RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
08.04.2010
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 s-au cifrat la 110,6 mil. dolari SUA, cu 30,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,2% - comparativ cu luna februarie 2009.

COMEXTianfeb2010_01.png

În ianuarie-februarie 2010 exporturile au totalizat 195,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 16,2%.

Ianuarie-februarie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2009

Ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2009

2010

2009

2010

Export – total

 din care:

195,1

116,2

100,0

100,0

-19,1

16,2

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

104,3

109,6

56,7

53,5

-8,5

5,4

 ţările CSI

70,0

128,5

32,4

35,9

-10,8

9,3

 alte ţări

20,8

113,6

10,9

10,6

0,2

1,5

Import – total

 din care:

450,7

98,1

100,0

100,0

-27,3

-1,9

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

169,1

106,2

34,7

37,5

-18,2

2,2

 ţările CSI

183,9

92,0

43,5

40,8

-5,8

-3,5

 alte ţări

97,7

97,3

21,8

21,7

-3,3

-0,6

balanţA comercialĂ – total

 din care:

-255,6

87,7

100,0

100,0

x

x

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

-64,8

101,3

21,9

25,4

x

x

 ţările CSI

-113,9

78,3

49,9

44,5

x

x

 alte ţări

-76,9

93,7

28,2

30,1

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 104,3 mil. dolari SUA (cu 9,6% mai mult faţă de ianuarie-februarie 2009), deţinînd o cotă de 53,5% în total exporturi (56,7% în ianuarie-februarie 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 35,9% (în ianuarie-februarie 2009 – 32,4%), ce corespunde unei valori de 70,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 28,5%, comparativ cu ianuarie-februarie 2009.

Primele 25 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,8% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2009

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2009

2010

2009

2010

Export - total

195,1

116,2

100,0

100,0

-19,1

16,2

 din care:

Federaţia Rusă

47,4

160,3

17,6

24,3

-3,6

10,6

România

29,0

83,7

20,7

14,9

-2,7

-3,4

Italia

22,3

116,8

11,4

11,4

-2,3

1,9

Ucraina

12,0

127,2

5,6

6,2

-5,2

1,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

11,0

142,9

4,6

5,6

1,0

2,0

Grecia

10,9

de 3,4 ori

1,9

5,6

0,6

4,6

Germania

10,6

135,1

4,7

5,5

-2,2

1,6

Belarus

8,4

71,0

7,0

4,3

-0,4

-2,0

Turcia

6,8

162,1

2,5

3,5

-0,3

1,5

Polonia

4,5

82,5

3,3

2,3

-0,5

-0,6

Franţa

4,4

79,4

3,3

2,2

-0,5

-0,7

Republica Cehă

2,7

de 4,3 ori

0,4

1,4

0,0

1,2

Libia

2,4

-

-

1,2

-

-

Elveţia

2,2

45,3

2,9

1,1

1,9

-1,6

Statele Unite ale Americii

1,9

de 2,3 ori

0,5

1,0

-0,8

0,6

Georgia

1,9

de 2,4 ori

0,5

1,0

0,1

0,7

Bulgaria

1,5

78,9

1,1

0,8

-0,5

-0,2

Irak

1,4

136,5

0,6

0,7

0,4

0,2

Lituania

1,2

178,6

0,4

0,6

-0,5

0,3

Belgia

1,2

119,4

0,6

0,6

-0,3

0,1

Ungaria

1,1

40,2

1,7

0,6

0,7

-1,0

Austria

1,1

77,1

0,9

0,6

-0,3

-0,2

Slovacia

1,0

de 2,3 ori

0,3

0,5

-0,4

0,3

Kazahstan

1,0

51,2

1,1

0,5

-1,3

-0,6

Olanda

0,9

106,1

0,5

0,4

-0,4

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+60,3%), Grecia (de 3,4 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+42,9%), Italia (+16,8%), Germania (+35,1%), Ucraina (+27,2%), Turcia (+62,1%) şi Republica Cehă (de 4,3 ori), a influenţat creşterea pe total exporturi cu 24,9%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2009

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2009

2010

2009

2010

Export - total

195,1

116,2

100,0

100,0

-19,1

16,2

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

48,7

119,1

24,3

25,0

6,2

4,7

Cereale şi preparate pe bază de cereale

15,6

166,4

5,6

8,0

4,1

3,7

Legume şi fructe

28,4

127,6

13,3

14,6

0,8

3,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

0,4

7,1

3,7

0,2

2,8

-3,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,4

137,5

1,0

1,2

-1,3

0,4

Băuturi şi tutun

24,0

117,3

12,2

12,3

-3,1

2,1

Băuturi

20,8

114,7

10,8

10,7

-3,1

1,6

Tutun brut şi prelucrat

3,2

136,7

1,4

1,6

0,0

0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

12,3

77,8

9,4

6,3

0,1

-2,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

9,5

72,9

7,7

4,9

5,4

-2,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,4

80,4

4,0

2,8

-1,1

-0,8

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

5,4

80,4

4,0

2,8

-1,1

-0,8

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

14,0

de 5,5 ori

1,5

7,2

-0,6

6,8

Produse medicinale şi farmaceutice

11,9

de 8,5 ori

0,8

6,1

-0,3

6,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

1,3

169,7

0,4

0,7

-0,1

0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

13,1

120,5

6,5

6,7

-11,8

1,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

1,1

de 5,7 ori

0,1

0,6

-1,7

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

5,5

125,6

2,6

2,8

-2,0

0,7

Articole din minerale nemetalice

3,6

142,7

1,5

1,8

-2,3

0,6

Articole prelucrate din metal

1,9

99,0

1,2

1,0

-1,1

0,0

Maşini şi echipamente pentru transport

27,6

133,8

12,3

14,1

0,7

4,1

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

1,2

135,4

0,5

0,6

0,3

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

1,8

de 2,0 ori

0,5

0,9

-0,6

0,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,4

33,1

0,7

0,2

0,3

-0,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

2,8

128,3

1,3

1,4

-0,2

0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

15,1

111,9

8,1

7,8

1,5

1,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

3,8

de 2,8 ori

0,8

2,0

-0,4

1,5

Alte echipamente de transport

2,2

de 15,6 ori

0,1

1,1

0,0

1,2

Articole manufacturate diverse

49,0

98,7

29,6

25,1

-9,6

-0,4

Mobilă şi părţile ei

3,3

105,2

1,9

1,7

-1,4

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,0

91,6

1,3

1,0

-0,7

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

34,2

102,4

19,9

17,5

-3,7

0,5

Încălţăminte

4,8

100,8

2,8

2,5

-2,0

0,0

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

0,7

30,9

1,3

0,3

-0,8

-0,9

Alte articole diverse

3,6

108,0

2,0

1,9

-0,7

0,2

Structura exporturilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale economiei ţării noastre.

În cadrul exporturilor realizate ponderi mai mari s-au înregistrat la articole manufacturate diverse (25,1% din total exporturi), preponderente fiind îmbrăcămintea şi accesoriile (69,8% din total secţiune şi 17,5% din total exporturi) şi încălţămintea (9,8% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi).

Produsele alimentare şi animalele vii s-au clasat pe locul doi după ponderea în totalul valoric al exporturilor (+25,0%). În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (58,4% din total secţiune şi 14,6% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (32,0% din total secţiune şi 8,0% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei deţinînd o pondere de 14,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice reprezintă 54,9% din total secţiune şi 7,8% din total exporturi.

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul patru înregistrînd o pondere de 12,3% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi băuturile alcoolice şi nealcoolice (86,6% din total secţiune şi 10,7% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul cinci cu o pondere de 7,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice deţin 84,6% din total secţiune şi 6,1% din total exporturi.

În continuare urmează secţiunile „Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă” cu 6,7% din total exporturi şi „Materiale brute necomestibile” cu o pondere de 6,3%.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse chimice şi produse derivate (de 5,5 ori), produse alimentare şi animale vii (+19,1%), maşini şi echipamente pentru transport (+33,8%), băuturi şi tutun (+17,3%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi respectiv cu 6,8%, 4,7%, 4,1% şi 2,1%.

Totodată s-au redus exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-27,1%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-66,9%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-69,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-19,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-8,4%).

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 au însumat 252,0 mil. dolari SUA, cu 26,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,1% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2009.

În ianuarie-februarie 2010 importurile au totalizat 450,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 1,9%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 169,1 mil. dolari SUA (cu 6,2% mai mult decît în ianuarie-februarie 2009), deţinînd o pondere de 37,5% în total importuri (34,7% în ianuarie-februarie 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 183,9 mil. dolari SUA (cu 8,0% mai mică faţă de ianuarie-februarie 2009), care echivalează cu o cotă de 40,8% în total importuri (43,5% în ianuarie-februarie 2009).

COMEXTianfeb2010_02.png

Primele 24 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 93,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2009

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2009

2010

2009

2010

Import - total

450,7

98,1

100,0

100,0

-27,3

-1,9

 din care:

Federaţia Rusă

120,5

de 5,0 ori

5,2

26,7

-14,9

21,0

Ucraina

52,1

109,8

10,3

11,6

-7,1

1,0

România

41,4

132,2

6,8

9,2

-7,2

2,2

China

39,0

117,0

7,3

8,6

-0,5

1,2

Italia

26,2

120,1

4,8

5,8

-2,0

1,0

Germania

25,9

90,1

6,3

5,7

-2,6

-0,6

Turcia

22,8

96,8

5,1

5,1

-1,2

-0,2

Polonia

9,2

103,5

1,9

2,0

-0,7

0,1

Belarus

9,1

67,3

2,9

2,0

-1,0

-1,0

Grecia

8,9

de 2,5 ori

0,8

2,0

0,2

1,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

7,9

110,9

1,6

1,8

-0,6

0,2

Austria

7,5

100,9

1,6

1,7

0,2

0,0

Ungaria

6,5

89,0

1,6

1,4

-0,3

-0,2

Franţa

6,1

84,8

1,6

1,4

-1,4

-0,2

Bulgaria

5,4

131,7

0,9

1,2

-0,2

0,3

Olanda

4,8

113,9

0,9

1,1

-1,0

0,1

Statele Unite ale Americii

4,5

72,7

1,3

1,0

-0,6

-0,4

Republica Cehă

4,5

94,9

1,0

1,0

-0,4

-0,1

Japonia

4,3

80,6

1,2

1,0

-0,8

-0,2

India

3,9

124,6

0,7

0,9

-0,1

0,2

Belgia

3,6

124,3

0,6

0,8

-0,3

0,2

Vietnam

2,8

135,4

0,4

0,6

0,1

0,2

Spania

2,5

31,3

1,7

0,5

0,6

-1,2

Coreea de Sud

2,2

68,4

0,7

0,5

-0,4

-0,2

Kazahstan

1,2

1,0

24,9

0,3

17,8

-24,6

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+32,2%), China (+17,0%), Grecia (de 2,5 ori), Ucraina (+9,8%), Italia (+20,1%), a atenuat diminuarea pe total importuri cu 6,6%. Creşterea importurilor din Federaţia Rusă (de 5,0 ori) a fost condiţionată, în principal, de reluarea livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-februarie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2009

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2009

2010

2009

2010

Import - total      

450,7

98,1

100,0

100,0

-27,3

-1,9

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

53,3

108,5

10,7

11,8

-1,7

0,9

Produse lactate şi ouă de păsări

4,2

139,9

0,7

0,9

-0,1

0,3

Peşte, crustacee, moluşte

5,1

91,0

1,2

1,1

-0,1

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

7,2

100,0

1,6

1,6

-1,0

0,0

Legume şi fructe

18,3

154,1

2,6

4,1

-0,5

1,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

4,9

85,5

1,3

1,1

0,0

-0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

7,2

98,0

1,6

1,6

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

12,8

116,1

2,4

2,8

-1,1

0,4

Băuturi

3,2

74,2

0,9

0,7

-0,8

-0,2

Tutun brut şi prelucrat

9,6

143,4

1,5

2,1

-0,3

0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

7,8

106,1

1,6

1,7

-1,0

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

2,1

194,7

0,2

0,5

-0,2

0,2

Lemn şi plută

1,9

76,4

0,6

0,4

-0,2

-0,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,1

110,2

0,4

0,5

-0,2

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

138,3

91,3

33,0

30,7

-1,5

-2,9

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

38,2

114,5

7,3

8,5

-4,4

1,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

98,9

84,8

25,4

21,9

5,5

-3,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

54,7

115,8

10,3

12,1

-2,9

1,6

Produse medicinale şi farmaceutice

24,2

129,4

4,1

5,4

0,2

1,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

11,2

106,8

2,3

2,5

-0,4

0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

4,6

de 4,3 ori

0,2

1,0

-0,9

0,8

Materiale plastice sub forme primare

3,8

125,4

0,7

0,8

-0,6

0,2

Materiale plastice prelucrate

4,4

74,3

1,3

1,0

-0,3

-0,3

Alte materiale şi produse chimice

3,1

63,9

1,1

0,7

-0,4

-0,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

69,1

111,1

13,5

15,3

-7,7

1,5

Cauciuc prelucrat

5,2

113,1

1,0

1,2

-0,8

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

8,4

128,1

1,4

1,9

-0,8

0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

22,6

124,4

4,0

5,0

-1,4

1,0

Articole din minerale nemetalice

7,7

87,5

1,9

1,7

-0,8

-0,2

Fier şi oţel

9,4

113,3

1,8

2,1

-1,9

0,2

Articole prelucrate din metal

8,7

101,3

1,9

1,9

-1,2

0,0

Maşini şi echipamente pentru transport

76,8

91,4

18,3

17,0

-10,3

-1,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

6,9

72,0

2,1

1,5

-1,1

-0,6

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

7,9

79,5

2,2

1,8

-1,4

-0,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

3,1

78,4

0,9

0,7

-0,2

-0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

14,5

148,9

2,1

3,2

-1,3

1,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

26,0

104,8

5,4

5,8

-0,9

0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

14,9

63,1

5,2

3,3

-5,3

-1,9

Articole manufacturate diverse

36,7

79,9

10,0

8,1

-0,9

-2,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

3,0

106,4

0,6

0,7

-0,3

0,0

Mobilă şi părţile ei

5,5

94,9

1,3

1,2

-0,5

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

8,7

80,1

2,4

1,9

0,0

-0,5

Încălţăminte

2,1

57,4

0,8

0,5

0,0

-0,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

3,4

38,1

1,9

0,7

0,5

-1,2

Alte articole diverse

12,4

101,0

2,7

2,8

-0,6

0,0

Structura importurilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 30,7% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 71,5% din total secţiune şi 21,9% din total importuri de mărfuri.

Maşinile şi echipamentele pentru transport au avut o pondere de 17,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (33,9% din total secţiune şi 5,8% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (18,9% din total secţiune şi 3,2% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o cotă de 15,3% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (32,8% din total secţiune şi 5,0% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 12,1% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, preponderente rămîn a fi produsele medicinale şi farmaceutice (44,2% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (20,5% din total secţiune şi 2,5% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 11,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 34,3% din total secţiune şi 4,1% din total importuri.

Pe grupe de mărfuri s-au înregistrat majorări la importurile de produse chimice şi produse derivate (+15,8%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+11,1%), produse alimentare şi animale vii (+8,5%), băuturi şi tutun (+16,1%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+6,1%), care au atenuat diminuarea pe total importuri cu 4,5%.

Totodată s-au redus importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (-8,7%), articole manufacturate diverse (-20,1%), maşini şi echipamente pentru transport (-8,6%).

COMEXTianfeb2010_03.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 255,6 mil. dolari SUA, cu 36,0 mil. dolari SUA (-12,3%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 64,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2009 – 64,0 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 113,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2009 – 145,4 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2010 în % faţă de ianuarie-februarie 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-291,6

-255,6

87,7

 din care:

Federaţia Rusă

5,6

-73,1

x

Ucraina

-38,0

-40,1

105,5

China

-33,3

-38,8

116,4

Turcia

-19,4

-16,0

82,7

Germania

-20,9

-15,3

73,1

România

3,4

-12,4

x

Austria

-6,0

-6,3

106,7

Ungaria

-4,4

-5,3

119,7

Polonia

-3,4

-4,7

137,6

Japonia

-5,4

-4,3

80,6

Olanda

-3,4

-4,0

115,7

Italia

-2,7

-3,9

143,9

Bulgaria

-2,2

-3,9

176,5

India

-3,1

-3,8

122,0

Vietnam

-2,0

-2,8

134,9

Statele Unite ale Americii

-5,3

-2,6

48,1

Belgia

-1,9

-2,4

126,8

Spania

-7,7

-2,3

29,5

Coreea de Sud

-3,2

-2,2

68,4

Republica Cehă

-4,1

-1,8

43,7

Franţa

-1,7

-1,7

102,3

Slovacia

-1,0

-0,9

92,1

Belarus

-1,7

-0,7

42,1

Lituania

-1,2

-0,5

39,7

Kazahstan

-112,5

-0,2

0,2

Elveţia

2,3

0,4

19,2

Irak

1,1

1,4

136,5

Georgia

0,8

1,8

de 2,4 ori

Grecia

-0,3

2,1

x

Libia

-

2,4

x

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

0,6

3,1

de 5,5 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2010 în % faţă de ianuarie-februarie 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-291,6

-255,6

87,7

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

-8,2

-4,6

55,8

Produse lactate şi ouă de păsări

-2,7

-3,6

131,2

Peşte, crustacee, moluşte

-5,4

-5,1

92,8

Cereale şi preparate pe bază de cereale

2,1

8,3

de 3,9 ori

Legume şi fructe

10,4

10,1

97,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,3

-0,5

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-5,4

-4,4

82,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

0,2

0,3

117,7

Produse şi preparate alimentare diverse

-7,3

-7,1

97,9

Băuturi şi tutun

9,5

11,2

118,6

Băuturi

13,8

17,6

127,5

Tutun brut şi prelucrat

-4,3

-6,4

147,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

8,4

4,4

52,9

Seminţe şi fructe oleaginoase

11,9

7,4

61,9

Lemn şi plută

-2,4

-1,7

70,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-1,7

-1,7

101,6

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-151,1

-137,4

90,9

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-33,0

-37,4

113,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-116,6

-98,8

84,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,7

4,4

77,2

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

6,0

5,0

84,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-44,7

-40,7

91,1

Produse medicinale şi farmaceutice

-17,3

-12,3

71,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-9,8

-10,0

102,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-1,1

-4,6

de 4,3 ori

Materiale plastice sub forme primare

-3,0

-3,8

124,0

Materiale plastice prelucrate

-5,7

-4,1

72,7

Alte materiale şi produse chimice

-4,8

-2,9

61,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-51,3

-56,0

109,2

Cauciuc prelucrat

-3,9

-4,8

123,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-6,3

-7,3

114,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-13,8

-17,2

124,0

Articole din minerale nemetalice

-6,3

-4,2

65,7

Fier şi oţel

-8,0

-9,3

115,5

Articole prelucrate din metal

-6,7

-6,8

102,0

Maşini şi echipamente pentru transport

-63,4

-49,3

77,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

0,3

-0,3

x

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-8,7

-5,1

58,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,3

-0,03

x

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-7,8

-5,1

66,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-3,8

-3,0

77,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-9,4

-14,3

153,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-11,3

-10,9

96,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-22,3

-11,1

49,8

Alte echipamente de transport

-0,7

0,6

x

Articole manufacturate diverse

3,7

12,3

de 3,3 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

-2,4

-2,8

118,3

Mobilă şi părţile ei

-2,6

-2,1

82,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,6

1,7

105,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

22,5

25,5

113,2

Încălţăminte

1,0

2,7

de 2,6 ori

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-6,6

-2,7

40,5

Alte articole diverse

-8,9

-8,8

98,4

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul de referinţă a fost de 43,3% faţă de 36,6% în ianuarie-februarie 2009.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2010 mărfuri şi produse în valoare de 12,9 mil. dolari SUA, cu 28,1% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2009, pe seama reducerii importurilor de autoturisme (-24,7%) din Germania, Olanda, Italia, Statele Unite ale Americii, Belgia şi Franţa.

Notă:

1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna februarie 2010 sînt provizorii, iar pentru luna ianuarie – date rectificate.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import).

>> Versiune tipar (format PDF)

Persoana de contact:

Mariana Eni
Şef al Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel: 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44157 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran