RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2009
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2009
06.05.2010
Versiune tipar

Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2009

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2009.

Suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 78,0 mii ha, dintre care suprafaţă din intravilan – 42,8 mii ha (54,9%).

Din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane circa 9,3% este ocupată de spaţiile verzi. Suprafaţa acestor spaţii a constituit în anul 2009 - 7,2 mii ha, din care spaţiile verzi de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.) – 4,1 mii ha, spaţiile din zonele turistice şi de agrement – 1,3 mii ha, iar cele cu acces limitat – 0,9 mii ha.

În decursul anului 2009 a fost efectuată plantarea arborilor pe o suprafaţă de 139,3 ha, cu 10,6% mai mult comparativ cu anul precedent. Arbuştii au fost plantaţi pe o suprafaţă de 25,2 ha sau cu 21 la sută mai puţin faţă de anul 2008, iar plantarea plantelor floricole şi suprafeţelor de gazon s-a micşorat cu 4,0% şi a alcătuit – 21,7 ha. În total au fost plantaţi 34,8 mii arbori, 12,6 mii arbuşti, 427,5 mii unităţi de material floricol.

Suprafaţa medie de spaţii verzi ce revine la un locuitor din localităţile urbane este de 49,1 m.p., cel mai mare indicator fiind înregistrat în or. Vadul lui Vodă – 1091,5 m.p. la un locuitor şi or. Frunză – 145,9 m.p. la un locuitor, iar cel mai mic indicator a fost înregistrat în or. Basarabeasca – 7 m.p la un locuitor.

Lungimea totală a străzilor, căilor carosabile şi cheiurilor în anul 2008 a fost de 3,4 mii km, partea pavată a acestora (cu îmbrăcăminte rigidă) fiind de 2,2 mii km (62,7%), iar cu îmbrăcăminte îmbunătăţită a fost de 1,5 mii km (44,3%).

Ponderea părţii pavate din lungimea străzilor, căilor carosabile şi cheiurilor din mun. Chişinău reprezintă 97,3%, în mun. Bălţi – 82,0%, în mun. Comrat – 42,6%, iar în or. Cahul – 47,8%. Lungimea totală a trotuarelor într-o linie este de 1,5 mii km, din care în mun. Chişinău – 0,4 mii km şi în mun. Bălţi – 0,2 mii km, în mun. Comrat – 0,03 mii km, iar în or. Cahul – 0,03 mii km.

În decursul anului 2009, pe teritoriul ţării au fost instalate pe străzi şi căi carosabile 69,8 mii lămpi sau cu 728 lămpi mai mult comparativ cu anul precedent, din care 29,7 mii cu natriu (42,6%). Circa jumătate din lămpi au fost instalate pe străzile şi căile carosabile ale mun. Chişinău (50,0%), 10% - în mun. Bălţi, 5% - în or. Ungheni, 2% - în or. Rîşcani.

În anul 2009 lungimea porţiunilor de străzi şi cheiuri iluminate a constituit 2,3mii km, gradul de acoperire a străzilor luminate fiind de 66,4%. Totodată, în mun. Bălţi, or. Cahul, or. Drochia, or. Străşeni, or. Sîngerei, or. Soroca, or. Comrat peste 90% din lungimea totală a străzilor, căilor carosabile şi cheiurilor sînt luminate. Iluminarea străzilor rămîne a fi o problemă pentru jumătate din oraşe, în unele din ele situaţia fiind chiar deplorabilă: în or. Glodeni gradul de iluminare a străzilor fiind de - 6%, or. Basarabeasca – 13%, iar în oraşele Anenii Noi, Soldăneşti, Căinari străzile au fost neiluminate.

Lungimea canalizaţiei pluviale comparativ cu anul 2008 s-a mărit cu 2,0 mii km şi a constituit 0,4 mii km, din care 0,2 mii km (55,3%) – în mun. Chişinău. Pentru 25 oraşe ale ţării lipsa canalizaţiei pluviale rămîne a fi o problemă nesoluţionată.

Parcul de autovehicule cu destinaţie specială în anul 2009 număra 671 vehicule cu 1,0 la sută mai mult comparativ cu anul 2008, din care 312 vehicule în mun. Chişinău, o pătrime din toate autovehiculele speciale au constituit autogunoierele. Pentru curăţarea drumurilor pe timp de iarna au fost utilizate 51 de autoîmprăştietoare de nisip şi sare, cîte 5 încărcătoare de zăpadă şi pluguri de zăpadă cu rotor. Pentru menţinerea curăţeniei în localităţile urbane au fost utilizate de asemenea 77 tractoare echipate cu mecanisme de curăţire, 18 – automăturătoare (inclusiv 9 în mun. Chişinău), 58 – autostropitoare (inclusiv 38 în mun. Chişinău).

În anul 2009 a fost curăţată o suprafaţă totală de 6,1 mil. m.p., gradul de mecanizare a acestor lucrări fiind de 64,5%

Suprafaţa poligoanelor de neutralizare a deşeurilor menajere solide faţă de anul 2008 s-a mărit cu 9,1 ha (4,8%), constituind 199,2 ha. Către aceste poligoane în decursul anului 2009 an au fost transportate 2,2 mil. m.c. de gunoi menajer sau cu 79,4 mil. m.c. mai mult comparativ cu anul precedent.

Notă:1) Informaţia espre prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Liuba Stoianov
Secţia statistica socială
Tel: 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44133 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran