul 2009, în condiţiile stabilităţii nivelului general al preţurilor, iar în cazul produselor alimentare fiind înregistrată o scădere a acestora cu 5,6%.

1) Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului "Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.
2) Indicele mediu al preţurilor de consum pentru produse alimentare în anul 2009 faţă de anul 2008 a constituit 94,4%.
3) Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice.
4) Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2010.

Anexa 1. Evoluţia minimului de existenţă în 2006-2009 (medii lunare pe o persoană, lei)

Anexa 2. Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economie pe tipuri de activităţi economice şi minimul de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă în 2006-2009

Persoană de contact:

Ala Negruţa
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
Tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38963 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran