RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.12.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
07.05.2010
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2010 s-au cifrat la 118,1 mil. dolari SUA, cu 6,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 5,7% - comparativ cu luna martie 2009.

ComExt_ianmar2010_o1.png

În ianuarie-martie 2010 exporturile au totalizat 313,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 12,0%.

Ianuarie-martie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2009

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2009

2010

2009

2010

Export – total

 din care:

313,2

112,0

100,0

100,0

-18,2

12,0

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

159,1

103,2

55,1

50,8

-7,5

1,8

 ţările CSI

115,7

121,8

34,0

37,0

-11,2

7,4

 alte ţări

38,4

125,6

10,9

12,2

0,5

2,8

Import – total

 din care:

763,2

101,3

100,0

100,0

-27,9

1,3

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

305,8

111,8

36,3

40,1

-18,1

4,3

 ţările CSI

287,3

89,0

42,8

37,6

-5,9

-4,7

 alte ţări

170,1

108,1

20,9

22,3

-3,9

1,7

balanţA comercialĂ – total

 din care:

-450,0

94,9

100,0

100,0

x

x

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

-146,7

122,8

25,2

32,6

x

x

 ţările CSI

-171,6

75,3

48,0

38,1

x

x

 alte ţări

-131,7

103,9

26,8

29,3

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 159,1 mil. dolari SUA (cu 3,2% mai mult faţă de ianuarie-martie 2009), deţinînd o cotă de 50,8% în total exporturi (55,1% în ianuarie-martie 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 37,0% (în ianuarie-martie 2009 – 34,0%), ce corespunde unei valori de 115,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 21,8%, comparativ cu ianuarie-martie 2009.

Primele 25 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2009

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2009

2010

2009

2010

Export - total

313,2

112,0

100,0

100,0

-18,2

12,0

 din care:

Federaţia Rusă

75,1

141,9

18,9

24,0

-2,2

7,9

România

49,2

85,7

20,5

15,7

-2,2

-2,9

Italia

33,7

114,6

10,5

10,7

-2,8

1,5

Ucraina

19,1

134,6

5,1

6,1

-5,9

1,8

Turcia

17,7

de 2,8 ori

2,3

5,7

-0,4

4,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

16,9

141,7

4,3

5,4

0,9

1,8

Germania

16,1

99,3

5,8

5,1

-1,2

0,0

Belarus

15,8

77,2

7,3

5,1

-0,5

-1,7

Grecia

12,4

de 2,9 ori

1,5

4,0

0,5

2,9

Polonia

8,0

89,3

3,2

2,6

-0,8

-0,3

Franţa

6,1

77,6

2,8

2,0

-0,3

-0,6

Statele Unite ale Americii

3,5

de 2,1 ori

0,6

1,1

-0,7

0,7

Georgia

3,4

de 2,4 ori

0,5

1,1

0,1

0,7

Republica Cehă

3,1

de 3,2 ori

0,4

1,0

0,0

0,8

Libia

2,4

-

-

0,8

-

-

Elveţia

2,4

32,1

2,7

0,8

1,8

-1,8

Bulgaria

2,5

70,9

1,3

0,8

-0,4

-0,4

Kazahstan

2,6

71,3

1,3

0,8

-1,9

-0,4

Irak

2,3

169,3

0,5

0,7

0,2

0,3

Lituania

1,9

176,7

0,4

0,6

-0,4

0,3

Belgia

1,8

138,4

0,5

0,6

-0,4

0,2

Austria

1,9

91,3

0,7

0,6

-0,2

-0,1

Slovacia

1,5

173,4

0,3

0,5

-0,5

0,2

Ungaria

1,3

31,1

1,4

0,4

0,7

-1,0

Olanda

1,3

90,9

0,5

0,4

-0,4

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+41,9%), Turcia (de 2,8 ori), Grecia (de 2,9 ori), Ucraina (+34,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+41,7%), Italia (+14,6%), Republica Cehă (de 3,2 ori), Statele Unite ale Americii (de 2,1 ori), şi Georgia (de 2,4 ori), a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 22,1%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2009

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2009

2010

2009

2010

Export - total

313,2

112,0

100,0

100,0

-18,2

12,0

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

71,6

102,2

25,1

22,9

7,3

0,5

Animale vii

1,1

de 3,0 ori

0,1

0,4

0,0

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

1,3

de 2,7 ori

0,2

0,4

-0,1

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

21,8

113,7

6,8

7,0

4,7

0,9

Legume şi fructe

41,9

121,7

12,3

13,4

1,0

2,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

0,9

7,1

4,4

0,3

3,4

-4,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,3

146,4

0,8

1,0

-1,4

0,4

Băuturi şi tutun

43,8

118,0

13,2

14,0

-3,5

2,3

Băuturi

39,4

122,1

11,5

12,6

-3,6

2,5

Tutun brut şi prelucrat

4,4

91,2

1,7

1,4

0,1

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

26,2

100,2

9,4

8,4

-0,5

0,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri

0,9

de 2,4 ori

0,1

0,3

-0,3

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

20,0

92,6

7,7

6,4

5,2

-0,6

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

2,8

de 4,7 ori

0,2

0,9

-1,9

0,8

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,6

100,6

3,4

3,1

-1,5

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

9,6

100,6

3,4

3,1

-1,5

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

22,4

de 3,4 ori

2,4

7,2

0,0

5,6

Produse medicinale şi farmaceutice

18,7

de 4,5 ori

1,5

6,0

0,2

5,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

1,9

136,0

0,5

0,6

0,0

0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

21,7

118,4

6,6

6,9

-11,5

1,2

Cauciuc prelucrat

1,0

134,9

0,3

0,3

-0,8

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

1,8

de 4,0 ori

0,2

0,6

-1,6

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

8,7

133,4

2,3

2,8

-1,7

0,8

Articole din minerale nemetalice

5,7

113,5

1,8

1,8

-2,1

0,2

Articole prelucrate din metal

3,3

111,7

1,1

1,1

-1,2

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

40,4

123,0

11,7

12,9

0,1

2,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

1,6

155,2

0,4

0,5

0,1

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

2,5

152,2

0,6

0,8

-0,5

0,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

3,8

105,4

1,3

1,2

-0,4

0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

25,0

113,7

7,9

8,0

1,4

1,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

4,4

de 2,0 ori

0,8

1,4

-0,5

0,8

Alte echipamente de transport

2,2

de 14,0 ori

0,1

0,7

-0,1

0,7

Articole manufacturate diverse

76,0

96,9

28,0

24,3

-8,8

-0,9

Mobilă şi părţile ei

5,7

98,3

2,1

1,8

-1,1

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,2

100,3

1,1

1,0

-0,7

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

52,4

102,3

18,3

16,7

-3,9

0,4

Încălţăminte

7,0

90,7

2,8

2,2

-1,6

-0,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

1,2

30,3

1,4

0,4

-0,6

-1,0

Alte articole diverse

5,7

103,4

2,0

1,8

-0,6

0,1

Structura exporturilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale economiei ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, reprezentînd 24,3% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii au deţinut 69,0% din total secţiune şi 16,7% din total exporturi, iar exporturile de încălţăminte, respectiv 9,3% şi 2,2%.

Exporturile de produse alimentare şi animalele vii s-au clasat pe locul doi cu o pondere de 22,9% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (58,5% din total secţiune şi 13,4% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (30,4% din total secţiune şi 7,0% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 14,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (89,9% din total secţiune şi 12,6% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru reprezentînd 12,9% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 61,9% din total secţiune şi 8,0% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci cu o pondere de 8,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase le-au revenit 76,4% din total secţiune şi 6,4% din total exporturi.

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şase deţinînd o cotă de 7,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 83,5% din total secţiune şi 6,0% din total exporturi.

În continuare urmează secţiunile „Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă” cu 6,9% din total exporturi şi „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală” cu o pondere de 3,1%.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse chimice şi produse derivate (de 3,4 ori),îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (de 4,5 ori), maşini şi echipamente pentru transport (+23,0%), băuturi şi tutun (+18,0%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+18,4%), produse alimentare şi animale vii (+2,2%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 12,4%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-92,9%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-69,7%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-68,7%), încălţăminte (-9,3%), tutun brut şi neprelucrat (-8,8%), seminţe şi fructe oleaginoase (-7,4%), mobilă (-1,7%).

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2010 au însumat 312,6 mil. dolari SUA, cu 24,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 6,2% - comparativ cu luna martie 2009.

În ianuarie-martie 2010 importurile au totalizat 763,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 1,3%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 305,8 mil. dolari SUA (cu 11,8% mai mult decît în ianuarie-martie 2009), deţinînd o pondere de 40,1% în total importuri (36,3% în ianuarie-martie 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 287,3 mil. dolari SUA (cu 11,0% mai mică faţă de ianuarie-martie 2009), care echivalează cu o cotă de 37,6% în total importuri (42,8% în ianuarie-martie 2009).

ComExt_ianmar2010_o2.png

Primele 25 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 93,7% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2009

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2009

2010

2009

2010

Import - total

763,2

101,3

100,0

100,0

-27,9

1,3

 din care:

Federaţia Rusă

176,4

de 3,7 ori

6,3

23,1

-12,4

17,0

Ucraina

92,3

106,9

11,5

12,1

-6,5

0,8

România

67,9

125,5

7,2

8,9

-7,7

1,8

China

64,1

127,5

6,7

8,4

-0,6

1,8

Germania

52,8

105,6

6,6

6,9

-2,7

0,4

Italia

47,6

119,4

5,3

6,2

-1,8

1,0

Turcia

39,6

104,3

5,0

5,2

-1,2

0,2

Polonia

17,2

109,0

2,1

2,3

-0,5

0,2

Belarus

15,7

71,1

2,9

2,1

-1,5

-0,8

Grecia

15,8

de 2,6 ori

0,8

2,1

0,1

1,3

Franţa

14,0

96,9

1,9

1,8

-1,2

-0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

13,1

128,9

1,4

1,7

-0,4

0,4

Austria

12,2

86,3

1,9

1,6

0,0

-0,3

Statele Unite ale Americii

12,2

123,9

1,3

1,6

-0,5

0,3

Ungaria

11,4

103,1

1,5

1,5

-0,4

0,0

Bulgaria

8,4

120,9

0,9

1,1

-0,3

0,2

Olanda

8,1

115,3

0,9

1,1

-0,7

0,1

Republica Cehă

7,4

93,4

1,0

1,0

-0,5

-0,1

Japonia

6,6

85,6

1,0

0,9

-0,8

-0,1

Belgia

7,1

136,9

0,7

0,9

-0,4

0,3

India

5,6

110,6

0,7

0,7

0,0

0,1

Spania

5,6

53,7

1,4

0,7

0,3

-0,6

Coreea de Sud

4,3

91,3

0,6

0,6

-0,4

-0,1

Vietnam

3,6

101,7

0,5

0,5

0,2

0,0

Elveţia

4,2

89,5

0,6

0,5

-0,1

-0,1

Kazahstan

1,6

1,0

22,0

0,2

14,9

-21,8

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+25,5%), China (+27,5%), Grecia (de 2,6 ori), Italia (+19,4%), Ucraina (+6,9%), a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,7%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (de 3,7 ori) a fost condiţionată, în principal, de reluarea livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)

 importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2009

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2009

2010

2009

2010

Import - total      

763,2

101,3

100,0

100,0

-27,9

1,3

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

94,1

121,4

10,3

12,3

-2,3

2,2

Animale vii

2,0

140,6

0,2

0,3

0,1

0,1

Carne şi preparate din carne

3,0

45,2

0,9

0,4

0,2

-0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

6,6

126,2

0,7

0,9

0,0

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

9,2

107,8

1,1

1,2

-0,1

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

13,3

109,0

1,6

1,7

-1,4

0,1

Legume şi fructe

32,2

162,0

2,6

4,2

-0,5

1,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

1,7

137,6

0,2

0,2

-0,1

0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

9,0

107,1

1,1

1,2

-0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,7

152,0

0,3

0,5

-0,4

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

13,4

116,8

1,5

1,8

0,0

0,3

Băuturi şi tutun

23,3

117,9

2,6

3,1

-0,8

0,5

Băuturi

6,8

85,9

1,0

0,9

-0,6

-0,1

Tutun brut şi prelucrat

16,5

139,6

1,6

2,2

-0,2

0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

22,9

138,1

2,2

3,0

-1,2

0,8

Seminţe şi fructe oleaginoase

8,9

de 3,5 ori

0,3

1,2

-0,3

0,8

Lemn şi plută

3,6

80,5

0,6

0,5

-0,2

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,7

95,5

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

7,5

117,9

0,8

1,0

-0,2

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

195,2

85,5

30,3

25,6

-2,4

-4,4

Cărbune, cocs şi brichete

2,2

97,0

0,3

0,3

-0,2

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

58,8

103,3

7,5

7,7

-5,6

0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

134,2

79,3

22,4

17,6

5,8

-4,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

102,9

118,9

11,5

13,5

-3,3

2,2

Produse chimice organice

1,9

123,3

0,2

0,2

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

1,9

98,2

0,3

0,3

-0,2

0,0

Produse tanante şi colorante

3,0

110,3

0,4

0,4

-0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

39,3

121,2

4,3

5,1

0,2

0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

18,3

112,1

2,2

2,4

-0,4

0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

6,8

163,8

0,5

0,9

-0,7

0,3

Materiale plastice sub forme primare

7,7

130,5

0,8

1,0

-0,6

0,2

Materiale plastice prelucrate

9,4

93,7

1,3

1,2

-0,4

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

14,7

127,2

1,5

1,9

-1,0

0,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

124,8

113,8

14,6

16,4

-7,4

2,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

4,0

115,9

0,5

0,5

-0,1

0,1

Cauciuc prelucrat

10,1

125,4

1,1

1,3

-0,6

0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,8

113,1

0,8

0,9

-0,6

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

15,3

126,8

1,6

2,0

-0,7

0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

38,6

128,2

4,0

5,1

-1,2

1,1

Articole din minerale nemetalice

15,8

102,0

2,1

2,1

-0,7

0,0

Fier şi oţel

16,1

95,7

2,2

2,1

-2,0

-0,1

Metale neferoase

2,4

85,2

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

15,6

105,4

2,0

2,0

-1,3

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

131,5

93,4

18,7

17,2

-9,1

-1,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

2,5

177,6

0,2

0,3

-0,3

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

12,6

74,5

2,2

1,7

-1,0

-0,6

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

16,4

79,1

2,8

2,1

-1,4

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

5,6

99,2

0,8

0,7

-0,1

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

20,7

120,6

2,3

2,7

-0,5

0,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

43,2

108,9

5,3

5,7

-0,8

0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

28,2

76,8

4,9

3,7

-4,9

-1,1

Alte echipamente de transport

1,6

116,8

0,2

0,2

-0,1

0,0

Articole manufacturate diverse

66,4

91,3

9,7

8,7

-1,5

-0,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

4,7

109,9

0,6

0,6

-0,3

0,1

Mobilă şi părţile ei

9,5

101,0

1,2

1,2

-0,5

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

16,8

94,8

2,4

2,2

-0,1

-0,1

Încălţăminte

4,4

73,5

0,8

0,6

0,0

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

5,8

49,6

1,6

0,8

0,2

-0,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,7

128,0

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

22,8

106,4

2,8

3,0

-0,6

0,2

Structura importurilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 25,6% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 68,7% din total secţiune şi 17,6% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 17,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (32,9% din total secţiune şi 5,7% din total importuri), vehicule rutiere (21,4% din total secţiune şi 3,7% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (15,8% din total secţiune şi 2,7% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 16,4% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (30,9% din total secţiune şi 5,1% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,5% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (38,1% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (17,8% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 12,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 34,2% din total secţiune şi 4,2% din total importuri.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de produse alimentare şi animale vii (+21,4%), produse chimice şi produse derivate (+18,9%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+13,8%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+38,1%), băuturi şi tutun (+17,9%), favorizînd, astfel creşterea pe total importuri cu 7,7%.

Totodată s-au redus importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (-14,5%), articole manufacturate diverse (-8,7%), maşini şi echipamente pentru transport (-6,6%).

ComExt_ianmar2010_o3.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 450,0 mil. dolari SUA, cu 24,1 mil. dolari SUA (-5,1%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 146,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2009 – 119,4 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 171,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2009 – 227,8 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2010 în % faţă de ianuarie-martie 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-474,1

-450,0

94,9

 din care:

Federaţia Rusă

5,1

-101,3

x

Ucraina

-72,1

-73,2

101,5

China

-50,2

-63,8

127,2

Germania

-33,8

-36,7

108,7

Turcia

-31,6

-21,9

69,4

România

3,2

-18,7

x

Italia

-10,4

-13,9

133,0

Austria

-12,1

-10,3

85,4

Ungaria

-7,0

-10,1

144,6

Polonia

-6,8

-9,2

135,1

Statele Unite ale Americii

-8,2

-8,7

106,2

Franţa

-6,5

-7,9

120,5

Olanda

-5,7

-6,8

121,4

Japonia

-7,5

-6,6

88,3

Bulgaria

-3,4

-5,9

172,2

Spania

-9,9

-5,4

53,9

India

-5,1

-5,3

105,1

Belgia

-3,9

-5,3

136,4

Coreea de Sud

-4,7

-4,3

91,3

Republica Cehă

-6,9

-4,3

61,3

Vietnam

-3,6

-3,6

100,6

Grecia

-1,9

-3,4

188,6

Elveţia

2,8

-1,8

x

Slovacia

-2,1

-1,6

73,0

Lituania

-1,9

-0,8

41,2

Belarus

-1,6

0,1

x

Kazahstan

-162,0

1,0

x

Irak

1,4

2,3

169,3

Libia

-

2,4

-

Georgia

1,4

3,3

de 2,4 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

1,7

3,8

de 2,2 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2010 în % faţă de ianuarie-martie 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-474,1

-450,0

94,9

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

-7,4

-22,5

de 3,0 ori

Produse lactate şi ouă de păsări

-4,8

-5,3

111,5

Peşte, crustacee, moluşte

-8,4

-9,2

110,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

7,0

8,5

121,9

Legume şi fructe

14,6

9,7

66,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

11,2

-0,8

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-7,9

-8,3

104,7

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-0,2

-0,5

de 2,1 ori

Produse şi preparate alimentare diverse

-11,3

-13,2

116,7

Băuturi şi tutun

17,4

20,6

118,2

Băuturi

24,3

32,6

134,0

Tutun brut şi prelucrat

-6,9

-12,0

173,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

9,6

3,3

34,9

Seminţe şi fructe oleaginoase

19,1

11,1

58,4

Lemn şi plută

-4,2

-3,2

75,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,5

2,7

de 5,3 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-5,9

-6,6

111,2

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-227,8

-193,9

85,1

Cărbune, cocs şi brichete

-2,3

-2,2

96,9

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-56,3

-57,7

102,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-169,1

-133,9

79,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

7,9

7,7

97,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

8,3

8,6

103,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-79,9

-80,5

100,7

Produse chimice organice

-1,5

-1,5

98,5

Produse chimice anorganice

-1,9

-1,9

96,7

Produse tanante şi colorante

-2,5

2,8

110,7

Produse medicinale şi farmaceutice

-28,3

-20,6

72,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-14,9

-16,4

109,8

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-4,1

-6,8

163,8

Materiale plastice sub forme primare

-5,6

-7,6

135,6

Materiale plastice prelucrate

-9,6

-8,9

92,6

Alte materiale şi produse chimice

-11,4

-14,2

123,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-91,4

-103,1

112,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-2,2

-4,0

180,7

Cauciuc prelucrat

-7,3

-9,1

124,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-5,5

-6,1

111,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-11,6

-13,5

116,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-23,5

-29,8

126,7

Articole din minerale nemetalice

-10,5

-10,1

96,5

Fier şi oţel

-16,4

-15,9

96,8

Metale neferoase

-2,5

-2,3

92,3

Articole prelucrate din metal

-11,8

-12,3

103,9

Maşini şi echipamente pentru transport

-108,0

-91,1

84,4

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,4

-0,9

de 2,4 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-15,3

-10,1

66,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,3

-0,2

x

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-17,2

-12,6

73,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-5,5

-5,5

99,6

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-16,6

-20,4

122,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-17,7

-18,2

103,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-34,5

-23,7

68,9

Alte echipamente de transport

-1,2

0,6

x

Articole manufacturate diverse

5,6

9,6

170,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

-3,6

-4,2

118,5

Mobilă şi părţile ei

-3,5

-3,8

105,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,3

2,5

108,7

Îmbrăcăminte şi accesorii

33,5

35,6

106,3

Încălţăminte

1,8

2,6

148,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-7,8

-4,6

59,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,2

-1,6

131,2

Alte articole diverse

-15,9

-17,1

107,5

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2010 a fost de 41,0% faţă de 37,1% în perioada similară din anul 2009.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2010 mărfuri şi produse în valoare de 21,9 mil. dolari SUA, cu 23,9% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2009, pe seama reducerii importurilor de autoturisme (-22,9%) din Germania, Olanda, Italia, Statele Unite ale Americii, Belgia şi Franţa.

Notă:
1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna martie 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoana de contact:

Mariana Eni
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel: 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48667 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran