RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul I 2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul I 2010
31.05.2010
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj
Trimestrul I 2010
1)

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1124,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,8% (-56,3 mii) faţă de tr.I 2009. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-67,4 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-26 mii). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 92,3% la 90,9%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 7,7% la 9,1%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,0%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,0%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban (51,3% şi respectiv 48,7%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 37,9%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (39,9%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 41,0%, în comparaţie cu rata pentru femei – 35,1%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,6% în mediul urban şi 32,2% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,3%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 42,5%, micşorându-se cu 2,1 p.p. faţă de nivelul trimestrului I 2009. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi) a fost de 44,9%.

FM_Q1_2010_oi.png

Populaţia ocupată a constituit peste 1022,6 mii persoane, micşorându-se cu 6,2% faţă de trimestrul I 2009. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,6% femei şi 49,4% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat pe medii (50,3% mediul urban şi 49,7% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 34,4%, înregistrând o scădere cu 2,4 p.p. în comparaţie cu tr. I 2009. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (36,1%) în comparaţie cu femeile – 33,0%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 40,6% în mediul urban şi 29,9% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 40,6%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani – 38,6% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 23,6%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 223,6 mii persoane (21,9% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul I 2009 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu circa 26 mii, sau cu 10,4%, ceea ce înseamnă că o persoană din zece ce activa în agricultură a abandonat această activitate. Totodată două treimi din persoanele ocupate în agricultură au lucrat în gospodăria auxiliară proprie.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 799,0 mii, în scădere cu 41,6 mii sau cu 4,9% faţă de tr.I 2009. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 14,2% (14,8% în 2009) şi în construcţii, respectiv, 5,0% (5,8% în 2009). Numărul persoanelor ocupate în industrie a înregistrat 97,6%, în construcţii, respectiv 83,1% din nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 59,0% din totalul persoanelor ocupate, această pondere crescând cu 2,4 p.p. faţă de tr.I 2009, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 13,5 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 60,1% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 32,0% - cu cea publică, şi, 7,9% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 76,3% din total.

În sectorul informal au lucrat 10,1% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 27,0% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit mai bine de o pătrime (29,2%), totodată, 10,4% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 86,8 mii, ceea ce reprezintă 8,5% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 11,1% în comparaţie cu trimestrul I 2009.

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 102,1 mii, fiind cu 11,2 mii mai mare faţă de tr.I 2009. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 67,0% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 62,0%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 9,1%, fiind mai ridicată faţă de trimestrul I a. 2009 (7,7%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 11,9% şi 6,1%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 11,0%, faţă de mediul rural – 7,1%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 21,0%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 16,5%.

FM_Q1_2010_oii.png

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 62,1% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, depăşind nivelul trimestrului respectiv al anului 2009 cu 2,0 p.p, sau cu 66,8 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit constituie circa 41,1 mii – fata de 38,2 mii în 2009. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 286,6 mii persoane – fata de 272,5 mii în 2009. Din numărul celor declaraţi plecaţi bărbaţi au fost 61,1%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 70,1%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2485‰.

Indicatori lunari

Spre deosebire de evoluţiile din anul trecut, în acest an, rata ocupării pentru lunile ianuarie, februarie, martie a înregistrat valori mai mici. În 2010, rata lunară maximă s-a înregistrat în martie şi a fost de 36,7%, fiind cu -2,7 p.p. mai scăzut faţă de martie 2009. În decembrie rata de ocupare a înregistrat o valoare mai joasă faţă de lunile precedente şi faţă de valoarea înregistrată în 2009 (31,8%, respectiv 34,6%). Acest fapt se datorează faptului, că ponderea populaţiei ocupate în agricultură a constituit în ianuarie 18,4%, faţă de 28,9% în martie.

Rata şomajului înregistrată în luna februarie a fost mai înaltă (9,5%) faţă de lunile ianuarie şi martie (7,9%, respectiv 8,3%). În comparaţie cu lunile respective ale anului 2009 acest indicator îşi menţine aceeaşi valoare în luna ianuarie, în timp ce în lunile februarie şi martie are valori mai mari faţă de anul trecut (+1,5 p.p., +0,8 p.p.).

FM_Q1_2010_oj.png

FM_Q1_2010_ojj.png

Notă:
1) Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun.Bender.

Persoană de contact:

Elena Basarab
Secţia statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 21 08 47

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37781 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran