RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
23.04.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010 1

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6028,92 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2009 a constituit 104,9% în preţuri comparabile3. În luna martie curent în raport cu martie 2009 acest indice a marcat 105,6%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-martie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 5,9% şi sectorul energetic – cu 3,6%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 4,3% si 0,9%.

Majorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost determinată de creşterea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor de tutun – de 1,9 ori (ponderea în total producţie industrială constituie 2,6%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 56,4% (ponderea – 2,6%); fabricarea vinului – cu 28,0% (ponderea – 6,5%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie – cu 27,6% (ponderea – 0,9%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 22,8% (ponderea – 2,0%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 15,2% (ponderea – 1,4%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 15,0% (ponderea – 0,7%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 14,9% (ponderea – 10,1%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 13,4% (ponderea – 1,1%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale – cu 10,6% (ponderea – 0,2%); fabricarea produselor de morărit – cu 9,7% (ponderea – 0,4%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 8,4% (ponderea – 4,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,5% (ponderea 4,9%) etc.

În acelaşi timp, în ianuarie-martie 2010 s-au înregistrat diminuări ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 46,0%); industria extractivă (cu 39,7%); industria metalurgică (cu 32,3%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) (cu 26,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (cu 25,1%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 23,7%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje (cu 21,0%); fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare (cu 12,8%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic (cu 10,2%); fabricarea de maşini şi aparate electrice (cu 9,1%); fabricarea încălţămintei (cu 6,8%); fabricarea produselor lactate (cu 3,5%) etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-martie 2010

Valoarea producţiei industriale,
în preţuri curente,
mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-mar. 2010 faţă de ian.-mar. 2009
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei,
în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-mar. 2009 faţă de ian.-mar. 2008,
în preţuri comparabile3,%

Industria – total

6028,92

104,9

100,0

+4,9

75,8

 Industria extractivă

27,7

60,3

0,5

-0,4

46,1

 Industria prelucrătoare

3287,8

105,9

73,9

+4,3

71,3

Industria alimentară şi a băuturilor

1753,0

108,3

33,0

+2,6

78,5

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

251,9

104,5

4,9

+0,2

77,6

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

52,1

74,9

1,1

-0,4

72,2

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

254,3

108,4

4,3

+0,3

89,3

fabricarea produselor lactate

241,4

96,5

4,2

-0,2

102,0

fabricarea produselor de morărit

24,1

109,7

0,4

+0,0

94,0

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

7,0

110,6

0,2

+0,0

187,6

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

193,5

99,0

3,7

-0,0

95,5

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

103,8

122,8

2,0

+0,4

85,0

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

3,4

101,6

0,1

+0,0

116,9

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

93,2

156,4

2,6

+1,0

46,5

fabricarea vinului

362,4

128,0

6,5

+1,5

64,9

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

30,8

87,2

0,6

-0,1

71,9

Fabricarea produselor de tutun

111,3

185,4

2,6

+1,3

82,9

Fabricarea produselor textile

127,1

105,6

2,3

+0,1

68,8

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

170,9

114,9

10,1

+1,4

76,6

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

63,0

101,1

3,0

+0,0

52,0

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

15,5

127,6

0,9

+0,2

66,0

fabricarea încălţămintei

47,5

93,2

2,1

-0,2

51,7

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

7,4

54,0

0,2

-0,2

61,0

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

66,0

115,2

1,4

+0,2

47,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

53,3

76,3

1,1

-0,4

92,7

Industria chimică

86,1

121,9

1,6

+0,3

84,4

fabricarea lacurilor şi vopselelor

29,6

100,5

0,6

+0,0

87,8

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

41,1

115,0

0,7

+0,1

75,1

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

114,7

89,8

2,3

-0,3

83,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

253,3

73,8

4,6

-1,7

58,1

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

152,1

100,0

2,7

+0,0

74,2

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

5,1

89,4

0,1

-0,0

29,6

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

35,1

76,0

0,7

-0,2

43,1

Industria metalurgică

12,2

67,7

0,2

-0,1

65,9

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

55,3

79,0

1,0

-0,3

59,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

67,1

113,4

1,1

+0,1

42,2

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

18,6

101,2

0,3

+0,0

51,0

fabricarea de maşini agricole

19,3

104,5

0,4

+0,0

41,4

fabricarea aparatelor de uz casnic

2,9

134,2

0,0

+0,0

27,6

Producţia de maşini şi aparate electrice

43,7

90,9

4,3

-0,4

126,3

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

22,4

41,3

0,4

-0,6

71,3

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

84,7

105,2

1,8

+0,1

70,0

producţia de mobilier

75,3

102,3

1,5

+0,0

70,0

 Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1404,6

103,6

25,5

+0,9

96,7

Producţia şi distribuţia energiei electrice

953,5

104,2

19,1

+0,8

95,6

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

451,1

101,9

6,4

+0,1

99,1

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47846 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran