RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
08.06.2010
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 s-au cifrat la 101,4 mil. dolari SUA, cu 14,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009.

Com_Ext_ianapr2010_01.png

În ianuarie-aprilie 2010 exporturile au totalizat 414,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 11,2%.

Ianuarie-aprilie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil.

dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2009

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2009

2010

2009

2010

Export – total

      din care:

414,4

111,2

100,0

100,0

-21,9

11,2

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

205,8

101,5

54,4

49,7

-9,1

0,8

  ţările CSI

157,5

121,8

34,7

38,0

-12,3

7,5

  alte ţări

51,1

126,4

10,9

12,3

-0,5

2,9

Import – total  

      din care:

1056,2

106,1

100,0

100,0

-33,4

6,1

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

446,3

117,7

38,1

42,3

-19,0

6,7

  ţările CSI

374,4

92,6

40,6

35,4

-8,7

-3,0

  alte ţări

235,5

111,3

21,3

22,3

-5,7

2,4

balanţA comercialĂ – total

      din care:

-641,8

103,1

100,0

100,0

x

x

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-240,5

136,2

28,3

37,5

x

x

  ţările CSI

-216,9

78,9

44,2

33,8

x

x

  alte ţări

-184,4

107,7

27,5

28,7

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 205,8 mil. dolari SUA (cu 1,5% mai mult faţă de ianuarie-aprilie 2009), deţinînd o cotă de 49,7% în total exporturi (54,4% în ianuarie-aprilie 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,0% (în ianuarie-aprilie 2009 – 34,7%), ce corespunde unei valori de 157,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 21,8%, comparativ cu ianuarie-aprilie 2009.

Primele 25 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-aprilie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil.

dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2009

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2009

2010

2009

2010

Export - total

414,4

111,2

100,0

100,0

-21,9

11,2

       din care:

Federaţia Rusă

100,9

140,9

19,2

24,3

-3,9

7,9

România

67,8

91,2

20,0

16,4

-4,1

-1,8

Italia

42,1

110,6

10,2

10,2

-3,3

1,1

Ucraina

25,4

130,6

5,2

6,1

-5,3

1,6

Turcia

24,1

de 2,7 ori

2,4

5,8

-0,3

4,1

Belarus

22,3

81,5

7,3

5,4

-0,8

-1,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

22,0

146,8

4,0

5,3

0,6

1,9

Germania

20,7

91,0

6,1

5,0

-0,8

-0,6

Grecia

13,3

196,7

1,8

3,2

0,7

1,8

Polonia

10,8

91,6

3,2

2,6

-0,5

-0,3

Franţa

7,4

78,5

2,5

1,8

-0,3

-0,5

Statele Unite ale Americii

4,7

de 2,1 ori

0,6

1,1

-0,7

0,7

Georgia

4,4

de 2,5 ori

0,5

1,1

0,0

0,7

Kazahstan

4,2

68,2

1,7

1,0

-1,7

-0,5

Republica Cehă

3,6

de 2,6 ori

0,4

0,9

0,0

0,6

Bulgaria

3,5

66,0

1,4

0,8

-0,4

-0,5

Irak

3,0

172,6

0,5

0,7

0,1

0,3

Elveţia

2,9

28,7

2,7

0,7

1,6

-1,9

Lituania

2,6

150,5

0,5

0,6

-0,2

0,2

Libia

2,4

-

-

0,6

-

-

Belgia

2,4

138,4

0,5

0,6

-0,4

0,2

Austria

2,2

79,3

0,7

0,5

-0,1

-0,2

Slovacia

2,2

124,4

0,5

0,5

-0,2

0,1

Olanda

1,8

91,4

0,5

0,4

-0,4

0,0

Uzbekistan

1,7

87,4

0,5

0,4

-0,1

-0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+40,9%), Turcia (de 2,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+46,8%), Grecia (+96,7%), Ucraina (+30,6%), Italia (+10,6%), Statele Unite ale Americii (de 2,1 ori), Georgia (de 2,5 ori) şi Republica Cehă (de 2,6 ori) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 20,4%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil.

dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2009

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2009

2010

2009

2010

Export - total

414,4

111,2

100,0

100,0

-21,9

11,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

87,2

93,8

25,0

21,0

6,2

-1,5

Animale vii

1,1

de 3,0 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

0,7

de 2,4 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

1,8

de 2,0 ori

0,2

0,4

-0,3

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

24,9

90,1

7,4

6,0

4,5

-0,7

Legume şi fructe

52,1

117,3

11,9

12,6

1,0

2,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

1,4

9,3

4,1

0,3

2,5

-3,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,9

123,5

0,2

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,9

140,2

0,7

0,9

-1,4

0,3

Băuturi şi tutun

62,5

120,7

13,9

15,1

-4,0

2,9

Băuturi

53,1

117,0

12,2

12,8

-3,9

2,1

Tutun brut şi prelucrat

9,4

146,8

1,7

2,3

-0,2

0,8

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

36,0

109,5

8,8

8,7

-1,1

0,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri

1,3

de 2,6 ori

0,1

0,3

-0,2

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

25,9

98,0

7,1

6,3

4,6

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,4

46,8

0,8

0,3

-3,7

-0,4

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

4,5

de 4,5 ori

0,3

1,1

-1,6

0,9

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,4

de 2,0 ori

0,2

0,3

-0,1

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

12,3

92,5

3,6

3,0

-1,6

-0,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

12,3

92,5

3,6

3,0

-1,6

-0,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

26,9

de 2,7 ori

2,7

6,5

-0,1

4,5

Produse medicinale şi farmaceutice

22,0

de 3,5 ori

1,7

5,3

0,2

4,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

2,5

124,1

0,5

0,6

0,0

0,1

Materiale plastice prelucrate

0,7

104,4

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

29,7

114,8

6,9

7,2

-11,1

1,0

Cauciuc prelucrat

1,6

95,6

0,4

0,4

-0,7

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,0

125,0

0,2

0,2

-0,1

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

2,1

de 2,9 ori

0,2

0,5

-1,4

0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

11,2

130,5

2,3

2,7

-1,6

0,7

Articole din minerale nemetalice

8,1

120,8

1,8

2,0

-2,3

0,4

Articole prelucrate din metal

4,9

119,6

1,1

1,2

-0,9

0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

56,7

131,9

11,5

13,7

-0,6

3,7

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

3,7

182,9

0,5

0,9

-0,5

0,4

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

6,1

144,3

1,1

1,5

-0,6

0,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

34,6

118,1

7,9

8,4

0,8

1,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

5,5

182,1

0,8

1,3

-0,4

0,7

Alte echipamente de transport

2,6

de 7,7 ori

0,1

0,6

0,0

0,6

Articole manufacturate diverse

101,4

99,8

27,3

24,5

-9,7

-0,1

Mobilă şi părţile ei

8,2

103,9

2,1

2,0

-1,3

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,3

106,8

1,1

1,0

-0,7

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

68,3

102,8

17,8

16,5

-4,4

0,5

Încălţăminte

9,2

95,2

2,6

2,2

-1,6

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

2,5

55,9

1,2

0,6

-0,9

-0,5

Alte articole diverse

8,1

99,9

2,2

1,9

-0,5

0,0

Structura exporturilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale economiei ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, reprezentînd 24,5% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii au deţinut 67,3% din total secţiune şi 16,5% din total exporturi, iar exporturile de încălţăminte, respectiv 9,0% şi 2,2%.

Exporturile de produse alimentare şi animalele vii s-au clasat pe locul doi cu o pondere de 21,0% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (59,8% din total secţiune şi 12,6% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (28,5% din total secţiune şi 6,0% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (85,0% din total secţiune şi 12,8% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru reprezentînd 13,7% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 61,1% din total secţiune şi 8,4% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci cu o pondere de 8,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase le-au revenit 72,0% din total secţiune şi 6,3% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase cu o pondere de 7,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe (37,9% din total secţiune şi 2,7% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (27,4% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şapte deţinînd o cotă de 6,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 81,8% din total secţiune şi 5,3% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (83,0%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală” cu o pondere de 3,0% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse chimice şi produse derivate (de 2,7 ori), îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (de 3,5 ori), maşini şi echipamente pentru transport (+31,9%), băuturi şi tutun (+20,7%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+14,8%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+9,5%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 12,9%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-90,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-44,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-53,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-9,9%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-7,5%), încălţăminte (-4,8%), cauciuc prelucrat (-4,4%), seminţe şi fructe oleaginoase (-2,0%).

Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 au însumat 293,0 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 21,4% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009.

În ianuarie-aprilie 2010 importurile au totalizat 1056,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 6,1%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 446,3 mil. dolari SUA (cu 17,7% mai mult decît în ianuarie-aprilie 2009), deţinînd o pondere de 42,3% în total importuri (38,1% în ianuarie-aprilie 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 374,4 mil. dolari SUA (cu 7,4% mai mică faţă de ianuarie-aprilie 2009), care echivalează cu o cotă de 35,4% în total importuri (40,6% în ianuarie-aprilie 2009).

Com_Ext_ianapr2010_02.png

Primele 26 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 93,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-aprilie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil.

dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2009

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2009

2010

2009

2010

Import - total

1056,2

106,1

100,0

100,0

-33,4

6,1

       din care:

Federaţia Rusă

212,4

de 2,4 ori

8,8

20,1

-9,4

12,6

Ucraina

133,5

110,0

12,2

12,6

-6,9

1,2

România

98,2

129,8

7,6

9,3

-7,7

2,3

China

84,7

121,6

7,0

8,0

-1,0

1,5

Germania

76,0

110,8

6,9

7,2

-3,1

0,7

Italia

68,9

119,6

5,8

6,5

-2,3

1,1

Turcia

54,5

107,8

5,1

5,2

-1,5

0,4

Polonia

26,5

121,5

2,2

2,5

-0,8

0,5

Belarus

24,2

83,9

2,9

2,3

-2,2

-0,5

Grecia

23,7

de 2,3 ori

1,0

2,2

0,3

1,3

Franţa

22,1

103,7

2,1

2,1

-1,1

0,1

Statele Unite ale Americii

21,0

150,6

1,4

2,0

-0,6

0,7

Austria

17,3

96,2

1,8

1,6

-0,2

-0,1

Ungaria

16,9

105,4

1,6

1,6

-0,3

0,1

Olanda

14,5

142,3

1,0

1,4

-0,6

0,4

Bulgaria

11,7

123,1

1,0

1,1

-0,3

0,2

Republica Cehă

10,3

97,1

1,1

1,0

-0,5

0,0

Belgia

9,4

147,0

0,6

0,9

-0,4

0,3

Japonia

9,0

92,9

1,0

0,9

-0,9

-0,1

India

7,8

121,9

0,6

0,7

-0,1

0,1

Spania

7,7

63,5

1,2

0,7

0,1

-0,4

Coreea de Sud

5,6

100,3

0,6

0,5

-0,5

0,0

Elveţia

5,6

92,2

0,6

0,5

-0,2

0,0

Vietnam

4,7

85,6

0,6

0,4

0,1

-0,1

Kazahstan

2,3

1,4

16,7

0,2

10,2

-16,4

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+29,8%), China (+21,6%), Grecia (de 2,3 ori), Ucraina (+10,0%), Italia (+19,6%), Germania (+10,8%) şi Statele Unite ale Americii (+50,6%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 8,8%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (de 2,4 ori) a fost condiţionată, în principal, de reluarea livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) 

  importurilor, %

mil.

dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2009

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2009

2010

2009

2010

Import - total      

1056,2

106,1

100,0

100,0

-33,4

6,1

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

131,2

124,6

10,6

12,4

-2,4

2,6

Animale vii

2,3

125,3

0,2

0,2

0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

4,9

63,6

0,8

0,5

0,1

-0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

8,2

148,1

0,6

0,8

-0,1

0,3

Peşte, crustacee, moluşte

12,7

98,1

1,3

1,2

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

18,0

101,1

1,8

1,7

-1,1

0,0

Legume şi fructe

44,7

159,1

2,8

4,2

-0,5

1,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

4,8

de 2,7 ori

0,2

0,5

-0,2

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

12,0

110,6

1,1

1,1

-0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,5

158,1

0,3

0,5

-0,3

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

18,1

118,8

1,5

1,7

-0,1

0,3

Băuturi şi tutun

34,3

121,2

2,8

3,2

-0,9

0,6

Băuturi

10,2

83,6

1,2

1,0

-0,6

-0,2

Tutun brut şi prelucrat

24,1

149,7

1,6

2,3

-0,2

0,8

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

35,2

156,0

2,3

3,3

-1,1

1,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,3

de 4,7 ori

0,3

1,5

-0,2

1,3

Lemn şi plută

5,1

82,6

0,6

0,5

-0,2

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,2

94,5

0,2

0,2

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,5

121,2

0,1

0,1

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

9,2

109,9

0,8

0,9

-0,3

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

245,4

90,1

27,4

23,2

-4,7

-2,7

Cărbune, cocs şi brichete

3,0

102,2

0,3

0,3

-0,2

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

91,5

109,6

8,4

8,7

-5,9

0,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

150,9

81,1

18,7

14,3

3,7

-3,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

151,5

119,5

12,7

14,3

-4,0

2,5

Produse chimice organice

2,7

131,0

0,2

0,2

-0,1

0,1

Produse chimice anorganice

2,8

103,5

0,3

0,3

-0,2

0,0

Produse tanante şi colorante

4,9

113,4

0,4

0,5

-0,3

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

52,1

117,7

4,5

4,9

-0,3

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

24,9

113,0

2,2

2,4

-0,4

0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

9,0

161,2

0,6

0,8

-0,5

0,3

Materiale plastice sub forme primare

11,3

129,4

0,9

1,1

-0,6

0,3

Materiale plastice prelucrate

15,1

111,2

1,4

1,4

-0,6

0,1

Alte materiale şi produse chimice

28,7

122,4

2,4

2,7

-1,0

0,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

173,6

113,1

15,4

16,4

-8,5

2,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

5,5

104,9

0,5

0,5

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

14,0

132,5

1,1

1,3

-0,6

0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

9,9

111,3

0,9

0,9

-0,5

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

20,8

132,4

1,6

2,0

-0,8

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

53,7

125,4

4,3

5,1

-1,3

1,1

Articole din minerale nemetalice

22,8

96,9

2,4

2,2

-1,1

-0,1

Fier şi oţel

20,8

93,0

2,2

2,0

-2,4

-0,2

Metale neferoase

3,6

88,8

0,4

0,3

-0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

22,3

111,1

2,0

2,1

-1,5

0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

188,1

101,1

18,7

17,8

-9,7

0,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

3,1

141,0

0,2

0,3

-0,3

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

20,4

91,8

2,2

1,9

-1,3

-0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

25,9

98,1

2,7

2,5

-1,7

0,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

8,5

110,9

0,8

0,8

-0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

27,1

111,9

2,4

2,6

-0,3

0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

58,7

110,1

5,4

5,6

-0,8

0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

41,4

88,3

4,7

3,9

-4,9

-0,6

Alte echipamente de transport

2,1

122,1

0,2

0,2

-0,3

0,0

Articole manufacturate diverse

94,0

95,7

9,9

8,9

-1,9

-0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

6,5

105,8

0,6

0,6

-0,4

0,0

Mobilă şi părţile ei

13,3

102,7

1,3

1,3

-0,5

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

23,3

97,7

2,4

2,2

-0,2

0,0

Încălţăminte

6,2

78,3

0,8

0,6

-0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

9,0

62,9

1,4

0,9

0,1

-0,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,3

119,2

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

32,5

108,4

3,0

3,1

-0,7

0,3

Structura importurilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 23,2% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 61,5% din total secţiune şi 14,3% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 17,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (31,2% din total secţiune şi 5,6% din total importuri), vehicule rutiere (22,0% din total secţiune şi 3,9% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (14,4% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,8% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (10,8% din total secţiune şi 1,9% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 16,4% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (31,0% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,2 din total secţiune şi 2,2% din total importuri), hirtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (12,0% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), fierul şi oţelul (12,0% din total secţiune şi 2,0% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,3% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (34,4% din total secţiune şi 4,9% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (16,4% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 12,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 34,1% din total secţiune şi 4,2% din total importuri.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de produse alimentare şi animale vii (+24,6%), produse chimice şi produse derivate (+19,5%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+13,1%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+56,0%), băuturi şi tutun (+21,2%), favorizînd, astfel creşterea pe total importuri cu 9,0%.

Totodată s-au redus importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (-9,9%), articole manufacturate diverse (-4,3%).

Com_Ext_ianapr2010_03.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-aprilie 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 641,8 mil. dolari SUA, cu 19,1 mil. dolari SUA (+3,1%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 240,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2009 – 176,6 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 216,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2009 – 275,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2010 în % faţă de ianuarie-aprilie 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-622,7

-641,8

103,1

  din care:

Federaţia Rusă

-15,8

-111,5

de 7,1 ori

Ucraina

-101,9

-108,1

106,1

China

-69,4

-84,2

121,5

Germania

-45,9

-55,3

120,6

Turcia

-41,7

-30,4

72,9

România

-1,2

-30,4

de 23,7 ori

Italia

-19,5

-26,8

137,3

Statele Unite ale Americii

-11,7

-16,3

138,6

Polonia

-10,0

-15,7

156,5

Ungaria

-11,3

-15,6

137,9

Austria

-15,2

-15,1

99,2

Japonia

-9,4

-9,0

96,0

Olanda

-8,2

-12,7

154,5

Grecia

-3,7

-10,4

de 2,8 ori

Franţa

-11,9

-14,7

123,7

Bulgaria

-4,2

-8,2

194,3

India

-6,4

-7,5

117,6

Spania

-11,7

-7,3

62,7

Belgia

-4,7

-7,0

150,2

Republica Cehă

-9,2

-6,7

72,6

Coreea de Sud

-5,5

-5,6

100,3

Vietnam

-5,5

-4,5

81,7

Elveţia

4,0

-2,7

x

Slovacia

-2,0

-2,0

97,3

Belarus

-1,4

-1,9

131,0

Lituania

-2,7

-1,2

46,9

Uzbekistan

1,6

0,6

37,8

Kazahstan

-159,6

1,9

x

Libia

-

2,4

-

Irak

1,8

3,0

172,6

Georgia

1,7

4,3

de 2,5 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

1,0

4,6

de 4,5 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2010 în % faţă de ianuarie-aprilie 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-622,7

-641,8

103,1

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-12,3

-44,0

de 3,6 ori

Animale vii

-1,5

-1,2

80,8

Carne şi preparate din carne

-7,4

-4,2

57,0

Produse lactate şi ouă de păsări

-4,6

-6,3

137,7

Peşte, crustacee, moluşte

-12,8

-12,7

99,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

9,8

6,9

70,1

Legume şi fructe

16,3

7,4

45,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

13,6

-3,3

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-10,1

-11,1

109,7

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-0,7

-1,6

de 2,3 ori

Produse şi preparate alimentare diverse

-14,9

-17,7

118,8

Băuturi şi tutun

23,5

28,2

120,1

Băuturi

33,2

42,9

129,3

Tutun brut şi prelucrat

-9,7

-14,7

151,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

10,3

0,8

8,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,4

1,3

de 2,9 ori

Seminţe şi fructe oleaginoase

23,0

9,6

41,9

Lemn şi plută

-5,9

-4,6

78,8

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,3

-2,1

92,7

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,8

-0,1

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,8

4,3

de 5,2 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-7,7

-7,8

101,7

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-271,4

-243,8

89,8

Cărbune, cocs şi brichete

-2,9

-3,0

102,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-82,5

-90,2

109,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-186,0

-150,6

81,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

11,2

9,5

84,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

11,8

10,8

91,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-116,7

-124,6

106,8

Produse chimice organice

-2,0

-2,2

110,3

Produse chimice anorganice

-2,7

-2,8

102,5

Produse tanante şi colorante

-4,1

-4,6

113,1

Produse medicinale şi farmaceutice

-38,0

-30,1

79,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-20,0

-22,4

111,8

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-5,6

-9,0

161,3

Materiale plastice sub forme primare

-8,4

-11,0

131,2

Materiale plastice prelucrate

-12,9

-14,4

111,6

Alte materiale şi produse chimice

-23,0

-28,1

122,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-127,6

-143,9

112,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-3,0

-5,4

177,9

Cauciuc prelucrat

-8,9

-12,4

139,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-8,1

-8,9

110,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-15,0

-18,7

124,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-34,2

-42,5

124,1

Articole din minerale nemetalice

-16,8

-14,7

87,3

Fier şi oţel

-21,8

-20,4

93,5

Metale neferoase

-3,7

-3,5

95,5

Articole prelucrate din metal

-16,0

-17,4

108,9

Maşini şi echipamente pentru transport

-143,1

-131,5

91,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,0

-0,2

23,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-20,2

-16,7

82,7

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-22,2

-19,8

89,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-7,4

-8,2

112,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-23,3

-26,6

114,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-24,0

-24,1

100,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-43,8

-35,8

81,8

Alte echipamente de transport

-1,4

0,5

x

Articole manufacturate diverse

3,3

7,4

de 2,2 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

-5,2

-5,8

111,2

Mobilă şi părţile ei

-5,1

-5,1

100,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,9

3,4

118,6

Îmbrăcăminte şi accesorii

42,6

45,0

105,6

Încălţăminte

1,7

2,9

175,6

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-9,9

-6,5

66,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,7

-2,1

119,8

Alte articole diverse

-21,9

-24,4

111,6

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2010 a fost de 39,2% faţă de 37,4% în perioada similară din anul 2009.

Notă:
1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna aprilie 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoana de contact:

Mariana Eni
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel: 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran