RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în 2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în 2009
31.03.2010
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în 20091

Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1204,4 lei, fiind în creştere cu 1,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de anul 2008 cu 1,0 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Veniturile din prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 16,9% (cu 2,0 puncte procentuale mai mult faţă de anul 2008), veniturile din activitatea individuală agricolă - cu 10,9% (+0,4 p.p.), iar cele din activitatea individuală non-agricolă - cu 6,3% (-1,2 p. p.). O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 16,4% sau cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2008.

 Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale, pe surse de formare, 2009

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 513,4 lei sau cu 52,0% mai mari decît ale populaţiei din mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 57,2% (56,5% în 2008), iar prestaţiile sociale în proporţie de (13,6% în 2008) (vezi anexa tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (29,1%), dar contribuţia acesteia este de 2 ori mai mică decît în mediul urban. Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 21,5% din totalul veniturilor disponibile. Cea mai mare parte a veniturilor din activitatea agricolă este reprezentată de contravaloarea produselor din resurse proprii (96,7%), veniturile băneşti de la comercializarea producţiei agricole proprii au constituit respectiv 3,3% din veniturile obţinute din practicarea acestei activităţi.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 21,0% sau cu 4,9 p.p mai puţin faţă de anul 2008. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, acestea au contribuit la formarea veniturilor cu 19,5%, faţă de 16,3% în 2008 (vezi anexa tabelul 3).

În structura veniturilor disponibile predominante sînt veniturile băneşti, cărora în 2009 le revine 86,4%, iar celor în natură – 13,6%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1041,1 lei lunar în medie pe o persoană şi a veniturilor în natura – 163,3 lei (vezi anexa tabelul 1).

Veniturile băneşti constituie 95,3% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestor venituri în total venituri disponibile a fost de 76,7% (vezi anexa tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2009 au constituit în medie pe o persoană lunar 1283,2 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 4,5% (vezi anexa, tabelul 4).

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 43,7% (cu 3,5 puncte procentuale mai mult faţă de anul 2008). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 15,3% din cheltuielile totale de consum (- 1,0 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 11,6% (- 1,1 p.p). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (5,9% faţă de 5,6% în 2008), comunicaţii (4,7% faţă de 4,9%), transport (4,5% faţă de 4,9%), dotarea locuinţei (3,7% faţă de 4,8%), învăţămînt (0,5% faţă de 0,4%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat în medie 40,7% din cheltuielile lunare de consum (37,8% în 2008), iar în rural – 47,0% (42,7%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru servicii de comunicaţii (5,3% faţă de 4,2% în mediul rural), servicii de recreere şi cultură (2,9% faţă de 0,9%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,6% faţă de 1,0%).

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1579,0 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 511,5 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 4,5% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură constituie în medie 21,3% din total cheltuieli de consum, dat fiind practicării activităţilor agricole pe cont propriu şi ca rezultat obţinerea produselor agroalimentare pentru consumul gospodăriei.

1) Date preliminare

  Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

>> Anexă (formar .PDF)

Persoană de contact:

Ala Negruţă
Şef al Direcţiei statistica socială şi nivelul de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38968 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran